Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Вълните на Волф

Вълните на Волф
25.09.06 02:49

Автор: Валентина Костова

Вълните на ВолфВълните на Волф са модел на пазарно поведение, който се наблюдава като закономерност на всеки финансов пазар


Според автора на модела той е свързан с естествения ритъм на пазара

Формата му в основата си показва борбата за равновесие между търсенето и предлагането, което предполага, че шаблонът не е бил измислен и адаптиран към особеностите на проявление на пазарното движение, а е бил открит като средство за предсказване на нивата на търсене и предлагане. 

Моделът на Волф е твърде разнообразен при проявлението си за различните времеви периоди, но все пак при конструирането му има строго определени правила, с които, при коректно интерпретиране, може да се постигне изключителна прецизност във връзка с прогнозирането на цената. Особеност на шаблона е, че се изгражда само на база ценовото поведение, без да се използват каквито и да са допълнителни индикатори.

Основният фактор при интерпретирането на модела е симетрията. Както се вижда на долните графики, най-прецизният модел е налице, когато вълните 1-3-5 са с равни по дължина времеви интервали между вълновите цикли.Пример за възходящ моделПример за низходящ модел


Основните принципи при идентифицирането на модела са следните:
1. Вълни 3 и 4 трябва да се поберат в канала, започнат от вълните 1 и 2;
2. Вълни 1 и 2 са приблизително равни по дължина на 3 и 4;
3. Трябва да са налице относително равни времеви интервали между вълните.

Моделът може да бъде открит обикновено в:

- покачващи се канали при възходящ тренд;
- спадащи канали при низходящ тренд;
- канали между ключовите исторически нива в периоди на консолидация.

Важно е да се отбележи, че вълна 5 излиза в края си над или под каналната линия, създадена от вълните 1 и 3. Това движение обикновено е фалшив пробив на канала и е идеалната възможност за откриване на позиция, случва се в по-голямата част от развитието на модела, но не се приема като задължителен критерий за съществуването му.

Точката, определена от края на вълна 6, представлява нивото за цел на ценовото движение и е най-продължителният компонент в структурата на модела на Волф. Тя се определя като се свържат с линия краищата на вълни 1 и 4 от графиката.

Важно за приложението на шаблона е да запомним, че когато следим формирането му благоприятният момент за откриване на позиция е в точка 5, като определяме докъде да държим позицията, като построяваме вълна 6 и гледаме къде се получава завършването й.

Освен ценовата дестинация на прогнозируемата вълна, според философията на модела, може да се предскаже кога ще бъде достигната целта. Това става като се свържат с линия краищата на вълните 2 и 4 и точката, където тя се пресече с линията 1-3-5, се получава времевият момент, в който ще бъде достигната целта.

В идеалния вариант ценовият и времевият таргет трябва да могат да бъдат свързани с една и съща вертикална линия.

Ако сравним така представения модел с други налични шаблони, няма как да не установим, че е идентичен с фигурата “диагонален триъгълник” (терминален импулс) от вълновия принцип на Елиът, който също се явява завършващ цикъл в съответното движение и предвещава рязък обрат на пазарната посока. Уникалността на модела на Волф се изразява в определянето на целта на движението по ценовата и времевата скала на графиката.

Както и другите шаблони, ползвани като стратегии, така и моделът на Волф е доста субективен и изисква едновременно придържане към стандартните правила и творческа интерпретация в определени моменти, когато е наложително. За правилното му прилагане е нужно задълбочено изучаване на проявлението на модела в пазара и времевия интервал, където ще бъде използван. 


 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

5.9025