Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Пари

01 Септември 16, 22:54
Албена Инвест Холдинг АД и Албена АД се сливат
Акционерите ще гласуват за сливането на дружествата на 11 октомври 2016 г. След вливането Албена инвест холдинг ще престане да съществува, а активите и пасивите му ще преминат към Албена АД.Съотношението на замяна е 0.1728 акции в Албена АД за една в Албена инвест холдинг АД. Стойноста на една акция в Албена инвест холдинг АД е изчислена на 11.22 лв., а в Албена АД на 64.92 лв. За 5.78 акции от Холдинга ще се получава 1 от Албена. Ако процедурата бъде одобрена, сегашните акционери в Албена инвест холдинг АД ще станат такива в Албена АД. Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1095