Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Пари

14 Август 16, 19:37 / Автор: capital.bg
Печалбите при Енерго-про
При Енерго-про Продажби, която захранва с електроенергия Североизточна България приходите намаляват с 11.6%, но печалбата се увеличава до 11.8 млн. лв. при загуба от 3.6 млн. лв. за полугодието на 2015 г. В същото време маржът за полугодието на 2016 г. е с близо 9 млн. лв. по-висок в сравнение със същия период на 2015 г. Незначително свиване има в разходите за персонал и материали.

Енерго-про Мрежи увеличава приходите си с 9.2 млн. лв. до 123.8 млн. лв. за полугодието, а печалбата с 68.7% до 18.6 млн. лв. От отчета се вижда, че разходите за външни услуги значително нарастват с 13 млн. лв., достигайки 67.2 млн. Към 30 юни текущите активи на дружеството превишават текущите пасиви с близо 17.4 млн. лв. 73% процента от тези пасиви представляват провизии и приходи за бъдещи периоди.Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0937