Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Пари

19 Септември 17, 21:59
Парите засилват бягството си от България

Преките инвестиции в България се свиват с над 55% първите 7 месеца на годината

Преките инвестиции в България се свиват с над 55% на годишна база, като възлизат на € 431.8 млн. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти в България са €  5.6 млн., при €  54.4 млн. за периода през 2016 г., или почти 10 пъти по-малки. Само през юли вложенията в българската икономика са на минус с € 19.2 млн. Реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на компанията на база на счетоводни данни за финансовия резултат)  е отрицателна и възлиза на € 10.5 млн. за периода през 2017 г., при положителна стойност от € 310.3 млн. евро за периода през 2016 г. Има увеличаване на инвестициите, които български компании правят извън България и на тези в български дълг. ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИДир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.087