Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Публикации / Регионалните различия в България се задълбочават

Регионалните различия в България се задълбочават
09.11.15 18:04

Автор: Основен източник, investor.bg
Регионалните различия в България се задълбочаватОчакванията са различията в икономиката и инвестициите по региони, да продължават да се задълбочават


Все повече се задълбочават регионалните различия в страната. Северна България видимо изостава в социално-икономическото си развитие от Южна България по отношение на инвестиици, заетост, безработица, демографски характеристики, образование и здравеопазване. Това става ясно от регионалните профили на Института  за пазара икономика.

Изводът е, че регионалната политика, доколкото изобщо я има, не работи, и няма никакви признаци на сближаване на регионите. Новите планове за регионално развитие, които бяха изготвени с хоризонт до 2020 г. заради новия програмен период на европейските средства, също няма да проработят, тъй като не са променени принципите, на чиято база те са подготвени. Очакванията са различията да продължават да се задълбочават и се наблюдава отказ от реформа, а там, където се правят някакви промени, те не отразяват регионалните особености и като цяло са насочени към нуждите на големите градове, основно за София. Възстановяването от кризата е неравномерно и само в 9 области е достигнало предкризисното си ниво – София-град, София област, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Пазарджик, Велико Търново, Добрич и Разград. Подобна тенденция се наблюдава и при възстановяването на доходите, като те се възстановяват добре предимно в София.Извън столицата е забранено да се регистрират (без шега) дори политически партии, а инвестициите са замрели изцяло заради административни процедури, разрешителни режими
и по-жестоката дори от времето на социализма централизация на България

Заради бавния икономически растеж обаче в провинцията се забавя ръстът на доходите, а в много от областите на страната този ръст изцяло зависи от административното увеличение на минималната работна заплата и заплатите в държавната администрация и държавния сектор. Разликата между областта с най-високи средногодишни доходи на лице от домакинството и тези с най-ниски е 2 пъти. Делът на бедните в страната остава относително стабилен през последните години. Все пак през 2014 г.. е отчетен положителен обрат на пазара на труда, но това се дължи повече на заминалите от страната 1 милион човека от кризата насам, отколкото на създадени работни места извън столицата. Проблемите на пазарите на труда в регионите обикновено са свързани с ниските нива на инвестиции и по-малкия брой действащи предприятия. Към края на 2013 г. областите Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Силистра, Сливен, Смолян, Хасково, Шумен и Ямбол са привлекли под 1000 евро на човек, което е три пъти по-малко от средното за страната. След кризата лидер по инвестиции е Бургас, следван от Пловдив, София, Стара Загора и Пазарджик. В някои области ниските нива на частни инвестиции се компенсират донякъде относително с европейски средства. Пример за такива области са Ловеч, Кърджали, Габрово и други.
По правило по-слабо развитите икономически региони се представят по-зле и в отношение на социалното развитие, образованието и здравеопазването. Демографската картина, в някои области очаквано е по-лоша от други. В 6 области се отчита механичен прираст на населението през 2014 г. В тях заселващите се са повече от изселващите се - Варна, Бургас, София-град, Кърджали, Стара Загора и Хасково. Областите с най-силно изразено застаряване на населението са Видин, Габрово и Кюстендил. Най-ниска е оценката за образованието в областите Силистра, Монтана, Разград и Сливен, но има изключения от това правило. Велико Търново и област Смолян. Що се отнася до здравеопазване, според ИПИ през 2014 г. достъпът на населението до здравни услуги се е подобрил. Колкото по-развита е икономически една област, толкова повече проблеми има в работата на правосъдната система и са регистрирани повече престъпления срещу личността и собствеността. С най-много проблеми са София-град, Благоевград, Бургас и Варна, но това въпреки, че не е отчетено от ИПИ се дължи на слабата регистрация на престъпленията, а не, че в Плевенските села например, където се убиват хора за по 10 лв., има по-малка престъпност. Полицията в тези области на България просто не регистрира грабежите и побоите, а единствено убийствата и то след като са станали. 

От ИПИ са установили, че действителната натовареност на наказателните съдии в окръжните съдилища като цяло за страната намалява. Намаляват и регистрираните престъпления. Те признават обаче, че регионалните различия са огромни и че се наблюдава ръст на висящите дела, както и спад на бързо решените дела, т.е. цялостно намаляване на ефективността на съдебната система в повечето области. 

Ричард Ран и Роналд Ът  -  Не сме предлагали приватизация за 1 лев!Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0732