Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Пари

21 Септември 17, 11:22 / Автор: Bank of International Settlements (BIS)
Световната задлъжнялост може да е с около $ 2.3 трлн. по-висока от отчетената


Световната задлъжнялост може да е с около $ 2.3 трлн. по-висока от отчетената поради традиционните счетоводни практики да не отразяват деривативите в чуждестранни валути, използвани за хеджиране на международна търговия и облигациите в чуждестранна валута. Краткия матуритет на повечето валутни суапове и форуърди може да създаде големи несъответствия в падежите и по този начин да доведе до големи потребности от ликвидност, особено по време на стресови ситуации.ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1907