Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / 8 млрд. Евро нов държавен дълг

8 млрд. Евро нов държавен дълг
11.02.15 01:28

Автор: banks.dir.bg
8 млрд. Евро нов държавен дълг

 

Законопроект, изготвен от Министерски съвет, предвижда ратифициране на Договор за дилърство между България в качеството на емитент и Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Societe Generale и UniCredit Bank AG в качество на организатори и дилъри относно глобална средносрочна програма на страната за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 Евро. Договорът за дилърство е подписан на 6 февруари 2015 г.  

Трябва да бъде ратифициран и Договорът за агентство между България в качеството на емитент и Citibank, N.A., клон Лондон, в качеството на фискален агент, платежен агент, агент по замяната, агент по прехвърлянето и агент за изчисляване на Citigroup Global Markets Deutschland AG в качеството на регистратор, платежен агент и агент по прехвърлянето и Акта за поемане на задължения от България в качеството на емитент за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 Евро. Целта на подписаните договори е основаване на Средносрочна програма за емитиране на дълг на международните пазари като се регламентират бъдещото организиране и издаване на емисии ДЦК, посочват вносителите. Програмата дава гъвкавост на страната ни като емитент при избора на структура на финансирането по отношение на пазари, валути, срочност на дълговите книжа. Общият обем на траншовете за всяка година ще бъде описван в Закона за държавния бюджет, отбелязват вносителите. 

Предвижда се максималният матуритет на книжата да е до 30 години, а максималният лихвен процент на облигациите да е до 10%. В мотивите на законопроекта се посочва, че това значително надхвърля текущите лихвени нива по български облигации и се прави с цел да не се дават насоки на пазара за лихвените нива по новите облигации. За тази година бюджетът предвижда 8.1 млрд. лв. нов дълг или около 4 млрд. евро. 


 

☞  Противодействие срещу неблагоприятни пазарни и валутни тенденции
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1775