Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Ботсвана - африканският диамант

Ботсвана - африканският диамант
04.04.11 21:44
Ботсвана - африканският диамантБотсвана - страната с най-висок икономически растеж в света. Ботсвана е малка страна с населението от 1.5 милиона

84% от територията на Ботсвана е пустиня и само 4% от земята може лесно да се обработва. Само 0.65% от територията на страната са обработваема земя, а постоянните култури заемат едва 0.01%, поради което делът на селското стопанство в брутния вътрешен продукт на Ботсвана е едва около 2.4%. 


Икономическият растеж през последните 30 години е средно 8.2% годишно, поради което Ботсвана е страната с най-бърз икономически растеж в света. Други страни също са постигали висок икономически растеж, но много малко са успявали да го поддържат за 3 десетилетия.
 


С
равнението е още по-поразително като се има предвид, че средният икономически растеж в страните от субсахарна Африка е отрицателен за последните 30 години.


Когато обявява независимост през 1966 година в Ботсвана има само 12 километра настлан път, 22 жители, завършили университет и само 100 човека, завършили средно образование. В страната няма университети и има само две средни училища. През 1971 година смъртността при децата е 100 на 1000.


При получаването на независимост в Ботсвана няма електрическа система, телефонна мрежа, водоснабдяване и канализация.

 
На работа - Botswana Stock Exchange

Правителството създава държавни компании, за да доставя тези услуги. Въпреки това размерът на сектора на държавните предприятия не е голям - той е около 6% от БВП и е най-малкият в Африка.
 
Държавните предприятия не се превръщат в голям получател на субсидии от бюджета, тъй като приходите им покриват разходите каквото е изискването на Световната банка. 
 
Ботсвана създава банка за развитие и кооперативна банка, но след време те фалират и правителството назначава външни мениджъри в първата, а втората е закрита.


В Ботсвана има запаси на диаманти, но други африкански страни също имат огромни природни ресурси, които не им помагат на развитието за разлика на тази държава.
 


Инфлацията
в страната за периода 1995 - 2004 г. не надминава 7.57%; инвестициите са между 20% и 30% от БВП. Има натрупани големи резерви и правителството не е използвало структурни заеми. EUR/ BWP / Euro - Botswana Pul 2011-04-04
 
Въпреки, че приносът на диамантите е огромен за Ботсвана, също така е видимо, че постъ пленията се инвестират, а не се прахосват. 

 

БВП на глава от населението на Ботсвана за 2005 г. е $ 10 700  - за
България е около $ 9600. 


Ботсвана е на първо място от всички африкански страни по няколко показателя:
 
1. Икономически най-свободната африканската страна - 30-то място.  За сравнение - България е на 64-то
 
2. Африканската страна с най-ниско ниво на корупция - 37-мо място.  За сравнение - резултатът наБългария  57-мо място за 2006 г.
 
3. Страната в Африка с най-висок показател на Индекса на човешко развитие на ООН


Икономическият растеж на Ботсвана се дължи на огромната трансформация на икономиката от 1966 г. насам.
 


Ботсвана почти не прилага тарифни и нетарифни ограничения с изключение на изискването за лицензиране за някои бизнес дейности, които са запазени за местните компании.
 
 
Още от получаването на независимост Ботсвана се включва в Южно-африканския митнически съюз, който благоприятства търговията между страните и в същото време им пречи да налагат мита с оправданието за закрила на местните фирми.  По този начин икономиката е изложена на външна конкуренция, което дава силни стимули за повишаване на конкурентността на местните фирми. 
 
Разходите на правителството нарастват по-бавно от приходите, заради строгите бюджетни ограничения, поради което се натрупват значителни излишъци и валутни резерви. 
 
Спазването на закона и защитата на частната собственост в Ботсвана са една от най-важните постижения, които правят възможен устойчивия икономически растеж! След колониалния период в Ботсвана има сравнително демократични институции. Законовата и договорната система работят добре.
 
Съществуват институциите на частната собственост, които защитават правата на собственост на реалните и потенциалните инвеститори и гарантират, че политическият елит е ограничен от политическата система.


Това е особено контрастиращо на фона на съседно Зимбабве, където от 1893 година насам правата на собственост се спазват само когато облагодетелстват политическия елит.
 
 
Там в края на 19 век белите заграбват земята на племето Ндебеле, а в края на 20 век президентът Мугабе заграбва земята на белите и я раздава на приближените си. В резултат на последния процес по заграбване на земята в Зимбабве в рамките на 5 години доходът на човек от населението спада два пъти и много хора умират от глад при наличие на толкова плодородна земя.
 
