Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Oпции - информация и стратегии

Oпции - информация и стратегии
16.07.13 23:35

Автор: Forexoptsii.com

Oпции -  информация и стратегииForex опции
(или валутни опции) са финансови инструменти, които ви дават правото, но не и задължението да купите (при кол опциите) или продадете (при пут опциите) даден актив (базов актив) на определена цена (т.нар. ударна цена) на определена дата (падеж). За това право за покупка или продажба на базовия актив, предварително заплащате сума наречена премия на продавача на опцията. Може да се възползвате от forex опцията си и да я упражните преди датата на падежа й (при опциите от американски тип). Например, ако курсът на еврото спрямо долара днес е 1.35 и считате, е еврото ще поскъпне до 1.40 в рамките на един месец може да купите кол опция за валутната двойка EUR/USD с дата на падеж след 1 месец и ударна цена 1.40.

Пример за пут опция: ако цената на златото в момента е 1300 долара и смятате, че пазарът на злато ще претърпи крах и ще стигне 1100 долара до 2-3 месеца, то тогава бихте могли да купите пут опция за злато с дата на падеж след 3 месец и ударна цена 1100. Разбира се, ако след една-две седмици цена на златото стигне 1250, вашата опция най-вероятно ще е на печалба и може да я продадете, т.е. да не чакате датата на падежа. 

Стойността на една опция се състои от две части – себестойност и времева стойност.

Действителна стойност (интринзик)

За кол опциите: (настоящата цена на базовия актив) – (ударната цена на опцията) = действителна стойност на опцията

За пут опциите: (ударната цена на опцията) – (настоящата цена на базовия актив) = действителна стойност на опцията

Времева стойност (тайм)

Най-просто казано, времевата стойност на опцията е сумата, с която стойността на опцията надвишава действителната стойност. Волатилността на базовия актив (бил той злато, сребро или валутни курсовe) упражнява голямо влияние върху времевата стойност. Времевата стойност се увеличава при увеличение на волатилността на валутната двойка. Потенциалът за печалба, ако сте закупил опция е неограничен, докато загубата е ограничена в рамките на премията, която сте заплатили за опцията. Хубаво би било да си намеритевалутен калкулатор, който да изчислява стойностите на опциите и на курс на долара.

Защо да търгуваме с опции?

Форекс опциите трябва да са важна част от вашето форекс обучение, тъй като чрез тях можете да ограничите риска си (печалбата не е ограничена, докато загубата е, ако купувате опции).

Опциите изискват да отделите по-малко пари, отколкото когато заемате позиция на спот форекс пазара. Това е така, тъй като не се купува валута при вашия форекс брокер, а само правото да купите или продадете базовата валута на определена цена до определена дата.

Forex опциите предлагат възможности за хеджиране.

Опции се търгуват извън борсите (over the counter), което по същество означава, че вие сам решавате каква да е валутната двойка или суровина (злато, сребро, петрол, ечемик...) и каква да е ударната цена (страйк) на forex опцията и датата на упражняване. 

Стратегии с
Опции

Лонг Кол (Long Call)

Ако сте забелязали наличието на възходящ тренд (бил той краткотраен или дългосрочен) в курса на определена валутна двойка и желаете да се възползвате от него може да купите „лонг кол” опции.Пример: смятате, че валутният курс на GBP/USD ще се повиши до нива около 1.65 след един месец. Настоящият спот курс е да речем 1.61. Купувате Кол опция за GBP/USD с падеж след един месец и страйк цена 1.62. На чертежа с А е отбелязана страйк цената. Да речем, че цената (премията) на forex опцията е 205 пипса. Тогава, ще излезете на печалба, когато курсът на GBP/USD надвиши нивото от 1.6405. Рискът ви е ограничен до 205-те пипса, които сте заплатили за опцията. Подобни стартегии, разбира се, важат и за други финансови инструменти като петрол, злато, сребро и т.н.
 
Лонг Пут (Long Put)При лонг пут имаме обратната ситуация, т.е. изполвайки примера с GBP/USD, вие смятате, че валутният курс GBP/USD ще падне до нива от да речем 1.54 след два месец. Настоящият спот курс е да речем 1.61. Купувате Пут форекс опция за GBP/USD с падеж след два месеца и страйк цена 1.60. На чертежа с А е отбелязана страйк цената. Да речем, че цената (премията) на форекс опцията е 105 пипса. Тогава, ще излезете на печалба, когато курсът на GBP/USD падне под нивото от 1.5895. Рискът ви е ограничен до 105-те пипса, които сте заплатили за опцията.

Други стратегии с опции

Лонг Страдъл (Long Straddle)Очаквате голямо насочено движение в спот цената на някакъв финансов инструмент, бил той валутни курсовена forex пазара, злато, сребро и т.н. Може би причина за очакванията ви са определени новини, изнасяне наикономически данни и др., но не сте сигурни в каква посока ще поеме валутния курс. Какво правите? Правите си лонг страдъл. Как? Купувате едновременно и пут опция и кол опция с еднаква страйк цена. Страйкът трябва да е 'в-парите' (in-the-money), т.е. равен на настоящия спот курс.
 
Шорт Страдъл (Short Straddle)Ако смятате, че пазарът ще е спокоен, т.е. че валутни курсове ще се движат в определен диапазон, тогава може да продадете страдъл, т.е. да откриете позиция шорт страдъл. По принцип шорт позициите при forex опциите са много рисковани, тъй като рискът ви не е ограничен, докато при лонг позициите е в рамките на премията, която плащате за опцията.
FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ, ОБЛИГАЦИИ, ОПЦИИ 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0814