Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ ЗА СПЕКУЛАЦИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ ЗА СПЕКУЛАЦИЯ
25.02.06 16:07

Валутните опции, предлагани на пазара на гише, са идеално средство за спекулация на валутните пазари поради следните причини:

· Времетраене
Закупувайки опционен контракт, инвеститорът си осигурява гаранция , че ще остане на откритата си позиция на валутния пазар толкова дълго колкото желае, независимо от неблагоприятното движение на валутния курс на базовата валута. Този вариант може да бъде сравнен с оставането на дълга позиция във дадената валута, но това може да се окаже изключително скъпо и да направи оставането на позицията невъзможно. Опциите могат да бъдат държани до падежа им или да бъдат продадени обратно на “Делта Сток” АД.
·
 Контролиране на риска
При закупуването на опционен договор инвеститорът знае маскималното равнище на загубата, която евентуално ще претърпи, а именно – цената на опцията. Опцията освен това предлага възможност за неограничена печалба (при благоприятно изменение на валутния курс на базовата валута) за времето на валидност на опцията.

    Съществуват много опционни стратегии, подходящи за прилагане при различни възгледи за пазара. Предлагаме ви описания на някои от тях:

Възгледи относно дадена валута:

Бичи (възходящ тренд)

Стратегия:

Закупуване на кол опция

    Печалба се реализира в случай, че валутния курс се покачи над цената на упражняване на опцията. Максималната загуба е премията, заплатена за придобиването на опцията.


Възгледи относно дадена валута:

Умерено бичи (умерен възходящ тренд)

Стратегия:

Закупуване на кол спред

    Инвеститорът закупува кол опция “на пари” и едновременно с това продава кол опция “извън пари”. Тази стратегия се използва, за да се намалят разходите за закупуване на кол опция “на пари”, но за сметка на това се ограничава част от потенциала за реализиране на печалба при благоприятно движение на валутния курс. Стратегията е подходяща за инвеститор, който е убеден, че валутата първоначално ще се покачи, след което ще се търгува в рейндж. В този случай се реализира печалба, ако валутата се придвижи над цената на упражняване на закупената “на пари” опция. Максималната загуба е цената на закупената “на пари” опция минус получената премия от продажбата на опцията “извън пари”.


Възгледи относно дадена валута:

Мечи (низходящ тренд)

Стратегия:

Закупуване на пут опция

    Инвеститорът закупува пут опция “на или малко извън пари”. Печалба се реализира в случай, че валутният курс се придвижи под цената на упражняване на опцията. Максимално възможното равнище на загуба е заплатената за закупуване опцията премия.


Възгледи относно дадена валута:

Умерено мечи (умерен низходящ тренд)

Стратегия:

Закупуване на пут спред

    Инвеститорът закупува пут опция “на пари” и едновременно с това продава пут “извън пари”. Тази стратегия се използва, за да се намалят разходите за закупуване на пут опция “на пари”, но за сметка на това се ограничава част от потенциала за реализиране на печалба при благоприятно движение на валутния курс. Стратегията е подходяща за инвеститор, който е убеден, че валутата първоначално ще се понижи, след което ще се търгува в рейндж. В този случай се реализира печалба, ако валутата се придвижи под цената на упражняване на закупената “на пари” опция, а максимално равнище на печалбата се постига, ако валутният курс достигне цената на упражняване на продадената опцията “извън пари”. Максималната загуба е цената на закупената “на пари” опция минус получената премия от продажбата на опцията “извън пари”.

    Забележете, че при закупуване на кол опция на базовата валута, на практика едновременно с това се закупува пут опця на втората валута, и обратно. Това се отнася и за кол- и пут- спредовете.


Възгледи относно дадена валута:

Предстои рейнджа на търговия да бъде преодолян

Стратегия:

Закупуване на стредъл

    Инвеститорът едновременно закупува кол и пут опции “на пари”. Тази стратегия се използва, когато се очаква валутата да се придвижи извън рейнджа на търговия, но инвеститорът не е сигурен в коя посока ще стане това. Печалба в този случай се реализира, когато валутата излезе извън границите на рейнджа. Максимално възможното равнище на загуба е сумата на двете заплатени премии.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0881