Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ ЗА ХЕДЖИРАНЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ ЗА ХЕДЖИРАНЕ
25.02.06 15:55

 

Валутните опции, предлагани на пазара на гише, дават възможност на притежателя си да хеджира своите отворени валутни позиции по начин, аналогичен на пускането на стоп-поръчка. Съществуват обаче две основни разлики:
        · Времетраене

        Придобивайки опция с цел хеджиране на отворена валутна позиция, клиентът си осигурява възможността да остане на тази позиция дотогава, докато сам не поиска да я закрие, но не по-дълго от падежирането на опцията. За разлика от това при пускане на стоп-поръчка, позицията му се затваря при достигането на нивото на поръчката.
        · Гаранция за максимално равнище на загубата

    При закупуването на опционен договор инвеститорът знае максиималното равнище на загубата, която евентуално ще претърпи, а именно – цената на опцията (премията)

Цел:

Гарантиране на максималното равнище на евентуална загуба

Стратегия:

Купуване на пут опция “извън пари”


    Инвеститорът купува пут опция “извън пари” с цена на упражняване равна на нивото, на което иначе би пуснал стоп-поръчка, плюс опционната премия. Стратегията се използва за гарантиране на максималната загуба, като в същото време запазва възможността за печалба от валутната позиция за времето на живот на опцията.

Използване на опциите за хеджиране на парични потоци в чужда валута


    Все повече фирми, както големи, така и малки, извършват покупко-продажби в чужбина. Често плащането по тези сделки се извършва в чуждата валута. В зависимост от забавянето в плащането, или съответно – получаването, на сумата, е възможно иначе изгодна сделка да се превърне в чиста загуба само поради неблагоприятното движение на валутния курс. Въпросът е как можем да се застраховаме при транзакцията, а едновременно с това да извлечем печалба при благоприятно движение на валутния курс.

        · Износителят ...

Да разгледаме следния пример: износителят получава поръчка от чужбина на стойност 200 000 лв. Уговорката е плащането да бъде извършено в долари след един месец; валутният курс в момента на сключване на сделката е 2.00 лв. за долар, следователно след един месец той ще получи $100 000 независимо от валутният курс по това време. Износителят ще извлече печалба, ако в края на едномесечния срок доларът се покачи – той ще получи плащане в размер на $100 000, които тогава ще се равняват на повече от 200 000 лв. Неблагоприятно ще е обаче, ако доларът се придвижи надолу. По какъв начин износителят би могъл да се защити от понижение на долара?

    Решението – закупуване на едномесечна кол опция, даваща право за закупуване на евро срещу долар, с цена на упражняване 1.0226 евро за долар, или предвид фиксирания курс на лева към еврото – 2.00 лв. за долар, от “Делта Сток”. Ако след един месец валутният курс падне под 2.00 лв. за долар, притежателят на опцията ще я упражни и “Делта Сток” ще му изплати разликата, с което се гарантира, че износителят ще получи пълната сума – 200 000 лв. Ако, от друга страна, валутният курс се измени в благоприятна посока, износителят има възможност да се възползва от това като просто не упражни опцията (вж. таблицата).

Валутен курс (лв. за долар)

1.90

1.95

2.00

2.05

2.10

Сума на полученото плащане в лева

200000

200000

200000

205000

210000        · Вносителят...


    Да разгледаме следния пример: вносителят закупува продукти от чужбина на стойност 200 000 лв. Уговорката е плащането да бъде извършено в долари след един месец; валутният курс в момента на сключване на сделката е 2.00 лв за долар, следователно след един месец той трябва да плати $100 000 независимо от валутният курс по това време. Вносителят ще извлече печалба, ако в края на едномесечния срок доларът се понижи – той ще направи плащане в размер на $100 000, които тогава ще се равняват на по-малко от 200 000 лв. Неблагоприятно ще е обаче, ако доларът се придвижи нагоре. По какъв начин вносителят би могъл да се защити от покачване на долара?

    Решението – закупуване на едномесечна пут опция, даваща право за продажба на евро срещу долар, с цена на упражняване 1.0226 евро за долар, или предвид фиксирания курс на лева към еврото – 2.00 лв. за долар, от “Делта Сток”. Ако след един месец валутният курс се покачи над 2.00 лв. за долар, притежателят на опцията ще я упражни и “Делта Сток” ще му изплати разликата, с което се гарантира, че продутките ще струват на вносителя не повече от 200 000 лв. Ако, от друга страна, валутният курс се измени в благоприятна посока, вносителят има възможност да се възползва от това като просто не упражни опцията (вж. таблицата).

Валутен курс (лв. за долар)

1.90

1.95

2.00

2.05

2.10

Сума на полученото плащане в лева

190000

195000

200000

200000

200000    Тези примери са валидни за всички износители и вносители, развиващи бизнеса си в чужбина, т.е. използващи чужда валута.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.122