Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Земеделие

06 Януари 18, 14:01 / Автор: Fermera.bg
В Нова Зеландия няма субсидии за земеделието

Около 90% от земеделската продукция на страната се изнася

Нова Зеландия премахва всякакви субсидии за фермерите още преди 30 години, през 1984 година. Преходът продължава 6 години, до 1990 г. Субсидиите не се харесват на обществото и е решено да се премахнат поради следните причини:

• негодувание сред фермерите, че има нечестно разпределение на субсидиите;
• негодувание сред обществото – първо, че веднъж от данъците на гражданите се дават пари за субсидии и второ, че след това потребителите плащат по-висока цена за готовите продукти, тъй като производителността е ниска;
• толерира се свръхпроизводството, от което следва намаляване на изкупните цени, а това кара фермерите да искат още субсидии;
• субсидират се и земи, които не са особено плодородни (фермерите, използващи тези земи, не са конкурентни и за това държавата ги подпомага);
• парите, дадени под формата на субсидия, не подпомагат особено фермерите, а отиват при техните доставчици на торове, машини и всички стоки и услуги, свързани със земеделието;
• допълнително се появяват несъвършенства на пазара, като инфлация при цените на земеделска земя, тъй като фермерите ползват облекчени земи за закупуването и
• наличие на различни бюрократични изисквания и проблеми и произтичащата понякога от тях корупция.

Премахването на субсидиите принуждава фермерите и свързаните с тях доставчици и прекупвачи да станат по-ефективни. Това дава известна свобода на фермерите (те вече не трябва да изпълняват определени условия, поставени от администрацията, за да получат субсидии), а също оставя свободни пари в държавата, които тя инвестира в социалните услуги, като образование и здравеопазване.Ефект от реформата:

Днес в Нова Зеландия има около 80 000 ферми, разположени върху 15.5 милиона хектара. Броят на фермерите е почти същият като в началото на реформата, а обработваемата земя е намаляла, тъй като част от фермите са превърнати в гори. След премахването на субсидиите земеделието е най-бързо развиващият се отрасъл на икономиката. Процентът на земеделието от БВП се увеличава за от 14.2% през 1986 г. до 16.6% след 2000 г. 11.4% от работната сила се труди в земеделието. Селските райони не се обезлюдяват и населението в селата е почти същото на брой, колкото е и през 1986 г., тъй като има загуба на работни места, но се разкриват нови в сферата на селския туризъм. Около 1% от фермерите са принудени да продадат фермите си. Производителността започва да расте с около 5.9% на година след реформата, докато преди 1986 г. е растяла с 1% годишно. Броят на животните е намалял с 9% от 1987 г. досега. 

През 2001 г. държавната помощ за земеделието е 1% от стойността на произведената земеделска продукция, докато този показател за развитите страни е средно около 31%. 

Държавната помощ се изразява в отпускане на пари за финансиране на изследвания, свързани със земеделието. Около 90% от земеделската продукция се изнася. Това е около 55% от общия износ. По-голямата част от храната, консумирана в Нова Зеландия е собствено производство. Когато има субсидии в периода 1973-1985 г., се наблюдава минимално ниво на иновации. Фермерите не проявяват инициативност заради субсидиите, а най-високото субсидиране е за овцевъдството - 70 %. Фермерите разчистват все повече земя, за да отглеждат все повече овце, независимо колко ниско продуктивни са те. На тях се плащаше да имат повече овце, така че те отглеждат повече животни. 

От 1990 г., откак няма субсидии, продуктивността в овцевъдството се увеличила със 100%. В Нова Зеландия има почти два пъти по-малко овце, страната все още произвежда същото количество агнешко месо. Същото е положението и в млекопроизводството, където продуктивността нарасва с 33 %. Един от най-успешните примери на либерализацията е винопроизводството в Нова Зеландия. През 1985 г. винопроизводителната индустрия, която е защитена от 40% вносно мито. В Нова Зеландия не пият толкова вино, но и не могат да изнесат, защото по качество то е като ''киселина за акумулатори''. След като субсидиите са отменени, вносът на евтино вино е разрешен, но винопроизводителите се модернизират и за 30 години производство на вино се превръща от индустрия, която не можеше да изнася продукцията си поради лошото качество, в индустрия, която днес печели 2 пъти повече от износа на вълна.

Проучване сред фермерите във Великобритания, проведено със съдействието на BASF, показва, че според тях най-доброто място за земеделието в света е Нова Зеландия. 19 % от английските фермери са отговорили, че ако имаха такава възможност, биха преместили стопанствата си на острова. Този факт е особено интересен, като се има предвид, че в Нова Зеландия не съществуват никакви субсидии и държавно подпомагане за фермерите, за разлика от Великобритания.
 
  

ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1453