Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Публикации / Български инвеститори държат почти половината от облигациите по външния дълг

Български инвеститори държат почти половината от облигациите по външния дълг
16.06.16 01:01

Автор: capital.bg
Български инвеститори държат почти половината от облигациите по външния дълг

При някои емисии български инвеститори притежават над 50% от обемите
Българските инвеститори притежават почти половината от облигациите по външния дълг на страната, или € 3.6 млрд.


Само през март, когато държавата емитира книжа € 2 млрд. нова емисия, те са придобили почти € 750 млн. Купувачи са предимно банки и по-малка част инвестиционни, пенсионни фондове и застрахователни компании. Високата ликвидност в банките, по-високите лихви по държавните облигации (между 2% и малко над 4% според срочността им) и реално безрисковият им характер ги правят интересни както за български, така и за чужди инвеститори.

В момента реално няма много алтернативи за добра доходност. Облигациите на България са добра възможност, безрискови са и не влияят на първичната ликвидност на банките. През последните години заради нуждата от рефинансиране държавата излезе ударно на международните капиталови пазари, като вече е емитирала облигации за € 7.5 млрд. на тях. В общия обем са включени и последните две емисии облигации, пласирани през март, за € 2 млрд.
 


При някои емисии българските инвеститори притежават доста над 50% от обемите им - например тези с падеж 2022 и 2027. Спрямо общия външен дълг, който е € 9.85 млрд., делът на българските инвеститори е 36.5%. В него освен по облигациите има задължения към кредитори като Световната банка, ЕС, Парижкия клуб, държавни инвестиционни заеми и др. Наличието на достатъчно облигации с различен матуритет навън осигурява наличието на бенчмарк крива, която улеснява процеса за взимане на решения за финансиране от страна на държавата и бизнеса.

В същото време правителството ограничи емисиите на вътрешния пазар и от началото на годината до края на април те са за 400 млн. лв. Идеята е да вземеш тези пари отвън, а не да изстискваш ликвидността отвътре.* За разлика от външния дълг, при вътрешния за € 3.49 млрд., местните инвеститори притежават почти 98% от емитираните ДЦК.

*
Р. К.: Нещо за което бях писал още през 2009, 2010 и 2011 г., че емисиите вътрешни облигации само изсмукват ресурс от банките без да ги стимулират да търсят други възможности за печалба. Прехвърлянето на банките ни на външните ни облигации, носи същия проблем, като ги лишава от стимул да дават кредити с по-ниска от на облигациите, плюс рисков процент лихва.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1762