Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Междуфирмената задлъжнялост в България - Има ли лесно и евтино решение?

Междуфирмената задлъжнялост в България - Има ли лесно и евтино решение?
15.01.13 13:06

Автор: Р. КараджовВчера БСК излезе със следната информация - 227% от БВП на страната ни е в корпоративна задлъжнялост.


Намаляват дългосрочните кредити. Това показва, че дейността на не-финансовите предприятия все повече се затруднява от недостатъчните оборотни средства, с които те обслужват производствената си дейност. Фирмите през 2011 г. са теглили много повече заеми, за да подпомогнат погасяването на стари или, за да финансират текущата си дейност. Много от тях не са имали заплати за персонала си или са имали спешна нужда от средства. Твърде малка част от фирмите са теглили кредит, за да инвестират в разрастване или за закупуване на нови дълготрайни активи. Средните нива на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити отбелязват незначителен спад до 9,8% при 10,7% година по-рано. Допълнително към тази цена следва да се добавят около 3% за разходи за гаранции, застраховки, такси за разглеждане и обслужване и други. Голяма част от банките у нас притежават така наречения "рисков портфейл". По негови думи това се дължи главно на забавянето на големи задължения от страна на бизнеса, неизплащането им, както и нарастващия брой на фалиралите фирми през периода 2009-2011 г. Задлъжнялостта на бизнеса рефлектира пряко върху банковия сектор, който у нас може да се каже, че е относително нестабилен. 


Проблем ли е това? Ако погледнем цифрите, то наистина е проблем, който се трупа от години

Фалитите на ОЦК, държавния гигант ВМЗ – Сопот, мистерията с  Холдинг Пътища, Кремиковци и много други нямаше да се случат, или нямаше да имат такива печални последици ако имахме работеща система реагираща на забавени плащания извън договорените схеми. Освен липсващ закон за фалитите, липсата на специализиран арбитражен съд, дълговете на самата държава към компаниите изразяващи се в 350 млн. лв. , снощи в новините за централните информационни емисии, председателят на камарата Божидар Данев засегна и друг начин на решаване на проблема – създаването на Клинрингова къща която с покупка и продажба на дълг може да изчисти голяма част от задълженията на фирмите. Това действително е решение на проблема, но къщата би струвала и по собствените му думи 500 млн.лв. сума която и самите банки биха събрали без проблем, но е отделен въпросът биха ли го сторили, въпреки, че точно не-уреждането на задълженията могат да завлекат и тях в безпрецедентна от 1997 г. насам банкова криза. Проблемът с дълговете силно касае и самата държава, тъй като не малко компании имат проблем с плащането на парите си към бюджета и осигурителната система, точно защото и на самите тях се дължат пари. Не-решаването на проблема изхвърля и огромен брой безработни на улицата, което още повече задълбочава кризата, лишава бюджета от приходи и оставя все по-малкото работещи компании в страната реализиращи се на вътрешния пазар, във все по трудна ситуация. Както споменаха от БСК това е и банков проблем, макар според мен едва ли голяма част от банкерите в страната съзнават проблема все още, тъй като сегашната ситуация на натрупващи се дългове държи лихвите високи.

Проблемът не е опасен, но само ако се вземат мерки за решаването му

В случай, че не се вземат такива, дълговете най-вероятно ще продължат да растат по причина както следствие на кризата, така и поради недобросъвестност, глупост или наивност от страна на мениджърите на някои компании в страната. Дълговете са много, но са от такова естество, че огромна част от тях могат да се разплатят без проблем, стига да има работеща схема. Една не малка част няма да се платят никога, точно така както и в сегашните дългове има такива натрупани още от предната криза 1998-2002г. Клиринговата къща, реално работещ закон за фалитите и специализиран арбитражен съд са решение на огромна част от проблема, но не са бързо решение на проблема. За създаването им е нужно време, ще има пречки, вероятно няма да има желание от страна на някой не много големи или силни фактори, но достатъчни за да саботират процеса и да го забавят.  

Има ли тогава лесно, бързо и евтино решение на проблема? Има!

Още преди 2-3 г. когато в един разговор бе станало дума за тези проблеми, ми бе дошла на ум идея за изчистването им, взаимствана от един работещ модел при подобни проблеми - при това бърза, ефикасна и евтина. Способна само в рамките на от една седмица, до няколко месеца, да изчисти огромна част от задълженията, да освободи не малка част от компаниите от дълговете им, да улесни разплащанията към бюджета, помежду им, парите за заплати, да придвижи в рамките на съвсем кратки срокове задълженията във всички посоки дори при сегашното състояние на нещата в страната.FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ
 
 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0892