Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Публикации / Нови правила за застраховки при кредити и лизинг

Нови правила за застраховки при кредити и лизинг
13.07.15 21:32
Нови правила за застраховки при кредити и лизинг
 
Готвят се нови правила за застраховки при взимане на кредит от банка и за полици за коли на лизинг.


 

Това ще стане, ако парламентът приеме подготвения от КФН изцяло нов кодекс за застраховането, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

При взимане на ипотечен кредит редица банки изискват клиентът да сключи застраховка "Живот". При потребителски заеми също се предлагат полици, които да покриват вноските при временна загуба на работа или при смърт на длъжника. В момента обаче няма ясни правила за изплащане на обезщетенията в тези ситуации. Ако длъжникът умре, кредитът му се прехвърля към наследниците, а често те дори не знаят, че той е имал застраховка. Финансовата институция пък предпочита да си търси парите от наследниците, вместо от застрахователя.

Според проекта на новия закон, кредиторът ще трябва да даде предварително на клиента цялата информация за полицата - общите условия, застрахователната сума, както и лицата които имат право да получат обезщетение. Банката ще трябва да даде на длъжника сертификат от полицата до 15-то число на следващия месец след сключването ѝ. Така и наследниците на длъжника ща имат достъп до цялата информация за застраховката.

А ако длъжникът почине, кредитната институция ще бъде длъжна да потърси обезщетението по полицата. Ако застраховката не е за конкретна сума, тя ще покрие оставащите вноски по заема. Но ако в полицата е записана конкретна застрахователна сума, например от 50 хил. лв., а по заема остава да се изплатят 10 хил. лв., то наследниците ще имат право да получат разликата от 40 хил. лв., предвижда новият кодекс. Допълнително се въвежда и изискване полиците, които се сключват към кредит, да имат същите общи условия, които важат за останалите застраховки на компанията. Така ще се предотврати възможността да се продават застраховки, при които лесно може да се откаже плащане заради странни условия в тях.

При колите на лизинг проблемът е друг. В момента застраховката "Каско" на автомобила се сключва в полза на лизингодателя, който е реалният собственик на автомобила, въпреки че вноските по полицата се плащат от клиента. Ако автомобилът бъде откраднат или катастрофира, застрахователят може да изплати обезщетението на лизингодателя, въпреки че той има право да продължи да получава и вноските по лизинговия договор, независимо от погиването на вещта. С новия кодекс за застраховането тези проблеми ще се изчистят.

При застраховките на колите на лизинг обезщетението ще се изплаща на тази страна по договора, която носи риска. Когато в края на договора колата трябва да се прехвърли на клиента, той ще получава и обезщетението по "Каско".

Например на втората година от лизинговия договор автомобилът е застрахован за 20 хил. лв., а клиентът дължи още 5 хил. лв. за да го изплати. Ако откраднат колата, то клиентът ще получи от застрахователя 20 хил. лв., но ще трябва да изплати оставащите по лизинговия договор 5 хил. лв. Освен това с новия кодекс лизинговата компания ще има право да сключи застраховки за автомобила само след писменото съгласие на клиента с условията.  


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.1702