Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Търговия и инвестиции

20 Юни 17, 10:10
20 години по-късно, 2 милиарда спящи пари


Поне около 2 млрд. лева са ''спящите пари'' от акции, придобити по време на масовата приватизация. Бонове имат над 2,5 млн. човека. Сумата разделена на хората, прави по около 800 лв. средно на човек.

Зелената бонова книжка от масовата приватизация, в много случаи е отдавна изхвърлена или събира прах в някое чекмедже и вече израсна едно цяло поколение, което нищо не знае за случилото се преди 20 години, когато над 3 милиона българи  си купиха по 25 000 (25) инвестиционни бона и се включиха в раздържавяването лично или доверявайки се на лица показвани по телевизията, като експерти.Масовата приватизация се проведе в 2 тура през 1995 и 1998 г. С боновите книжки закупени за около 5 лв. сегашни пари от държавата, хората можеха да си купят сами на търг акции от български държавни предприятия или от привтизационни фондове, които пък на свой ред закупуваха акции.Всички тези компании бяха задължени да бъдат публични дружества и да се търгуват на фондовата борса. След няколко години чрез различни процедури, повечето компании се отписаха от борсата, а акциите им станаха нетъргуеми на борсовия пазар. Други изгубиха стойността си след, като мажоритарните собственици на холдинги вдигнаха капитала на дружествата си, или фалираха. Голяма част от спящите акции са именно тези нетъргуеми на борсата активи на извън-борсови компании, което обаче въобще не значи, че те нямат цена или не могат да се изтъргуват на извънборсовия пазар, особено ако компаниите продължават да работят и не са фалирали. Днес акциите на около 35 от учредените тогава 81 приватизационни фонда могат да се засекат на някоя от търговските сесии на фондовата борса. Така че всеки, който е внесъл боновете си в някой приватизационен фонд по онова време, сега притежава определен брой акции от някой холдинг. Тези акции щом се търгуват на борсата, могат да бъдат продадени по всяко време. Няколко от бившите приватизационни фондове са особено внимателни към притежателите на техни книжа и през всички години на съществуването си са разпределяли дивиденти. Отличник по този показател е ''Стара планина холд'' АД единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент през всяка година от дейността си. Тя има около 23 000 акционери, в т.ч. пенсионни и взаимни фондове, банки и др. Тези пари от дивиденти се изплащат за срок до 5 години назад.ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0721