Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Форекс опции (Forex Options) продължение

Форекс опции (Forex Options) продължение
30.08.09 18:50

Автор:trader.benchmark.bgПокупка на кол опция 
 
Покупката на кол опция или заемането на дълга позиция с кол опция е бича търговия на опции – това означава, че бихте искали основната валута в двойката да повиши стойността си. Ако цената се повиши, то вие ще максимизирате печалбата си.
 
За нещастие, валутната двойка не винаги прави това което искате. Именно затова трябва да знаете какво ще се случи с опцията при различни сценарии. Валутната двойка може да извърши следните пет действия:
 
Значително повишение – Когато сте закупили кол и валутната двойка се придвижи чувствително нагоре, вие максимализирате печалбата си. Всеки по-висок пипс носи по-голяма доходност. Може да проследите, как синята линия продължава да се изкачва, след като е преминала критичната точка.Минимално повишение – когато сте закупили кол опция и валутната двойка се придвижи нагоре, вашите загуби се минимизират. Всеки по-висок пип над strike цената намалява вашите загуби. Може да видите как синята линия, маркираща печалбата/загубата, е с положителен наклон, след като преминава strike цената, но е все още под критичната точка.В застой – когато сте закупили кол опция и цената на валутата остане в застой, достигате максимална търговска загуба. Когато купите кол опция трябва да заплатите съответната премия за нея. Ако нивата на валутната двойка се запазят близки едни до други, то губите първоначалната премия (вашата максимална загуба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата достига най-ниското си ниво на strike цената.Минимално понижение – когато сте закупили кол опция и цената на валутата се понижи минимално, достигате максималната загуба в търговията. Когато купите кол опция трябва да платите и съответната премия за нея. Ако цената на валутата се понижи минимално, то губите първоначалната премия (вашата максимална загуба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата остава на най-ниското си ниво, под strike цената.Значително понижение - когато сте закупили кол опция и цената на валутата се понижи значително, достигате максималната загуба в търговията. Когато купите кол опция трябва да платите и съответната премия за нея. Ако цената на валутата се понижи значително, то губите първоначалната премия (вашата максимална загуба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата остава на най-ниското си ниво, под strike цената.Това са очакваните резултати, в зависимост от поведението на цената при покупка на кол опция.

Движение на цената
Резултат
Значително повишение
Максимална печалба
Минимално повишение
Минимизиране на загубите
В застой
Максимална загуба
Минимално понижение
Максимална загуба
Значително понижение
Максимална загуба


Покупка на пут опция 
 
Покупката на пут опция или заемането на дълга позиция с пут опция е меча търговия на опции – това означава, че бихте искали основната валута в двойката да понижи стойността си. Ако цената се понижи, то вие ще максимизирате печалбата си.
 
За нещастие, валутната двойка не винаги прави това което искате. Именно затова трябва да знаете какво ще се случи с опцията при различни сценарии. Валутната двойка може да извърши следните пет действия:
 
Значително повишение - когато сте закупили пут опция и цената на валутата се повиши значително, достигате максималната загуба в търговията. Когато купите пут опция трябва да платите и съответната премия за нея. Ако цената на валутата се повиши значително, то губите първоначалната премия (вашата максималната загуба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата остава на най-ниското си ниво, над strike цената
.


 
Минимално повишение – Когато сте закупили пут опция и цената на валутата се повиши минимално, достигате максималната загуба в търговията. Когато купите пут опция трябва да платите и съответната премия за нея. Ако цената на валутата се повиши минимално, то губите първоначалната премия (вашата максималната загуба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата остава на най-ниското си ниво, под strike цената.

 


В застой – Когато сте закупили пут опция и цената на валутата остане в застой, достигате максимална търговска загуба. Когато купите пут опция трябва да заплатите съответната премия за нея. Ако нивата на валутната двойка се запазят близки едни до други, то губите първоначалната премия (вашата максимална загуба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата достига най-ниското си ниво на strike цената.Минимално понижение – Когато сте закупили пут опция и валутната двойка се придвижи минимално надолу, вашите загуби се минимизират. Всеки по-нисък пипс под strike цената намалява вашите загуби. Може да видите как синята линия, маркираща печалбата/загубата, е с отрицателен наклон, след като преминава strike цената, но е все още под критичната точка.Значително понижение – Когато сте закупили пут и валутната двойка се придвижи чувствително надолу, вие максимизирате печалбата си. Всеки по-нисък пипс носи по-голяма доходност. Може да проследите, как синята линия продължава да нараства, след като е преминала критичната точка.Това са очакваните резултати, в зависимост от поведението на цената при покупка на пут опция. 
 
 
 Движение на цената
Резултат
Значително повишение
Максимална загуба
Минимално повишение
Максимална загуба
В застой
Максимална загуба
Минимално понижение
Минимизиране на загубите
Значително понижение
Максимална печалба

 
Продажба на кол опция 
 
Продажбата на кол опция или заемането на къса позиция с кол опция е меча търговия на опции – това означава, че бихте искали основната валута в двойката да понижи стойността си. Ако цената се понижи, то вие ще максимизирате печалбата си.
 
