Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Ирландското икономическо чудо

Ирландското икономическо чудо
15.03.06 21:16

Автор: Евелина Стоянова

Ирландското икономическо чудо

В продължение на около два века Ирландия е една от най-бедните държави в Европа

Но през 90-те години на ХХ век се случва “икономическо чудо” и от “болния човек” на Европа, Ирландия се превръща в eдна от най-проспериращите икономики не само на континента, но и в света, с невероятния среден прираст на БВП от 9.9% за периода 1996 – 2000 г. 

А според the Economist Intelligence Unit Business Environment Rankings Ирландия ще остане една от най-атрактивните бизнес дестинации в света и през периода 2004 – 2008 година.

Почти през цялата си история Ирландия е страдала от отлив на население, но тази тенденция се обръща през 90-те години, когато ирландските емигранти започват да се връщат у дома и освен тях започват да пристигат и представители на редица други националности. Между 1996 и 1999 г. средният годишен прираст на населението е 1.1%, който е по-висок от този на всички други страни от ЕС (15) за същия период.

През 50-те години правителствената политика е протекционистична, с висока степен на намеса на държавата в икономиката. Средният растеж на икономиката е 2%, a лошата икономическа обстановка води до масова емиграция. През 60-те години започват първите опити за либерализация на икономиката.

През 1987 г. новото правителство прави рязък завой в политиката си, продиктуван от необходимостта от икономическо оцеляване. Единствената възможна опция за разрешаване на фискалната криза правителството вижда в намаляване на държавните разходи. От 1987 до 2001 година делът на държавните разходи като процент от БВП пада от 48.5% на 27.7%. Ирландският държавен сектор сега е най-малкият в ЕС.
 Данък печалба намалява от 40% през 1996 г. до 24% през 2000 г. Освен това още през 80-те години се въвежда специална данъчна ставка от 10% за производствените компании и тези, занимаващи се с международна търговия, а на практика те създават около 80% от БВП на Ирландия. Вследствие на натиск от страна на Европейската комисия (ЕК) за премахване на преференциалния данък печалба от 10%, се стига до споразумение между Ирландия и ЕК за универсална ставка от 12.5%, която влезе в сила от 2003 г.В резултат на последователно водената политика на намаляване на данъците Ирландия е страната с най-ниско данъчно бреме (след Люксембург) до последното разширение на ЕС.

Ирландия успява да развие IT индустрия на световно ниво. От 70-те години тази политика се използва за селективно привличане на чужди инвестиции в индустрии с високотехнологичен растеж – първоначално в компютърното производство, а в средата на 80-те години страната става 8-ия най-голям износител на компютърно оборудване в света; 5-ия най-голям производител и 2-рия най-голям износител на комплектован софтуер в света.

Университетите поставят ударението върху инженерните, компютърните и други технически науки през 80-те години. С разрастването на IT индустрията много от курсовете в техническите колежи също са организирани така, че да посрещнат нуждите на високите технологи. Ирландската образователна система толкова успешно се адаптира към нуждите на индустриалния сектор, че през 1997 година става втората най-добра образователна система в света по степен на отговаряне на нуждите на конкурентната икономика.

Синдикатите се съгласяват за провеждането на политика за умерени работни заплати, която не позволява рязкото им покачване, но в замяна на това настояват за намаляване на данъка върху дохода, което от своя страна има частичен компенсиращ ефект, и за изричния ангажимент на правителството да поддържа ниска инфлацията.

Членството в ЕС оказва влияние в две направления:

- осигуряването на свободен достъп до огромен пазар – този на останалите страни членки;
- финансовите потоци (структурни и кохезионни фондове, селскостопански субсидии), които получава правителството.

Докато по отношение на свободния достъп до пазара на ЕС становището за положителна роля е несъмнено, то мненията по въпроса за ролята на финансовата помощ са дискусионни.

Паричните фондове от ЕС нямат директна роля за ускоряване на икономическото развитие. Ако фондовете на ЕС бяха съществената причина за ускорения растеж на ирландската икономика, то бихме очаквали икономическият растеж да е най-висок, когато Ирландия е получавала най-големите суми, но това не е така.
Към 1997 година делът на чуждите фирми в икономиката е 30% и близо 40% от износа.

България би могла да почерпи от опита на Ирландия. За да може поне отчасти да се постигне икономическия успех на Ирландия, е необходимо да се акцентира върху формулиране и провеждане на такива политики, които биха дали повече икономическа свобода на предприемачи и инвеститори, което пък би довело до по-бързи темпове на икономически растеж.

Необходимо е да се следва политика на съкращаване на разходите за поддръжка на държавния апарат и отдръпване на държавата от икономическата дейност.

Високите технологии, за които от отдавна се говори, че трябва да се развиват с приоритет, може би най-сетне имат своя шанс. И въпреки че към момента експертите от бранша са на мнение, че все още “няма разработена единна, ясна политика по отношение на развиване на този сектор и не са ясни механизмите, по които този процес се управлява, кое е ведомството, което отговаря за него, и че няма една ясна, последователна, дългосрочна политика, която създава комфорт за инвестиции за развитие на сектора.

По данни за 1998 г. 1/3 от компютрите и 40% от софтуера, продавани в Европа, се произвеждат в Ирландия.Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.7822