Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Инструкция за изготвяне на годишен отчет до инвеститорите

Инструкция за изготвяне на годишен отчет до инвеститорите
10.03.06 18:42

Автор: Ричард Карпентър
Инструкция за изготвяне на годишен отчет до инвеститоритеОсновна стуктура:

Въведение/Кратко представяне
Изявление на президента на компанията
Информация за пазарите на компанията
Изявление на изпълнителния директор
Описание на дейността и финансовото състояние
Борд на директорите
Задължителни отчети

- Отчет на директорите
- корпоративно управление
- възнаграждения на директорите

Финансови отчети
- бележки към отчетите

Въведението включва кратко описание на това, с което се занимава фирмата, мисия, графично представяне на структурата. Показват се нагледно и данните за приходи, печалба, пазарен дял и др., както и ръста им.

Изявлението на президента съдържа кратко представяне на постиженията, основни финансови показатели, пазарни условия, цена на акциите, промени в борда на директорите, управление и бъдещи переспективи.

Пазарите на фирмата – графично представяне, разпределение на пазарите, представяне на продуктите.

Изявление на изпълнителния директор – представянето на фирмата, проекти за развитие на фирмата, виждане за сектора/индустрията, стратегия, переспективи.

Описание финансовото състояние – Представяне на резултатите за годината, анализ на финансовите данни, поглъщания/придобивания, увеличение на капитала, данъци и др.

Описание на дейността и финансовото състояние - екологични директиви на ЕС, изискване да включи информация за развитието и представянето на бизнеса през годината, информация, свързана със служителите и работната среда.

Борд на директорите – снимки на борда на директорите, биографии, описание на задълженията, изпълнително тяло, и информация за директорите на отбори.

Задължителни отчети:

- Отчет на директорите – включва дейностите на компанията, печалба и дивиденти, управително тяло, влиящи върху компанията обстоятелства, обвързаност на работниците с целите на фирмата, плащания към доставчици, предложения на финансовите консултанти.

- Корпоративно управление- дневен ред, състав на борда, структура, оценка на представянето, финансови отчети, вътрешен контрол, комуникация с акционерите.

Финансови отчети – печалба/загуба, баланс, отчет за паричните потоци, добавят се също описание на отговорностите на директорите, отчети на независими одитори, счетоводни политики.

Бележки към отчетите – включва анализ на оборота, оперативнат печалба и т.н., разходи за дейността, анализ на отрасъла,извънбалонсови активи, непредвидени задължения, дивиденти. Също така обобщена информация за последните 5 години, иноформация на акционерите и др. 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1292