Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Как ще функционира борсата за електроенергия у нас?

Как ще функционира борсата за електроенергия у нас?
09.02.11 12:35

Автор: Мая Цветкова, www.investor.bg
Как ще функционира борсата за електроенергия у нас?

Като начало на нея ще се търгува на принципа на открит аукцион, очаква се като купувачи на борсата да излязат около 100 големи фирми
Дългоочакваната електроенергийна 
борса, обещана от предишното правителство преди около три години, като че ли вече ще стане факт. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков наскоро потвърди, че до края на тази година националната електроенергийна борса трябва реално да заработи. В ползите от създаването на електроенергийна борса отдавна всички са убедени. Една от очевидните ползи е по-нататъшната либерализация на енергийния пазар в страната. Според запознати още от средата на годината борсата ще започне да работи ''експериментално''.

Досега у нас няма специализирана 
борса, на която да се търгува само даден вид енергия или енергоносители. Имайки предвид опита в тази област на други държави, енергийна борса може да съществува самостоятелно или електроенергията да се продава на стокова борса - като при нашите условия това е Софийска стокова борса (ССБ). По принцип има и вариант, при който търговията с ток може да се извършва по два начина в зависимост от периода на доставка. На спот пазара на електроенергия може да се сключват основно сделки от един час до един ден преди реалната доставка. Водеща роля при организацията на този вид пазар се предвижда да има електроенергийният системен оператор (ЕСО), тъй като той е наясно с наличностите и потреблението на електроенергия във всеки един момент и съответно с излишъците (дефицита) и възможностите за пренасочването им. От друга страна, форуърдни и фючърсни сделки с време на доставка от седмица до няколко месеца, дори до 2-3 години, биха могли да се сключват на ССБ, посочиха преди време от ръководството й. Това би дало на пазарните участници възможност за хеджиране на производството и потреблението на ток, а фючърсната цена на електроенергията може да служи и като ориентир за бъдещи периоди. Моделът обаче, който се предвижда да започне да функционира у нас след няколко месеца, е електроенергийна борса, на която се сключват сделки на спот пазара, т.е. тя ще бъде организирана от ЕСО, коментира изпълнителният директор на ССБ Симеон Елазаров.

Как на практика ще се извършва търговията на електроенергийната
борса?

Производителите и търговците на електроенергия (някои дружества съчетават и двете), които към момента се очертава да са основно трите електроразпределителни предприятия (ЕВН, Е.ОН, ЧЕЗ), Националната електрическа компания (НЕК) и някои електроцентрали, ще подават офертите си в даден ден за следващия. Офертите на продавачите ще съдържат количеството ток, което може да бъде продадено (за следващия ден), конкретното време на доставката и цената на електроенергията. От своя страна, ЕСО ще съгласува тези доставки технически, т.е. в зависимост от възможностите на електрическата мрежа, за да не се получи претоварване в даден момент по дадено направление. На следващия ден, по време на провеждането на самия търг (за обявените предния ден количества електроенергия), купувачите – които първоначално биха могли да бъдат част или всички предприятия в страната, големи консуматори на електроенергия (около 100 на брой) – ще наддават по всяка подадена оферта на продавачите. „Тъй като разчетите към момента сочат, че заявената от купувачите електроенергия ще бъде сумарно повече от предлаганата, то на практика търгът ще се провежда на принципа на открит аукцион“, смята Симеон Елазаров. Така, поне в началото на функциониране на енергийната 
борса, токът ще се продава по максималната предложена цена, достигната по време на наддаването, а не по т.нар. „единна спот цена“ за дадения период (час или няколко часа), която представлява ''равновесна'' цена за периода. Както може да се предположи, цената на електроенергията в пиковите часове на деня ще е най-висока, а през нощта – най-ниска. Цените на енергийната борса обаче ще зависят и от броя участници, подаващи оферти за покупка на ток за даден период от денонощието, както и от сумарното количество ток, за което правят заявка. На практика това означава, че дори за два последователни дни борсовата цена на електронергията за един и същ период от денонощието може да не е еднаква.

Ще останат ли участници на електроенергийната 
борса без ток поради недостатъчно предлагане?

Дори количествата ток, предлагани от продавачите за част от денонощието да не са достатъчни (което в началото на функциониране на борсата вероятно ще се случва често), никой потребител, направил заявка на енергийната 
борса, няма да остане без ток. Когато предлаганите от продавачите количества ток за даден ''отрязък'' от време се изчерпат, ЕСО (НЕК) ще продава т. нар. балансираща електроенергия, по всяка вероятност на вече достигнатата цена на борсата за дадения период или по-висока, коментират експерти от бранша.По този начин, т.е. на по-висока цена, ще бъде продавана електроенергия и на фирми, които поради някаква причина не са подали навреме заявки за закупуване на ток за следващия ден, а ги подават в деня на покупката.

Бъдещето на електроенергийната 
борса

Очакванията са, че постепенно на открития пазар, т.е. на електроенергийната 
борса, ще излязат всички потребители „на едро“ на електроенергия, независимо дали са малки или големи фирми и т.н., тъй като няма да е справедливо някои консуматори (предлолага се големи) да имат дългосрочни договори с производител(и) и като цяло да купуват електроенергия на по-ниска цена от борсовата. От друга страна, пазарът на електроенергия у нас няма да е изцяло либерализиран, докато не започне да функционира и „срочна“ енергийна борса, на която да се сключват форуърдни и фючърсни сделки, и която ще е изцяло ликвидна. В този случай не само ще се сключват сделки за покупко-продажба на ток за по-дълъг период от време (със съответните предимства както за потребители, така и за продавачи, вкл. изготвяне на ''портфейл на поръчките''), но и големите потребители, които впоследствие имат излишък на закупена електроенергия, ще може да я продадат обратно на борсата. След месеци или години по всяка вероятност спот пазарът и „срочната“ борса за електроенергия (която функция би могла да се изпълнява от Софийска стокова борса), ако са изградени отделно, ще се обединят, е мнението на Симеон Елазаров.

А след това ще се върви към единна енергийна 
борса за региона. Според експерти при нормално развитие на енергетиката и електроенергийния пазар това е неминуемо, предвид спецификата на вида стока ''електроенергия'', развитието на мрежите, на пазарите и т.н. Към момента може да се прогнозира, че тази единна електроенергийна борса може да бъде базирана в София или Букурещ.FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ОПЦИИ, ФЮЧЪРСИ 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0884