Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Money Management чрез използване критериите на Кели

Money Management чрез използване критериите на Кели
25.02.06 15:48

Често слушаме за важността от диверсифициране, но може би защото е по-лесно да се каже от това да се направи. Колко пари да вложим във всеки един пазар? Това е въпросът, на който може да се отговори при дефиниране на система за Money Management. Тука обръщаме внимание на критерият на Кели, една от многото техники, която може да бъде използвана за управление на паричната ви ефективност.

Историята

Джон Кели, който работеше за AT&T's Bell Laboratory, е създателя на критерия на Кели, за да помогне на AT&T с техния проект за предаване на телефонен сигнал на големи разстояния. Скоро, след като този метод бе публикуван, комисията по хазарта му обърнала внимание и разбрала потенцияла на оптимална система за конни надбягвания. Това е направило възможно комарджиите да максимизират величината на парите си за дългосрочен период от време. Сега системата се ползва от много хора, като основна система за Money Management, не само за хазарт, но и за инвестиране.

Основното

Съществуват два основни компоненти на критерият на Кели:
1. Вероятност за печалба - Вероятността всяка една сделка, която направита да бъде в положителна за вас насока.
2. Съотношение печалба/загуба - Общите позитивни сделки разделени на общите негативни сделки.

Това са двата фактора, включени в уравнението на Кели:
Kelly % = W – (1 – W) / R
Където:
W - вероятност за печалба
R - съотношение печалба/загуба

Резултатът е процентът на Кели, който ще изследваме по-надолу.

Въвеждане в употреба.

Системата на Кели може да се въведе в употреба при следването на описаните стъпки:

1. Набавете си информация за вашите последни 50-60 сделки. Това може да стане много лесно чрез запитване към вашия брокер. Ако сте напреднал трейдър, с установена система за търговия, просто можете да тествате системата за извеждане на резултатите. Критерият на кели предполага че вие ще продължите да търгувате по същия начин както и преди.
2. Изчислете "W," вероятността за печалба. За да го направите, разделете броя на сделките, които са били положителни за вас на броя на всички сделки (позитивни и негативни). Това число е толкова по-добро, колкото е по-близко до единица. Всяко число над 0.5 е добро.
3. Изчислете "R," съотношението печалба/загуба. Направета това като разделите общия брой на положителните сделки на общия брой на негативнита сделки. Трябва да имате число над единица, ако имате повече печалби спрямо загубите и по-малко от единица ако загубите ви превишават печалбита.
4. Въведете тези числа в уравнението на Кели: K% = W – (1 – W) / R.

Интерпретирайте резултатите

Процентът (число по-малко от 1), който се получава от уравнението, показва величината на позицията, която трябва да заемете. За пример, ако процентът на Кели е 0.05, вие трябва да заемете 5% за всяка позиция от вашият инвестиционен портфейл. Тази система е в основата, да знаете колко трябва да диверсифицирате.

Тази система отговаря на някои общоприети правила. Първото правило, което трябва да ви е в ума е невниманието към това, което ви казва процентът на Кели, а то е никога да не влагата повече от 20-25% от капитала си в едно направление. Поражда се много по-висок риск от този, който трябва да се поеме.

Ефективен ли е този критерий?

Тази система е базирана на чиста математика. Много хора биха задали въпроса дали тази математика, оригинално създадена за телефони, е актуално ефективна и за борсовите пазари или хазарта. Чрез показването на симулирано нарастване от определена сметка, базирана на чиста математика, графиката на баланса демонстрира ефескивността на тази система. Двете променливи трябва да бъдат въведени правилно, и това трябва да се допусне, че инвеститорът е в състояние да поддържа това изпълнение. Тука ви посочваме пример:

Тук виждаме активността на 50 симулирани сметки за търговия означени с крива на баланса. Средният печеливш резултат и същия като средния негативен резултат. Хората са в състояние да печелят в 60% от времето. Критерият на Кели им казва да разпределят 19% от техния капитал във всяка позиция (давайки им пет позиции). Резултатът е положително развитие в дългосрочен период за всички участницил. Най-голяма възвръщаемост е 140% (стартово 100 и достигнати 240), повече от 453 тика, показващи времето между сделките или резултатите от системата за търговия.

Защо не всеки прави пари?

Нито един money management не е перфектен. Тази система ще ви помогне да си преразпределите инвестиционният портфейл ефикасно, но има много неща които не могат да бъдат направени. Тя не може да ви подбере печеливш пазар; не може да ви осигури да търгувате постоянно; и не може да предвиди внезапни пазарни сривове (въпреки че може да облекчи загубите). Винаги има сигурна величина на късмета или сполука на пазара, която може да промени възвръщаемостта. Обърнете внимание на графиката, кото гледахме преди малко. Забележете как най-добрият трейдър си осигурява 140%, а най-слабият 40%. Те и двамата ползват една и съща система, но случайността и волатилността на пазара може да промени временно обема на сметката.

Заключение

Money management не може да ви осигури винаги впечатляваща възвръщаемост, но може да ви помогне да лимитирате загубите и максимизирате печалбите чрез ефективна диверсификация. Критерият на Кели е един от многото модели, който може да бъде изпозван да направите точно това диверсифициране. 

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0887