Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Търговия и инвестиции

17 Ноември 17, 12:17
Основни рискове при инвестиране във виртуални валути

ППВВ са изключително рискови и високо спекулативни инвестиции и ако не са предмет на регулиране, вие  няма да получите закрилаEuropean Securities and Markets Authority, ESMA
(Европейският орган за ценни книжа и пазари, ЕОЦКП) предупреждава инвеститорите за значителните рискове в случаите на т.нар. ППВВ (Първично Предлагане на Виртуални Валути). В случай, че обмисляте инвестиране в ППВВ или пък вече сте инвестирали, трябва да вземете предвид значителните рискове, които това може да ви донесе, включително пълната загуба на вашата инвестиция. ППВВ са високо спекулативни инвестиции. В зависимост от структурата си ППВВ могат да попаднат извън полето на регулиране. В този случай инвеститорите не могат да се възползват от закрилата, която им дават регулираните инвестиции. Съществува и опасност от измама или престъпна дейност, дължаща се на анонимността на ППВВ и възможността им да набират големи суми за кратък период от време.

Много от виртуалните валути, които се емитират, нямат собствена вътрешна стойност освен възможността да се използват за предоставяне на достъп за ползване на услуга или продукт, които се разработват от емитента. Няма гаранция, че услугите или продуктите ще бъдат успешно разработени. Дори в случай, че проектът е успешен, евентуалната полза може да е изключително ниска в сравнение с инвестирания капитал. Възможно е инвеститорите да могат да търгуват виртуалната си валута или виртуални парични единици или да ги заменят за традиционни валути, като например Евро. Не всички виртуални валути или виртуални парични единици се търгуват на виртуални валутни борси. Дори когато се търгуват на такива борси, цената им може да е изключително волатилна. Много от тези борси не са регулирани и има опасност от ценова пазарна манипулация и измами. Възможно е инвеститорите да нямат възможност за изход от инвестицията или да нямат възможност за един дълъг период от време да реализират стойността на своите виртуални валути. Информацията, която се предоставя на инвеститорите, например т.нар. ''бял документ'' (white paper), e в повечето случаи неодитирана, непълна, пристрастна или дори подвеждаща. Обикновено се акцентира върху вероятните ползи, а не върху рисковете. Тя е специализирана и е трудно разбираема. Така е възможно инвеститорите да не разбират рисковете, които поемат, и да инвестират по начин, който не отговаря на нуждите им. Технологията за разпределение по сметки (distributed ledger technology - DLT) или блокчейн, която е в основите на виртуалната валута или виртуалната парична единица като цяло, все още не е тествана. Възможно е да има грешки в кодирането или програмите, които се използват за създаване, прехвърляне или съхранение на виртуални валути или виртуални парични единици. Възможно е инвеститорите да нямат достъп или контрол върху виртуалната си валута или виртуална парична единица или пък виртуалната валута или виртуална парична единица да бъде открадната, например в случаите на хакерство.

От КФН напомнят, че  ESMA наблюдава бурния растеж на ППВВ, които набират капитал и е загрижен, че инвеститорите може да не осъзнават значителните рискове, които поемат като инвестират в ППВВ.

При ППВВ физическо или юридическо лице издава виртуална валута или виртуална парична единица и ги предлага за продажба или обмен срещу традиционни валути, като например Евро, или по-често срещу виртуални валути, например Bitcoin или Ether. Характеристиките и целите на виртуалната валута или виртуалната парична единица варират според ППВВ. Някои виртуални валути или виртуални парични единици служат, за да се осигури достъп или да се закупи услуга или продукт, които емитентът развива в процеса на ППВВ. Други предоставят право на глас или на дял от бъдещите доходи на издателя. Някои нямат материална стойност. Някои виртуални валути или виртуални парични единици се търгуват и/ или могат да се разменят след емитирането им срещу традиционни или виртуални валути на специализирани борси за виртуални валути. Кампаниите за ППВВ се осъществяват онлайн като се използват Интернет и социални медии. Обикновено виртуалните валути или виртуалните парични единици се създават и разпространяват като се използва технологията за разпределение на сметки  (DLT) или блокчейн. ППВВ се използват за набиране на средства за широк кръг от проекти, включително, но не само, набиране на дълг за бизнеси чрез DLT.

image

Денят в който Bitcoin ще падне


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1355