Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Акции на Енерго-Про Продажби АД (4ES)

Акции на Енерго-Про Продажби АД (4ES)
28.01.13 23:23

Автор: Р. Караджов
Акции на Енерго-Про Продажби АД (4ES)


____________________________________________________________


Обществено снабдяване с електрическа енергия и продажба на потребители, при наличието и поддържането на валидна лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия на тези потребители и др. 8 водноелектрически централи, обединени в три каскади. 8 водноелектрически централи, обединени в три каскади. Компанията е най-големият частен производител на електричество от ВЕЦ в страната. 
____________________________________________________________

Сметки от 04.10.2012

Спад до – 13.55 лв.... (бележка 28.01.2013 - реален спад на
акциите до 13.32 лв)Активи за 132 млн. лв. Собствен капитал 37 млн. лв.

Печалба за 2011 г. - 12,2 млн. лв., след загуба от 204 хил. лв. за 2010 г. 
Общо количество
акции, около 1 634 589. За свободна търговия 495 330 акции.
Ако
разделим активите на броя
акции - 75.24 лв. 
Годишна печалба на
акция - 7.34 х 10 = 73.41 лв. 
Печалба за 2012 г. 2.9 млн. лв.
(бележ
ка от 28.01.2013) Годишна печалба на
акция за 2012 г. 1.74 лв.
Технически: 28.76, 30.55,
41.23 - 45,50, 58.57 (4.236) ...
FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ОПЦИИ, ФЮЧЪРСИ
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

1.7132