Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Спекулант или Инвеститор

Спекулант или Инвеститор
01.03.06 04:38

Автор: Б. Бонкин

Спекулант или Инвеститор

Първото нещо, което трябва да знае всеки инвеститор, преди да започне да се занимава с акции, е, че е необходима добре планирана стратегия и цели
В началото е важно всеки да си отговори на няколко основни въпроса, преди да започне да си изгражда индивидуалната концепция. Спекулант или инвеститор? Краткосрочно или дългосрочно ориентиран? Кои са сферите, в които имам познания, или бих могъл да разбера? Колко съм готов да инвестирам и рискувам на базата на финансовите си възможности? Според целите, които си поставя всеки, се определя и нивото на рисковете, които е готов да поеме.

Фокусирането върху определени индустрии и сектори е от огромно значение за бъдещия успех. На първо време е препоръчително концентрация върху няколко индустрии само. Практиката показва, че това са с малки изключения сектори, с които даденият човек е в пряк контакт или са сходни до работата му и интересите.

С времето периметърът се разширява, като се навлиза и други индустрии. Например най-успешният инвеститор за всички времена - Уорън Бъфет, никога не е търгувал с акции на Интернет компании, независимо от многото критики към него по време на Интернет бума. Впоследствие това се оказа и правилната стратегия, тъй като много хора, подмамени от големите печалби, се насочиха именно към тази индустрия с мисълта за бързо забогатяване. Като всяко правило и това си има изключения и някои инвеститори станаха милионери за кратко време, но като цяло много хора загубиха големи суми. Само тези, които се придържат към стратегията си и я спазват стриктно, може да разчитат в дългосрочен план на успех на борсата. Тъй като възможностите на финансовите пазари са на практика неограничени и не могат да се представят в резюме, в този раздел ще се опитаме да дадем практическа представа на инвеститорите, ориентирали се основно към компании с възможности за голям растеж в средносрочен и дългосрочен аспект.

Инвестирайки в компании с очакван бъдещ ръст над средния /growth stocks/, инвеститорът трябва като за начало да се абстрахира от дневните движения в цената на акцията и на пазара като цяло. Цената на петрола, лихвите, курсът на долара, цената на златото трябва да са фактори, които да се използват за информация, но не и за взимане на решение. Тук правим уговорката, че става въпрос за компании, към които инвеститорът се е ориентирал дългосрочно. В практиката са познати доста случаи на дългосрочно ориентирани инвеститори, които обаче всеки ден са треперили за цената на петрола или златото и в един момент емоциите взимат връх и позициите биват ликвидирани веднага. Един мой личен познат направи тази грешка и сбърка, тъй както една година по-късно акциите му щяха да струват 30% повече. Следващата стъпка са емоциите.

Никога не се обвързвайте емоционално с дадена компания само защото бизнесът им е добър, имат добро бъдеще или след разговор с компанията сте останали доволни. Това е златното правило на всеки и колкото и да се говори за това, почти всеки го научава по трудния начин. При емоционална привързаност към фирмата много от нещата започват да се интерпретират грешно, реални опасности започват да не се забелязват и в един момент става това, което най-малко очакваме. Колкото и да се говори за това, всеки го нарушава това правило подсъзнателно. Важното е урокът, който ще се научи, да е завинаги и да не е излязъл много скъп. Една стара борсова мъдрост гласи:

Не слагай всички яйца в една кошница

Казано с други думи, никога не купувай с всичките си пари акции на една фирма. Диверсифицирането е ключовата дума. Освен че е хубаво да се купят акции на няколко фирми, добре би било също тези компании да не са от един и същи сектор или индустрия. По този начин се намалява специфичният фирмен риск и евентуално рискове, породени от съответната индустрия.

Купувайки акции на една фирма, много добре трябва да се информирате за това, кои са преките конкуренти на пазара и да се следи тяхното развитие наравно с това на избраната от инвеститора компания. Информацията за конкурентите в много случаи дава ценни данни за индустрията и за бъдещето развитие на съответния пазар, в който се намира.

Инвестирайки дългосрочно, много добре трябва да се помисли над варианта дали има смисъл да се слагат стопове на акциите. В дадения случай, когато става въпрос за дългосрочна инвестиция, дневните ценови движения не са голямо значение. Плюс или минус пет процента например за деня няма да променят стратегията. За това е хубаво да не се слагат стопове, а тези стопове да се определят според развитието на фирмата. В много случаи, когато дадената позиция е нисколиквидна, може да се стигне дотам, че маркетмейкърите да свалят акцията например с 10% за секунди, при което много стопове биват автоматично активирани.

Стоповете са ефективни при дневната търговия, спекулата, краткосрочната инвестиция.

