Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Банки

30 Август 17, 14:16
Berkshire Hathaway стана най-големият акционер в Bank of America

Berkshire Hathaway, Inc. е упражнила правото си да купи 700 млн. акции на Bank of America Corporation, с което се превръща в най-големият акционер с контрол от около 6.5 %.През август 2011 г. Berkshire Hathaway, Inc. инвестира $ 5 млрд. в банката. Купи 50 000 преференциални акции на Bank of America, чиято ликвидационна стойност бе $ 100 000 за лот. Сделката бе осъществена при частно пласиране на емисия новоиздадени акции, които носиха годишен дивидент от 6%. Berkshire получаваше $ 300 млн. на година от лихви по преференциалните си акции, но ги смени с обикновени акции, тъй като в момента Bank of America плаща дивидент от 48 цента на акция годишно. Освен това през 2011 г. Berkshire Hathaway, Inc. получи варанти* с право да запише още 700 млн. акции на Bank of America при цена от малко над $ 7.14.

* Варантите (warrant) дават правото на притежателя да купи пропорционално количество акции на определена цена, в рамките на определен срок. Те са финансови деривати и се търгуват на фондовите борси. Близки са до кол-опциите, но за разлика от варантите, опциите се емитират от инвеститор, който притежава акциите, върху които са издадени опциите, докато при варантите емитирането е от съответната компания, а не от инвеститор.ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.5494