Бившия британски протекторат Бечуаналанд - днешна Ботсвана и бившата Южна Родезия - днес Зимбабве, получават независимост по почти едно и също време - Ботсвана в 1966 г., а Южна Родезия в 1965 г.
 
Тогава бившият протекторат Бечуаналанд е безнадеждно по-изостанал икономически от Южна Родезия, която е една от страните с най-висок жизнен стандарт и ако не блестяща, то с много добра икономика. Благодарение на лошо и некадърно управление Зимбабве (Южна Родезия) от една развита и спокойна страна е превърната в икономическа пустиня, само синоним само на разруха, инфлация, мизерия и корупция в администрацията. (Фалита на една страна - Южна Родезия днес)


Парламентът
 
След провъзгласяването на независимостта на Ботсвана преди 40 години, управляващите съумяват да запазят малката държавна администрация, наследена от британците.  


Корупция почти не съществува, а услугите, които се предоставят, са ефективни. 

Основните приходи за бюджета са от износа и лихвите от излишъка в чуждестранна валута по платежния баланс. В края на 90-те години на XX век тези източници формират около 85% от бюджетните приходи, като нито един от тях не “лежи на плещите” на данъкоплатците.


Правителствата на Ботсвана прилагат мно гогодишно планиране на бюджетните разходи, което ги ограничава в определени лимити.

За разлика от много страни броят и размерът на държавните предприятия не нарастват. Де лът на държавния сектор не надвишава 6% от БВП.
 


Държавните разходи отиват основно за инфраструктура, образование и здравеопазване.  Държавните инвестиции се влагат в строеж на жилища, прокарване на пътища, изграждане на електропреносна система, поставяне на телефонни постове и т.н.


Какви са поуките за 
България:

1. Малката и ефективна 
администрация е от ключово значение.

2. Отворената икономика позволява конкуренция. Участието в митнически съюз означава, че Ботсвана не защитава своите производители чрез мита. Поради тази причина те са принудени да станат по-производителни, защото в противен случай ще загинат. Освен това самото наличие на международна търговия увеличава просперитета на участващите в нея страни заради закона за сравнителните предимства. Това означава, че налагането на каквито и да са пречки върху търговията от страна на българското правителство намалява темповете на развитие на икономиката.
 
3. Ефективното гарантиране на правата на собственост е особено важно за бизнеса и гражданите. За постигане на бърз и устойчив икономически растеж е много важно наличието на добре работещи институции на частната собственост. Изключително важна е неприкосновеността на частната собственост.
 
4. Не е възможно бързо развитие без ефективна правна система и система за прилагане на договорите. В този смисъл наличието на честни, безпристрастни, независими и относително бързи съдилища е изключително важно.
 
5. Възможно е постигане на висок икономически растеж за дълъг период от време в страни, които в началния период са изключително бедни, нямат инфраструктура, нямат образовано население. Това доказва, че когато хората имат възможност да работят и да развиват бизнес без прекалена намеса от страна на правителството, те могат да постигнат много, независимо от всички неблагоприятни фактори. Това оборва тезата, че хората в бедните страни са по-малко предприемчиви или са по-мързеливи, просто истината е, че в повечето такива страни има прекалено голяма правителствена намеса във всички области. В този смисъл в България е нужно не да се подпомагат фирмите, а просто по-малко да им се пречи.
 
6. Възможно е поддържане на икономически растеж, въпреки че много от околните страни са бедни и размирни.

Когато правителство  оправдава бавното развитие с географско положение, всъщност то  се опитват да прикрие собствената си некадърност.

7. Въпреки спада на икономическия растеж в Ботсвана до 4.9% за последните 10 години, той все пак остава по-висок от растежа, реализиран от 
България. Важна причина за това е, че Ботсвана заедно с Чехия и Франция е на 38 място в индекса "Световна икономическа свобода", а България е на 97 място заедно с Албания, Нигер и Камерун. 

4. Липсата на корупция привлича инвеститори и създава стабилност.
 


Малката африканска република, изминала дълъг път, дава множество примери какво трябва да се прави, за да се постигне дългосрочен висок икономически растеж. Дори и ако трябва да се започне отначало. Разумната стратегия по оползотворяването на природните ресурси генерира приходите, кои то са в основата на растежа, но именно дълго срочната държавна политика изиграва реши телна роля при насочването на тези средства в инвестиции, благоприятстващи икономическото развитие, и това в условията на фискална дисциплина. 

Въпреки, че е малка, в пустинята, без излаз на море, разположена в размирен район, Ботсвана доказва, че чрез правилна политика и дисциплинирани институции всичко е възможно.
 
 
Ползвани зточници: ime.bg, Media Times Review
 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1969