Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Фонд за гарантиране на влоговете в банките
13.08.14 14:05

Автор: profit.bg

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г. Фондът защитава средствата на вложителите в банките в размер до 196 000 лв., както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. Към настоящия момент фондът трябва да гарантира спестяванията на вложителите в 24 банки.

1. От създаването си ФГВБ изпълнява функцията си по гарантиране на влоговете при трите фалита на банки — Кредитна банка,1999 г., Балканска универсална банка, 2000 г., и Международна банка за търговия и развитие, 2005 г.  

2. Към края на март 2014 г. ФГВБ трябва да гарантира 56.71 млрд. лв. по влогове в 24 банки, участващи в системата 

3. Пет банки не участват в българската система за гарантиране на влоговете, тъй като са защитени от системата в страната по седалището на банката – Алфа Банк, БНП Париба, ИНГ Банк, Ишбанк и Ситибанк. 

4. Системата се финансира от участващите в нея банки, които плащат встъпителни и годишни премийни вноски на ФГВБ. Встъпителните вноски на банките възлизат на 1% от регистрирания им капитал. Годишните премийни вноски представляват 0.5% от общата влогова база за предходната година, изчислена на среднодневна основа. 

5. ФГВБ може да инвестира средствата си в държавни ценни книжа, краткосрочни депозити в банки и в Българската народна банка (БНБ).

6. Влоговете в размер до 196 000 лв., т.е. влоговете с пълна гаранция, възлизат на обща стойност 34.208 млрд. лв. и са 9 494 080 на брой. Средният размер на влога в този диапазон е 3603 лв. 

7. Влоговете в размер над 196 000 лв., т.е. тези влогове, които са гарантирани до нивото на гаранция от 196 000 лв., възлизат на обща стойност 21.846 млрд. лв., а техният брой е 26 330 (0.28%). Средният размер на влога в този диапазон е 829 716 лв. 

8. Годишните премийни вноски на банките за 2013 г. са в размер на 246 312 хил. лв. при 218 713 хил. лв. за 2012 г. Очакванията са за 2014 г. те да са в размер на 291 млн. лв. 

9. По последни данни от Българска народна банка във фонда са натрупани малко над 2.1 млрд. лв. 

10. Наличните в момента 2.1 млрд. лв. във фонда са една от причините Корпоративна търговска банка да не отвори врати, тъй като БНБ обяви, че има дупка от 1.6 млрд. лв.Консултации в областта на международните инвестиции, акции, валути (forex), фючърси, облигации, опции, имоти, оптимизация на компании (oптимизация на бизнес) и хеджиране

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1344