Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Публикации / Африка, икономически потенциал

Африка, икономически потенциал
11.10.17 23:00

Автор: Investor.bg

Африка, икономически потенциал

През последните години африканската икономика върви по пътя на икономическия просперитетАфрика има най-висок дял в световен мащаб на трудоспособни лица от населението - 22%, които са в процес на стартиране или управление на нов бизнес

Ако през 1999 г. 58% от африканците живеят с по-малко от $ 1.90 на ден, то през 2011 г. този дял намалява до 44%, а в същото време африканското население се повишава от 650 млн. до 1 млрд. души. При запазване на този тренд абсолютната бедност в Африка ще е спаднала до 24% през 2030 г. В основата на подобряването на икономическото благосъстояние на африканските страни стоят предприетите икономически реформи и плодовете на капиталистическата система. В подкрепа на това е и огромният предприемачески потенциал, с който разполага африканската икономика. Африка има най-висок дял в световен мащаб на трудоспособни лица от населението – 22%, които са в процес на стартиране или управление на нов бизнес.

Възможността за развитие на предприемаческа дейност дава основа за увеличаването на заетостта. Малкият бизнес – компании, които разполагат с не повече от 20 служители с трудов опит под 5 години, формира най-голям дял на откритите нови работни места. След финансовата криза през 2007-2008 г. преките чуждестранни инвестиции към Африка нарастват с 22% в периода 2010-2014 г. на фона на високия икономически ръст на Африка, увеличаващо се население, нарастващ дял на средната класа, политическата и икономическата стабилност, поне на места.Голяма част от притоците на чужди инвестиции през този период се дължат на добивната промишленост, най-вече в Алжир и Египет в Северна Африка, Гана и Нигерия в Западна Африка, Чад и Конго в Централна Африка и Ангола, Мозамбик в Южна Африка. Сривът на суровините бележи свиването на чуждите инвестиции на контитента през 2015, но отваря нов хоризонт пред държавите в контитента – диверсифициране на инвестициите в индустриалното производство, сектора на услугите и инфраструктурата. През 2016 десет страни се открояват като инвестиционна дестинация и формират 92% от чуждестранните капиталови инвестиции на континента - Египет, Мароко, Ангола, Гана, Мозамбик, Етиопия, Южна Африка, Нигерия, Танзация и Кения. Страните привличат инвестиции в редица сектори – от автомобилната индустрия, през строителния, транспортния и сектора на телекомуникационните услуги  до финансовите услуги. Етиопия например, има потенциал да се превърне в производствен хъб на Африка. С откриването на индустриалния парк Hawassa Industrial Park през 2016 г. успява да привлече производствени компании от Китай, Индонезия и САЩ. Законодателната рамка и условията за правене на бизнес в Кения също я открояват като предпочитана инвестиционна дестинация. През 2015 тя се нарежда на второ място в привличането на ПЧИ след Южна Африка, генерирайки 12,44% от общия обем инвестиции на континента в области като финансовите услуги, бизнес услугите, телекомуникационния сектор, недвижимите имоти.Африка отчита напредък и в търговската сфера. През последните две десетилетия търговският обмен между Африка и останалия свят се е увеличил четирикратно. Перспективите пред континента изглеждат оптимистични, но за да продължи икономиката да нараства африканците трябва да продължат с ключовите реформи. Не трябва да забравяме, че световната икономика се променя и глобалната конкуренция продължава да нараства - предизвикателство пред африканската икономика, но и нейна голяма възможност.

 

ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0917