Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Облигационерите на КТБ може да изиграят лоша шега на БНБ и българските политици

Облигационерите на КТБ може да изиграят лоша шега на БНБ и българските политици
06.08.14 21:39

Автор: Р. Караджов

Облигационерите на КТБ може да изиграят лоша шега на БНБ и българските политициПритиснати от финансови проблеми, хората, компаниите, банките и държавите се държат по   сходен начин. Повечето са коректни и правят всичко по силите си да се разплащат, но понякога се случва да не могат или най-вече да не искат да обслужват задълженията си. Тогава кредиторите търсят всякакви пътища. Утре е падежа на облигациите на КТБ. Президентът Росен Плевнелев призова за търпение облигационерите на
Корпоративна търговска банка (КТБ). "В момента тече международен одит на КТБ, който се очаква да приключи до средата на октомври. След това БНБ ще вземе решение за КТБ". Президентът и неговите съветници обаче забравят, че голяма част от облигацонерите не са българи и мислят по различен начин. Едва ли облигационерите ще съдят директно държавата (както бе писано), защото нямат право на претенции към държавата за частните си инвестиции, в частната банка на Василев, но...

Дори един притежател, само на една облигация, може да поиска пред БНБ несъстоятелност на КТБ, а при отказ да го изпълни, да съди вече държавата до дупка.  Съгласно,  Чл. 8. (3) Откриване на производство  по несъстоятелност за банка в България може да се иска от съда само от Централната банка.  Така дори банка да дължи милиарди на вложители и облигационерио, дали тя ще е обявена във фалит или не, зависи само от настроението, желанието и подписа на управителя на БНБ.  Тоест, облигационерите нямат право да искат несъстоятелност на банката, но са напълно в правото си да съдят БНБ за пропуснати ползи, отказ да изпълни функциите си, отказа да получат парите си и за каквото им дойде на ум. Срутването на облигациите на банката 

А БНБ със сигурност ще загуби делото. Не съм юрист, занимавам се с пазари, но има и друга вероятност, която засяга компаниите, но мисля, че е напълно приложима и в случая с банка.  Защитата на капиталите на  на облигационерите при неизпълнение на плащане от емитента са  - или производство по обявяване в несъстоятелност, нещо което казах по закон може да поиска само БНБ и ако не го извърши тя да отговаря пред облигационерите, или  индивидуално изпълнително производство, с разпродаване на активите на банката в случая, доколкото ги има. Без да съм сигурен, но мисля, че в закона за обявяване на фалит на банки, не видях точка която да пречи на това, освен ако съм пропуснал такава.  При втория случай, ако е възможен (това може да каже само юрист) - При индивидуално изпълнително производство, в сравнително кратък срок облигационерите могат да получат вземанията си от продажбата на имуществото на дружеството емитент КТБ в случая. Мисля, че и при двата варианта облигационерите могат да искат запор на активите, всякакви плащания и така нат., с което да поставят банката почти в точка на замръзване докато не си вземат парите. Това ни най-малко не освобождава държавата от отговорността за изплащане на депозитите до приетия в Европа размер от 100 000 евро. Над тази сума обаче, може да се разполагат облигационерите като кредитори на банката и да сложат ръка на активите и нейните притежания, докато не се удовлетворят задълженията към тях. Едва тогава притежателите на депозити над 100 000 евро имат някакви права и чак след тях следват акционерите. Облигационерите са кредитори на банката, което ги поставя на много по-високо стъпало от акционерите и собствениците на депозити над гарантираните от законите пари, при разпределение на активите. Собственикът и на една обезценена вече облигация, има повече прави от собственика на голям и надвишаващ 100 000 евро депозит.

Държавата и инвеститорите притежаващи облигации от КТБ ще се сблъскат с не-развитата у нас правна уредба за облигации и с липсата на съдебни практики, но тези казуси са решени вече в ЕС, а България е страна членка на Съюза. Сегашното забавяне поставя на сериозно изпитание цялата система на банките в страната,  пряко руши доверие във финансовата стабилност. Отразявайки рисковете, българските суапове за кредитно неизпълнение, също са във все още много лек възход от юни насам, но само от държавата зависи дали ще ги задържи в разумни граници. След избухването на кризата с КТБ българските политици и управителят на БНБ  говорят за присъединяване към Европейския банков съюз и надзор, но от седмици насам, освен приказки, дела на практика няма. 

Поверителни консултантски услуги и стратегически съвети. Единствен  интерес е не коя е правилна икономически или политически гледна точка, а печелившата страна за клиента. Пълен набор от активни и количествени инвестиционни решения и алтернативни стратегии в местен и световен мащаб

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4124