Друг интересен момент е следборсовата търговия. В САЩ това са 60-90 мин преди да отвори борсата и 2 часа след като затвори. Поради факта, че оборотите в тези часове са много ниски, може да се правят манипулации с курса на акцията. Например с 100 акции може да се вдигне курсът с 30% или да се свали съответно с толкова. Друг е въпросът, ако компанията изкара новини или някое друго важно събитие. Като ориентир може да се ползва средният обем дневнотъргувани акции. Ако той бъде доближен или надминат в тези часове, тогава нещата се променят и е много вероятно или да има обявена новина, или всеки момент да предстои. Някои посредници предлагат тази услуга на клиентите си, като основно това е в САЩ.

При взимане на решение за покупка на акции на някоя фирма трябва да сте сигурни какво и защо купувате.

Съвети от приятели, анализатори и т.н. може да изиграят лоша шега. Всяка информация трябва да се проверява лично и на базата на собствения анализ да се взимат решения. Не всички, но често голяма част от анализаторите имат интерес в дадената позиция, която "рекламират" и подканват инвеститорите да купуват или продават. Когато се прочете такава препоръка за дадена фирма, винаги трябва да се има едно наум и всичко да се проверява. Доверявайте се само на себе си.

Финансовите пазари почти винаги са неефективни и не отразяват истинската реална цена на всяка акция.

Дори курсът на акцията да е под реалният, това не означава, че тя задължително някога ще се качи до или над реалния курс. Пазарът невинаги оценява фирмените новини или събития коректно. В крайна сметка това зависи от настроенията на пазара, конюнктурата, състоянието на индустрията и други важни фактори.

Според целите и очакванията дългосрочно ориентираните инвеститори трябва да се разграничат. Да разгледаме стойностно ориентираните акционери и визионерите. Първият тип се интересуват от покачване на печалбата, увеличаване на приходите и продажбите, разрастване на бизнеса и т.н. Вторият тип са тези, които са се ориентирали в компании с големи перспективи и възможности, но все още непроизвеждащи нищо. Накратко ще систематизираме основните неща, които са от значение при двата типа. Стойностно ориентираните дългосрочни инвеститори е хубаво да гледат при покупка на акции следните неща: price/sales ratio между 3-8, постоянни ежегодни дивиденти, постоянен ръст на приходите през последните 2-3 г., profit margin поне средният за индустрията, EPS от +10% всяка година, стабилно 5 годишно ROE, като се сравнява това на компанията с цялата индустрия като цяло, очаквана доходност от акциите в рамките на 10-15% годишно. Ако компанията изпълнява тези изисквания, може да се очаква един много добър доход от дадената инвестиция след 5-6 години.

Визионерите, от друга страна, трябва да имат по-абстрактен поглед над бизнеса на компанията.

Важното тук е: какъв е точно бизнесът на фирмата, какъв е продуктът и има ли вече подобен такъв на пазара от друга фирма? Какви са шансовете за успех на съответния продукт? Кои са силните и слабите страни на фирмата? Важно е тук компанията да разполага с финансов ресурс за поне 1-2 г., без да се налага междувременно допълнително финансиране.

Мениджмента да купуват от време на време акции обратно. Ръководството да е с доказан опит и минало. Патентите за въпросния продукт, които има фирмата, е много важно да затрудняват максимално конкурентите. Това дава ценно време и предимство на фирмата пред другите. В САЩ патентите са много ценен актив на всяка фирма. Ако компанията успее да получи ключови патенти, може спокойно да се каже, че една от важните крачки към успеха, вече е направена. Ако акцията е под $ 1, трябва внимателно да се проучи как стоят нещата с отписването на дружеството от борсата и колко време евентуално им остава. Има и редица други изисквания, които трябва да се спазват. Това е важно, защото отписването на дружеството например от Nasdaq и преместването му на OTCBB /извънборсовия пазар на Nasdaq/, ще доведе до ниска ликвидност, краткосрочен срив в цената на акцията, затруднено финансиране, намаляване на интереса към фирмата и други подобни неприятни последствия. Голям плюс при такива компании е, че някои от тях биват поглъщани от по-големи фирми заради ключови патенти, добри прогнози за продукта и компанията и т.н. В повечето случаи премията, която се плаща при поглъщането, е в рамките на 40-70% върху актуалния курс на акцията.

В заключение:

1. Спазването стриктно на изградената стратегия от всеки инвеститор е от изключително важно значение за успеха. 2. Безпристрастна оценка на всяка фирма, без емоционална обвързаност. 3. Добро изучаване и познаване спецификата на съответната индустрия. 4. Определяне на стартовия капитал и нивото на риск. 5. Инвестиционният хоризонт /краткосрочен до 1 г., средносрочен до 3 г., дългосрочен над 3 години. 6. Доверие само на себе си и никому друг и задължителна проверка на всяка информация независимо от какво естество е тя. 7. Никога не инвестирайте всичките си пари в една акция /диверсифицирайте в няколко акции и в няколко индустрии. 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0709