Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Земеделие

05 Декември 17, 16:14 / Автор: Доц. Огнян Боюклиев, Института за икономически изследвания (ИИИ) към БАН пред Bloomberg TV Bulgaria и проф. д-р Трифон Дарджонов пред в-к ''Гласът на фермера''
4% от фермите контролират 80% от земята в България

В България има редица особености, които ги няма в другите страни

4% от фермите стопанисват 80% от земеделските земи в България. 22 стопанства контролират 60% от земеделските земи, а най-големият поземлен собственик в Европа, който контролира над 1 млн. декара е българин и случаят е единствен по рода си на континента. 94% от стопанствата произвеждат продукция основно за лично потребление, а останалите 6 % - за пазара. Най-малките ферми осигуряват 50 % от заетостта (работните места) в сектора. Само в България и Чехия доскоро нямаше таван за субсидиите.През 2013 г. проф. д-р Трифон Дарджонов бе обявил, че в България вместо фермерско земеделие създадохме латифундии;

Броят на дребните и средните непрекъснато намалява, а едрите стават все по-едри, което доведе до господството на монокултурно земеделие - производство на зърно и маслодайни семена без животни, без плодове и без зеленчуци. Само зърнопроизводството обаче е екстензивна форма на земеделско производство и създава ниска добавена стойност. У нас сега имаме група от стопанства с над 10000 дка която е сред най-едрите не само в ЕС, но и в сравнение със САЩ. Дори в САЩ групата на най-доходните стопанства с продажби над $ 1 млн. имат среден размер 12 000 дка и заемат едва 17 % от използваната площ. 

Двете групи култури, зърно и маслодайни семена, пресметнати на човек от населението са единствените които са достигнали и надминали нивото от преди 1989 г. С това се изчерпват заслугите на свръх едрите стопанства години след началото на реформата в земеделието. Положението за страната става още по-трагично като към вноса на месо и мляко прибавим и вносът на зеленчуци и плодове. Там състоянието е просто катастрофално. 

Главната причина е в липсата на компетентно виждане за развитие на земеделието ни като частно предприятие. Забравихме, че частна собственост върху земята има в по-голямата част от страните на планетата, но благоденствие и обилие на земеделски продукти има само в страните с фермерско земеделие, това са страните от ЕС-15 (Дания, Холандия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и др.) САЩ, и Канада. Както виждаме от статистиката, при тях липсват тези едрите размери за които става дума у нас. 

Едрите стопани у нас, оставени без контрол, при фаворизиране на едрото от държавата и от медиите и от законите земеделие, се втурнаха в надпревара за закупуване или арендуване на все повече земя. 

За тях беше много по-лесно да разширяват площите, да ги засяват със зърно и маслодайни семена вместо да гледат и животни, зеленчуци и плодове. Тези отрасли искат много повече инвестиции, знания и умения. Всеки търси лесното, това е естествената реакция на всеки човек, ни така няма по-висока от добавена стойност, няма работни места, няма богатство, освен с много малко ръце. 

Субсидиите нямат вина за възникването на свръх едрите, но те не помогнаха за възникване на фермерско земеделие, това което се очакваше от тях. Напротив, те доразвиха и стабилизираха това ненормално положение. Основната причина за да се случи това е фактът, че субсидиите се дават на площ, а не на продукция. За ЕС-15 (старата Европа) това почти не играе роля, защото те вече имаха добро съчетаване на отраслите и субсидирайки площите, парите отиват почти пропорционално при всички отрасли. При нас обаче не е така. Както видяхме вече, при нашите едри стопанства има площи, но няма интензивни отрасли, има само зърнени и маслодайни култури. Интензивните отрасли при нас са основно при дребните, но те имат малко площи, които докарват малко субсидии или са лишени нацяло от тях.ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1496