Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Публикации / Спящи акции за 3 млрд. лева в България

Спящи акции за 3 млрд. лева в България
15.04.16 05:31

Автор: banks.dir.bg
Търси се начин незаинтересованите инвеститори да бъдат активизирани
Спящи акции за 3 млрд. лева в БългарияВ резултат на масовата приватизация от 1996 г. сега има около 2,5 млн. лични сметки с акции на граждани за 3 млрд. лв., към които няма почти никакъв интерес.


Повечето от тези сметки са от по 25 акции от приватизационни фондове. Една част от тези акции могат свободно да се търгуват на БФБ София, но при други това е невъзможно, тъй като приватизационните фондове или компаниите са отписани от публичния регистър. Проблемите с тези акции са сериозни, съществуват вече 20 години и е необходимо незаинтересованите инвеститори да бъдат активизирани.

Разходите по управлението на тези акции /продажба, наследство и др./ са понякога по-големи от стойността на самите акции. За целта се предлага да бъде осъществена мащабна информационна кампания и да бъде създадена работна група, която да се състои от представители на всички заинтересовани страни, за да изготви най-подходящите решения за преодоляването на проблемите.На 8 януари (понеделник) 1996 г. в 3100 пощенски клона стартира масовата приватизация. Всички пълнолетни граждани на България с постоянно местожителство и страната, след като платяха таксата за участие, можеха да получат бонова книжка, заверена с 25 000 инвестиционни бона с които после можеше да си купи акции. Срещу боновете правителството размени държавни дялове за около 80 млрд. лева (по оценка на активите от 1992 г.) в 1063 предприятия

Централният депозитар има предложение всички активи, съхранявани до момента по лични сметки без управляващ посредник, да преминат на съхранение отново към лични сметки на лицата, но под съхранението и управлението на инвестиционни посредници и банки /клиентски сметки/. В период от 1 година притежателите на финансови инструменти следва да могат да се разпоредят с тях съгласно своята воля и с изрично волеизявление. В случай че в този период собствениците не предприемат действия по прехвърляне по клиентски сметки може да бъде предвидено прехвърлянето им в специален инвестиционен фонд. Собствениците могат да получат дялове в този инвестиционен фонд като разполагат със следните права: осребряване /получаване на парична равностойност на дяловете/ чрез обратно изкупуване от фонда; продажба на дялове на регулиран пазар - възстановяване на финансовите инструменти, които титулярите са притежавали преди обособяването им във фонда, се посочва в предложението на Централния депозитар.

Масовата приватизация стартира официално преди 20 г. по времето на кабинета на Жан Виденов. Българите не всички, но масово участваха в раздържавяването. Тогава държавата позволи на всеки пълнолетен да закупи на почти символична цена (500 неденоминирани лв. = 5 лв. сега) бонова книжка с по 25 000 (неденоминирани) лева с които да участва в търговете. Някои българи участваха лично, а други прехвърлиха боновете си на фондове. В раздържавяването участие взеха 81 приватизационни фонда. Повечето от тях вече не съществуват.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1105