Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Търговия и инвестиции

21 Ноември 16, 20:07
Комисия за финансов надзор публикува списък с 52 компании без лиценз
КФН публикува списък с дружества, които не са лицензирани от комисията и нямат право да извършват тази дейност. Парите в тези дружества не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

Комисията предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за дружества, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане и предаване на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително чрез електронни платформи за търговия, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби. Списъкът, качен на сайта на комисията, включва 52 дружества, предоставящи услуги без лиценз.


ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСОВИ И СТОКОВИ ПАЗАРИ


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1343