Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Опции – гръцките букви

Опции – гръцките букви
27.03.13 04:40

Автор: Светлин Минев, източник; FBM Trader

Опции – гръцките буквиСветлин Минев от FBM Trader ни представя една обучителна статия за опциите и гръцките букви като техни характеристики

Гръцките букви са статистически характеристики на опциите, които се получават от модела на Блек-Скоулс. Те показват зависимостта на цената на опцията от цената на базовия актив, волатилността, времето и лихвите, както и връзките на самите гръцки букви с тези фактори. С помощта на тези показатели може да се пресметне теоретичната стойност на опцията, при промяна на основните фактори, които я определят, както и да се хеджира позицията със спот или с друга опционна сделка. Накратко казано, познаването на гръцките букви ни дава възможност да търгуваме не само цената на базовия актив, а и волатилността и времето. По принцип може да се каже, че волатилността предимно е в рейндж, а времето винаги е в низходящ тренд, който се ускорява през последните 30 дни до падежа. Освен това с правилно управление (хеджиране) можем да направим една губеща позиция печеливша или в най-лошия случай да намалим значително загубата. Доброто познаване на гръцките букви и тяхното приложение може да ни даде ценна информация и за пазара на базовия актив.

Най-популярните гръцки букви са следните:

Делта (Δ) - измерва зависимостта на цената на опцията от изменението на цената на базовия актив. Делтата е винаги положителна за дълги позиции в кол опции и къси позиции в пут опции, като в тези случаи нейната стойност е число между 0 и 1. Делтата е отрицателна за дълги позиции в пут опции и къси позиции в кол опции и тогава нейната стойност е между -1 и 0. Делтата на базовия актив е винаги 1. Ако структурираме т. нар. Делта неутрална позиция (например чрез покупка на стренгъл, в който кол и пут опцията имат еднакви делти) ние можем да търгуваме времето и волатилността, като чрез гама скалпиране поддържаме делтата неутрална.

Вега (ν) - измерва промяната на премията на опцията в зависимост от нейната пазарна волатилност (по-правилно е да се каже придадена от пазара волатилност). Опции с ниска вега са добри за покупка, а тези с висока вега са добри за продажба. Дългите позиции в кол и пут опции имат положителна вега, а късите - отрицателна. Волатилността има цикличен характер, който е свързан с естественото функциониране на финансовите пазари. Периоди с висока волатилност са последвани от периоди с ниска и обратно. Освен това волатилността има свойството да се връща към средната си стойност. Вегата има предвидимо поведение около важни събития, което може да се използва за съставяне на стратегии с приемлив риск.

Тета (Θ) - измерва изменението на премията на опцията в зависимост от времето. Дългите позиции в кол и пут опции имат отрицателна тета, а късите - положителна. Графиката на тетата е винаги в низходящ тренд, който се ускорява в последните 30 дни. 

Гама (Γ) - измерва степента на изменение на делтата в зависимост от цената на базовия актив и показва доколко тя е стабилна. Делтата на опции с голяма гама ще се променя значително дори при малки промени в котировките на базовия актив. Дългите позиции в кол и пут опции имат положителна гама, а късите - отрицателна. Чрез т.нар. Гама скалпиране (хеджиране) можем да неутрализираме неблагоприятни ценови движение и да спечелим, дори ако пазарът се движи срещу нашата позиция.

Има още цяла азбука от гръцки букви, но тяхното значение не е толкова голямо.


  FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ, ОБЛИГАЦИИ, ОПЦИИ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.085