Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Любопитно

01 Май 17, 12:05
На 1 май през 1776 г. е създадено тайното общество на Илюминатите
Целта на Ордена на Илюминатите (от латински: illuminati – просветлени, озарени) е чрез просвещение да се постигне възвишаване на човека, което да обезсмисли господството на едни хора над други, да подкрепи половото равенство, да се премахне суеверието, предразсъдъците, господство на църквата над дейностите в държавата, да се освободят от религиозни догми философията и науката, да се опита да намали държавните злоупотреби с властта, да се опита да подпомага образованието на жените както интелектуални равни на мъжете. Символ на ордена е бухалът на Минерва, римска или гръцка (Атина Палада) богиня на мъдростта. Орденът е създаден в Бавария за да промени класовите различия и точно те са причината за неговото появяване.Първоначалните му основатели и членове са личности, които се чувстват изолирани от обществените дела, заради своя произход и не могат да оказват влияние в политиката и държавата. Това е целта за появата на илюминатите. Да се наложат като част от властта, макар тайно, за да прокарат идеите си. В по-късен етап в ордена влизат дребни и едри благородници, като част от тях приемат идеите на ордена, въпреки, че са част от привилегированата класа. Основната разлика между илюминати и масони е, че илюминатите имат ясно изразена политическа програма - която иска чрез тайна инфилтрация във властта, оказване на влияние, лобизъм, просвещение, тайни настройки на общественото мнение, да проведе политически реформи по мирен път, да създадат "рационална държавност", докато при масоните и до ден днешен се гледа с неодобрение на религиозни, конфесионални или партийно-политически спорове и пристрастия, с някои изключения. Също така, много от масоните не крият членството си, следователно не са до толкова тайна организация в тази степен в която са илюминатите. Илюминатите копират масово масонски структури, но не стават част от масонство. Напротив, по време на своя разцвет, към края на 18 век цели масонски ложи преминават към илюминатите. Властите започват да се притесняват от организацията, а по-късно когато в мъртъв пощальон намират списък с членове на ордена, между които благородници, командири от армията, професори, свещеници, търговци, манифактуристи и обществени дейци, чиновници, инфилтрирали се бързо в обществото. Оказва се, че за кратко време илюминатите са успели да овладеят администрацията която се занимава с цензурата в Бавария и са започнали ползвайки тези властови позиции, да забраняват религиозна литература, а да разрешават научна или философска литература забранявана преди това. Имайки предвид, че целта на илюмининатите е да подкопаят абсолютистичната държава целите не са учудващи, но плашат държавната власт, която по принцип се стеми към обратното – всеобхватен контрол над личния, обществения и дори мисловния процес в гражданите (последното също е цел на Илюминтите, но с обратна крайна идея). Започва преследване, първо меко, но засилващо се в следващите няколко години. Забрана за членство в организацията, забрана на масонски ложи и всякакъв друг вид тайни организации, като най-голямото преследване на подобни организации започва след избухване на Френската революция. 

Може би заради сравнително краткото си съществуване (едва около 10 г.) преди да бъдат преследвани, илюминатите не успяват да овладеят властта в Бавария, освен в някои второстепенни дейности на държавата. Противници на илюминатите са освен държавните власти и тези които държат на стария вид управление и тези които смятат, че реформи следва да се извършват от просветен абсолютизъм, без намесата на масите и по-ниските нива на обществото.

Врагове на илюминатите са Йезуитският орден, Розенкройцерският орден, някои масонски ложи и други тайни общества, според които старите порядки, управление, недопускането на нови лица до него, образованието само за просветени, кастово деление и властови лостове трябва да се запазят. Въпреки, че е лишена от всякакви доказателства, тезата проповядвана от Йезуитският орден, че илюминатите са отговорни за Френската революция, води до тяхната известност. Според теорията на конспирацията Френската революция е резултат от умишлена конспирация от страна на илюминатите, че е заговор за сваляне от престолите на крале и аристократични общества в Европа. Твърди се, че заговорниците са създали система и революцията е само кулминация на дълга подривна дейност.

Няма доказателства, че Баварските Илюминати са оцелели след разбиване на ордена от страна на държавата през 1785 г. въпреки, че и в по-късни години те се сочат за виновни от кого ли не. Фашисти, национал-социалисти, комунисти и други политически идеологии залагащи на сляпата вяра в населението, абсолютната контролираща всичко държава и на сляпо преклонение към крал, фюрер, вожд, силен президент, партиен водач и т. н. също не си падат по илюминатите въпреки, че те са потънали в миналото.ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСОВИ И СТОКОВИ ПАЗАРИ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0749