Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Криви на Болинджър

Криви на Болинджър
28.02.06 13:55

Кривите на Болинджър (Bollinger bands) са индикатор, представляващ вид обвивни криви, разработени от Джон Болинджър, и позволяващ да се сравни динамиката на определени ценови равнища през даден период от време. Обвивните криви се сътоят от две пълзящи средни. Те се чертаят на определен процент над и под основната пълзяща средна, който отговаря на нивото на стандартното отклонение.

Параметри на кривите на Болинджър:

- времеви период - периодът, за който изследваме (в дни, седмици, и т.н.);

- отклонения – стандартните отклонения, спрямо които ще са изместени горната и долната крива;

- хоризонтално изменение – брой периоди, за които се изменя индикаторът. Например ако въведем числото 5 изменяме индикатора 5 периода надясно;

- метод – избира се методът за изчисляване на пълзящата средна (прост, експоненциален);

- поле за цената – избира се дали цената да е open, high, low, close.

Ако се сменят параметрите на средната крива, то и трите криви ще бъдат повлияни. Ако се променят параметрите на горната или на долната крива по отделно само те ще бъдат повлияни.

Тъй като разстоянието между кривите се базира на стандартното отклонение на цената, кривите се разширяват, когато движението стане по-непостоянно (по-променливо) и се свиват, когато стане по-малко променливо.

Болинджър отбелязва следните характеристика на кривите:

- след стеснение в кривите обикновено се появяват резки изменения в цените като отражение на променливостта;

- когато цените се движат извън кривите това предполага разширяване на тренда;

- върхове/спадове достигнати извън кривите, които се последват от върхове/спадове, направени в кривите, предизвикват преобръщане на тренда.

Примери за използването на индикатора:

Когато цената пресече долната крива, а в последстващите движения се задържи над нея, това представлява сигнал за покупка. Няма значение кое дъно е по-ниско, стига второто да остане над долната граница. За потвърждение може да се счита преминаването на цената над средната. По същия начин се разсъждава в обратния случай на пресичане на горната крива.При сближаване на двете криви и по-ниска динамика се очакват резки промени в цената. В този случай индикаторът не дава сигнал за посоката на движението. Движението на цената минава през периоди на затишие и бурни промени. Използването на кривите на Болинджър ни помага да ги определим.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0664