За нещастие, валутната двойка не винаги прави това което искате. Именно затова трябва да знаете какво ще се случи с опцията при различни сценарии. Валутната двойка може да извърши следните пет действия:
 
Значително повишение – Когато сте продали кол и валутната двойка се придвижи чувствително нагоре, вие максимизирате загубата си. Всеки по-висок пипс носи по-голяма загуба. Може да проследите, как синята линия продължава да се пада, след като е преминала критичната точка.Минимално повишение – Когато сте продали кол опция и валутната двойка се придвижи минимално нагоре, вашите приходи се минимизират. Всеки по-висок пипс над strike цената намалява вашата печалба. Може да видите как синята линия, маркираща печалбата/загубата, е с отрицателен наклон, след като преминава strike цената, но е все още над критичната точка.В застой – Когато сте продали кол опция и цената на валутата остане в застой, достигате максимална търговска печалба. Когато продадете кол опция трябва да получите съответна премия за нея. Ако нивата на валутната двойка се запазят близки едни до други, може да задържите първоначалната премия (вашата максимална печалба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата достига най-високото си ниво на strike цената.
 


Минимално понижение – Когато сте продали кол опция и цената на валутата се понижи минимално, достигате максималната печалба в търговията. Когато продадете кол опция получавате и съответна премия за нея. Ако цената на валутата се понижи минимално, то запазвате първоначалната премия (вашата максималната печалба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата остава на най-високото си ниво, под strike цената.Значително понижение - Когато сте продали кол опция и цената на валутата се понижи значително, достигате максималната печалба в търговията. Когато продадете кол опция трябва да получите и съответна премия за нея. Ако цената на валутата се понижи значително, то запазвате първоначалната премия (вашата максималната печалба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата остава на най-високото си ниво, под strike цената.Това са очакваните резултати, в зависимост от поведението на цената при продажба на кол опция.

Движение на цената
Резултат
Значително повишение
Максимална загуба
Минимално повишение
Минимизиране на загубите
В застой
Максимална печалба
Минимално понижение
Максимална печалба
Значително понижение
Максимална печалба

Продажба на Пут опция
 
Продажбата на пут опция или заемането на къса позиция с пут опция е бича търговия на опции – това означава, че бихте искали основната валута в двойката да повиши стойността си. Ако цената се повиши, то вие ще максимализирате печалбата си.
 
За нещастие, валутната двойка не винаги прави това което искате. Именно затова трябва да знаете какво ще се случи с опцията при различни сценарии. Валутната двойка може да извърши следните пет действия:
 
Значително повишение - Когато сте продали пут опция и цената на валутата се повиши значително, достигате максималната печалба в търговията. Когато продадете пут опция трябва да получите и съответна премия за нея. Ако цената на валутата се повиши значително, то запазвате първоначалната премия (вашата максималната печалба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата остава на най-високото си ниво, над strike цената.
Минимално повишение – Когато сте продали пут опция и цената на валутата се повиши минимално, достигате максималната печалба в търговията. Когато продадете пут опция трябва да получите и съответна премия за нея. Ако цената на валутата се повиши минимално, то запазвате първоначалната премия (вашата максималната печалба). Може да видите как синята линия на печалбата/загубата остава на най-високото си ниво, под strike цената.В застой – Когато сте продали пут опция и цената на валутата остане в застой, достигате максимална търговска печалба. Когато продадете пут опция трябва да получите съответната премия.Минимално понижение – Когато сте продали пут опция и валутната двойка се придвижи минимално надолу, вашата печалба се минимизира. Всеки по-нисък пип под strike цената намалява вашата печалба. Може да видите как синята линия, маркираща печалбата/загубата, започва да пада, след като преминава strike цената, но е все още над критичната точка.  


 
Значително понижение – Когато сте продали пут и валутната двойка се придвижи чувствително надолу, вие максимализирате загубите си. Всеки по-нисък пип носи по-голяма загуба. Може да проследите, как синята линия продължава да пада, след като е преминала критичната точка.Това са очакваните резултати, в зависимост от поведението на цената при продажба на пут опция.

Движение на цената
Резултат
Значително повишение
Максимална печалба
Минимално повишение
Максимална печалба
В застой
Максимална печалба
Минимално понижение
Минимизиране на загубите
Значително понижение
Максимална загуба

Разчитане на кривата на риска 
 
Графиката на риска е обикновен инструмент, който можете да ползвате за визуализиране на резултатите от вашата търговия с опции, при различни пазарни ситуации. Графиките на риска илюстрират какъв ще бъде резултатът от търговията, ако валутната двойка извърши някое от следните действия:
 
* Да се повиши значително
* Да се повиши минимално
* Остане непроменена
* Да се понижи минимално
* Да се понижи значително
 
Ако наблюдавате графиката на риска ще забележите следните общи черти:(ще ползване графиката за long call и ще поясним):
 
Ос печалба/загуба – вертикалната ос, в ляво на схемата, показва печалбата/загубата, която ще получите. Като пример, точка С показва печалбата спрямо оста, а точка D – загубата.
 
Ос на валутната цена – хоризонталната ос, която пресича схемата през средата, представя цената на валутната двойка. Цената се покачва от ляво на дясно. Като пример, точка C е с по-висока цена от точка D.
 
Линия печалба/загуба – синята линия в схемата показва печалбата, загубата, която ще получите за всяка зададена цена. За пример, в точка C ще спечелите, а в точка D ще загубите.
 
Strike цена – цената, в която притежателят на опция може да упражни правото си върху нея. Strike цената е представена в точка A в схемата. Запомнете, че кол опцията става доходна над тази цена, а пут опцията – под нея.
 
Критична точка – точката, в която нито печелите, нито губите в търговията. Критичната точка е представена от точка B в схемата. Запомнете, че критичната точка при кол опциите е винаги над strike цената, докато при пут опциите – под нея.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.2707