Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Уестингхауз: Не се изискват инвестиции от страна на България

Уестингхауз: Не се изискват инвестиции от страна на България
12.08.14 00:09

Автор: Съобщение на "Westinghouse", изпратено до българските медии

Уестингхауз: Не се изискват инвестиции от страна на България

Нe се изискват държавни гаранции, договори за задължително изкупуване на електроенергия или цени за построена мощност

Във връзка с публикуването на акционерното споразумение за изграждане на нови мощности в АЕЦ "Козлодуй", Westinghouse Electric Company би искала да предостави следната информация:

"Уестингхаус" е поела ангажимент за значително разширяване на съществуващите производствени мощности в България, създавайки хиляди нови високоплатени работни места за реализацията на този проект и внедрявайки технологията AP1000. "Уестингхаус" договори добросъвестно акционерното споразумение за разширяване на мощностите в АЕЦ "Козлодуй", съобразно най-добрите международни търговски практики и високи стандарти за реализация на проекти, за да гарантира, че изграждането на 7-ми блок в АЕЦ "Козлодуй" ще се осъществи по безопасен и ефикасен начин. Информация за хода на проекта беше предоставена на основните политически партии, а самият проект ще продължи повече от 60 години напред. Нашата цел е да предоставим на гражданите на България безопасна, надеждна и достъпна енергия, с оглед на необходимостта от диверсификация на ядреното гориво, енергийна независимост и икономически растеж.

Разкриването на някои от условията в споразумението биха дали на нашите конкуренти значителни предимства на глобалния пазар. Затова се принудихме да премахнем част от информацията, свързана с детайлното ценообразуване на специфични компоненти от оборудването и нашата стратегия за внедряване. "Уестингхаус" работи в България повече от 20 години, като спазва високи стандарти на бизнес етика и ще продължи да го прави и по отношение на този проект.

"Уестингхаус" е поела ангажимент за значително разширяване на съществуващите производствени мощности в България, създавайки хиляди нови високоплатени работни места за реализацията на този проект и внедрявайки технологията AP1000, която е призната в Европа, Азия и Америка като най-модерния технологичен избор. В допълнение, "Уестингхаус" ще създаде значителни възможности за българските фирми да произвеждат оборудване за новата мощност в АЕЦ "Козлодуй" и други проекти по света, като разкрие повече от 10 000 работни места през следващите 3 до 5 години в сферата на високите технологии и създаде възможности за износ в цял свят.

За да се изясни неточната информация, представена в някои статии и репортажи в медиите, бихме искали да насочим вниманието Ви към следното:

Акционерното споразумение:

1) НЕ изисква никакви инвестиции от страна на АЕЦ "Козлодуй", негови дъщерни дружества или от държавата, докато и освен ако за това не е дадено пълномощие в процеса на одобрение, предвиден в споразумението на акционерите.

2) НЕ изисква държавни гаранции, договори за изкупуване на електроенергия или цени за построена мощност. Споразумението между акционерите предвижда рамка, в която ще се обсъждат възможностите за осигуряване на най-ниската цена за финансиране на разходите, така че да се запази стойността на проекта на възможно най-ниското ниво. Българското правителство ще разгледа всички варианти и ще избере оптималния, за да постигне ниски цени на енергията.

Акционерното споразумение:

1) Ангажира "Уестингхаус" да работи за определяне на цената, условията и реда за финансиране, обхвата на лицензиране, както и за капацитета на местните доставчици, за да минимизира риска и да осигури участие на български компании до максималната възможна оперативна степен. Компанията ще предостави анализ на бъдещото търсене на енергия и прогнозна цена за електроенергията, произведена от бъдещия реактор в АЕЦ "Козлодуй".

2) В заключение искаме да подчертаем, че "Уестингхаус" се съгласи споразумението да бъде публично оповестено, въпреки че международните търговски практики, включително тези, свързани с производството на ядрена енергия, не препоръчват разкриване на специфичните договорни условия, тъй като това би застрашило конкурентоспособността на съответните дружества. Осигурихме тази възможност, за да демонстрираме желанието си за прозрачност в максималната възможна степен, без това да уврежда нашето конкурентно предимство на глобалния пазар.

"Уестингхаус", част от групата на корпорация "Тошиба" (TKY:6502), е глобален лидер в иновациите в областта на ядрената енергия, както и водещ доставчик на продукти и технологии за ядрени реактори на световно ниво. През 1957 г. компанията предостави първия в света водо-воден реактор в Съединените щати (в Шипингпорт, Пенсилвания). Днес технологията на "Уестингхаус" е в основата на около половината работещи атомни електроцентрали в света, включително за над 50% от тези в Европа. АР1000 е търговска марка на Westinghouse Electric Company LLC.

VII блок на АЕЦ „Козлодуй“

Последни публикации


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0671