Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Публикации / Първото акционерно дружество в Европа

Първото акционерно дружество в Европа
05.04.18 17:55

Автор: Р. Караджов

Първото акционерно дружество в Европа

Мелниците Базал - Société des Moulins du Bazacle (Les moulins de Bazacle), се превръщат в първата акционерна компания в светаПрез 1250 г. в Тулуза, още преди градът да се присъедини към кралство Франция, се родила първата компания, чиито акции могат да бъдат разменени, като цената им варира в зависимост от икономическата ситуация.
 
 
Първите мелници на река Гарона са построени още в началото на новото хилядолетие, малко след 1000-та година, преди Норманското нашествие в Англия. В 1070 г., няколко години след него, те вече са 60 на брой, построени върху лодки и плаващи дървени понтони по течението. През 1190 г. те са заемени от постояни постройки и бентове и ще са в основата на богатството и гордостта на Тулуза в следващите векове. В 1177 г. Тулуза е град с 50 000 жители и столица на селскостопански район, а Албигойския кръстоносен поход срещу местните еретици (катарите) не попречва особено на бизнеса. Но строителството и ремонта на бентовете изисква пари в кризисни времена. За да увеличат капитала, необходим за изграждането на язовирите по реката, мелничарите създали общество (подобие на дружество с ограничена отговорност), на което поверили спестяванията си, срещу което получили нотариално заверени документи, удостоверяващи тяхната инвестиция. Тези нотариални книжа 96 на брой се наричали uchaux, можели да преминават от ръка на ръка бързо и всеки жаден за инвестиции, можел да ги купи или продаде свободно.Цена на акциите в грам сребро. След средата на 19 и през 20 век акциите на компанията на няколко пъти имат сплит, който увеличава техния брой

Никой в компанията не се радвал на някакви различни преференции, но кризите изисквали понякога и реорганизации и дори капиталовложения от страна на инвеститорите в компанията. А те не били малко, от войни, въстания, наводнения и пожари, до Черната смърт, покосила населението на града и свела го до 19 000 жители.  От 1372 г. Societe des Moulins de Bazacle притежавала вече и мелниците, а не само пътищата и бентовете, които ги свързвали. Всеки собственик на акции (uchaux), се докосвал до 1/16 на всеки чувал зърно, докаран от селяните дошли да смелят пшеницата си. Акционерите правили състояние, а всеки получавал дивидента си според броя акции, които притежава. Всяка година се провеждало общо събрание на което се избирал ковчежник и администрация на компанията. Доходността за акционерите била основно около 5% годишно в средните векове (законния лихвен % във Франция до 1790 г.), но понякога стигала и между 10% и 25% годишно, но в  е изплащана в продукция (брашно), а не в пари в брой. През 1714 г. акциите са увеличени на 128, заради нуждата от нови големи инвестиции след природно бедствие. Новите акции са изкупени от инвеститори и банкери, главно от Женева. През 1771 г. дивидентите изплатени в натура са на стойност от 120 000 ливри (1 lt = 0.312 g злато). Първите дивиденти в брой са платени едва през 1840 г., когато компанията се превръща в акционерно дружество от съвременен тип.Ниския оборот с акции на компанията се дължи на един необичаен данък върху сделките на новите акционери. Всеки нов акционер е бил длъжен според обичая да бъде домакин на вечеря за съвета на директорите и да им покаже своя нотариален акт. Вечерята вероятно е била истинско финансово изпитание, защото е променена с такса от 60 ливри през 1731 г., което е около 1% от стойността на акцията по него време. Към сделките следва да добавим и нотариалната такса и данъка, които в 19 век са 4.4% от стойността на сделката. Както се вижда на графиката, имаме няколко случая на по-голяма смяна на собствеността в компанията. 16.25% от капитала са били прехвърлени през 1597 г., 20.50% през 1639 г., 50% през 1714 г., 28.50% през 1738 г., 21.30% през 1791 г. поради отчуждаване и препродажба по време на Революцията.

През 1803 г. са и продадени 8 нови uchaux за финансиране на ремонти в компанията, а през 1876 г. се издават и нови акции, 135 броя, със същите права като старите. През 1887 г. мястото и оборудването се отдават под наем на The Toulousaine Electricity Company (STE), които трансформират Societe des moulins de Bazacle във водноелектрическо предприятие, а в 1910 г. Електроенергийната компания на Тулуза и мелниците се сливат в нова компания The Toulousaine Electricity Company of Bazacle (STE) под контрола на Reille Group и са регистрирани на Фондовата Борса в Париж. Компанията е национализирана през 1946 г. а днес инсталациите принадлежат на Electricite de France (EDF) и все още работят.ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.152