Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Форекс опции (Forex Options)

Форекс опции (Forex Options)
30.08.09 18:47

Автор:trader.benchmark.bg


FOREX опциите са следващо ниво в търговията с валута. Те ви дават точно това, което името им подсказва: повече опции във FOREX търговията. Ако сте търсили начин да прибавите известна гъвкавост в търговията, сте попаднали на точното място. В следващите няколко урока ще разберете какво сте пропускали до сега с обикновеното купуване и продаване на валута.
 
Валутните опции позволяват не само да се вземе преднина при движението на валутната двойка, но също така и да се ограничи риска върху вашата сметка. Може да печелите в случай, че валутната двойка се движи нагоре или когато посоката й е надолу, а и дори когато няма точно определена посока за момента.
 
Ще започнем със стандартни опции, за да изградим една добра основа за вашата бъдеща търговия с този инструмент. Стандартните опции са наричани и ванила опции, заради това, че са опростени и не толкова сложни. В следващата секция ще дискутираме eкзотичните опции – опции с допълнителни характеристики, които може да използвате при нестандартни ситуации.
 
В тази секция ще разгледаме следните основни моменти при опциите: 

Ванила опции – кол и пут 
 
Ванила опциите имат две разновидности: кол и пут. Кол опциите дават правото, но не и задължението, да закупите валутна двойка на известна цена, преди или на съответната дата. Пут опците дават правото, но не и задължението, да продадете валутна двойка на известна цена, преди или на съответната дата.
 
Имате възможност за покупка или продажба на кол и пут опции. Ако смятате, че валутната двойка ще се движи в посока нагоре, може както да купите кол опция, така и да продадете пут опция, за да имате предимство при евентуално възходящо движение. 

 
Ще научите повече за това, какво може да правите с опции, малко по-късно, когато дискутираме темата за това, какъв тип търговец на опции сте. Точно сега е важно да научите основата за опциите (какво представляват и как работят).

Характеристики на опциите

FOREX опциите са уникални, многомерни търговски инструменти. Дават значителна гъвкавост при инвестиране. Ако искате да ги ползвате успешно в портфолиото си, разучете внимателно техните характеристики.
 
Всяка ванила опция има следните три характеристики:  
  • Strike цена: това е цената, на която може да закупите валутна двойка (ако сте закупили кол опция или сте продали пут опция) или да продадете валутна двойка (ако сте закупили пут опция или сте продали кол опция).
  • Дата на валидност (expiry date): това е датата, на която опцията изтича или се обезценява, ако никой не прояви интерес към нея.
  • Премия: това е цената, която плащате при покупка на опция или получавате при продажба на опция.
Като пример, може да купите кол опция на EUR/USD със strike цена от 1.4000 и дата на валидност (expiry date) 21 декември като платите премия от $1.800. Когато направите това, вие сте платил $1.800 за правото да купите валутната двойка EUR/USD на 1.4000 на 21 декември. 

Стойност на опцията 

Стойността на опцията съдържа два елемента: истинска стойност (intrinsic value) и времева стойност (time value).
 
Истинска стойност – установена практика на пазара е да определя цената на основния актив минус strike цената на опцията като истинска стойност (за кол опция, а за пут е точно обратното).
 
Теоретично, някои могат да спорят, че форуърдния курс (forward rate) на основния актив трябва да бъде използван вместо спот курса, но пазарната практика е да бъде използван именно спота.
 
Времева стойност – времевата стойност на опцията е сумата, с която стойността на опцията превишава истинската стойност. Волатилността (пазарните ценови колебания) на основния актив е във важна връзка с времевата стойност. Времевата стойност се увеличава с нарастването на волатилността заради възможността за печалба или загуба на опцията. Както бе отбелязано преди това, възходящият потенциал на притежателите на опция е неограничен, докато низходящият е лимитиран до платената премия. Следователно, опция, за чиято стойност е по-вероятно да достигне екстремни нива, е по-ценна от по-малко волатилните активи.
 
Основният лихвен процент на две валути, включени в търговията на опции, трябва също да бъде взет под внимание, особено ако разглеждаме големи времеви периоди.
 
Тази графика показва как е оценена кол опция, съобразно това, колко близо една до друга са strike цената и цената на актива.Нека предположим, че притежавате кол опция с 1.2000 strike цена, а пазарната цена на EUR/USD се е покачила до 1.2155. Вашата опция има стойност 225 пипса 30 дни преди датата на валидност. Истинската стойност е разликата между strike цената за основния актив в опционната сделка (1.2000) и пазарната цена (1.2155). Ако задържите опцията, което ви дава право да купите EUR/USD на 1.2000, а пазарната цена е 1.2155, истинската стойност на опцията е 155 пипса. Цената на опцията е истинската й стойност плюс времевата стойност (в случая 70 пипса). 

Гръцките букви при опциите (Option Greeks)

Цената на опцията се влияе от пет фактора, всеки от който е кръстен на буква от гръцката азбука. Те трябва да бъдат като изходна точка в търговията ви с опции: 
 
Делта
(Delta)
Гама
(Gamma)
Тета
(Theta)
Вега
(Vega)
Ро
(Rho)
 
Делта – описва как се променя стойността на опцията, като резултат от промяната на цената на базовия актив, ако се допусне, че всички останали фактори са константни. Делтата на опцията също така може да бъде разгледана като необходима гаранция за опцията срещу промени в спота, тоест позицията в спота, която гарантира, че печалбата/загубата на опцията е компенсирана от печалбата/загубата в спот позицията. Таблицата отдолу отбелязва посоката на осигуряващата (hedge) позиция за всяка опция.

Гама – описва темпа на изменение на показателя “делта” на опцията при промяната на цената на базовите активи. Следователно, гамата описва също и как трябва да промените осигуряването, за да запазите неутралността на делтата. Всички придобити стандартни опции, кол и пут, имат положителна гама.
 
Гама позицията, също така, дава информация за погледа на инвеститорите върху волатилността на основния актив, като при дълга позиция показва очакванията за волатилен пазар, докато при къса – за спокоен пазар. 
 
Тета – описва промените в стойността на опцията във времето, когато всички други фактори останат константа. Представлява степента на спад на премията при опциите с приближаване на датата на падежа. Тази промяна в стойността е отнесена също така към това, колко дадена опция ощетява. Често тета е отнесена спрямо дневна загуба в пипсове. 
 
Вега – описва промяната в стойността на опцията спрямо промяната на волатилността. Волатилността показва колко големи са колебанията в базовия актив. По-големи отклонения означават, че базовият актив е склонен към възприемане на екстремни стойности. Докато рискът за притежавана ванила опция е лимитиран до премията, доходността е неограничена. Следователно, високите нива на волатилност увеличават стойността на опцията.
 
Ро – описва чувствителността на опционната цена, базирана на Black-Scholes модела, който се отнася към промените в основния лихвен процент. Следователно, Ро не включва влиянието на изменението при основния лихвен процент върху валутния курс.

Купувачи и продавачи на опции

Търговците на FOREX опции могат да бъдат както продавачи, така и купувачи. Купувачите са тези, които влизат в сделка с покупка на кол или пут опция.
 
Продавачи, са тези, които търгуват като продават кол или пут опция. Решението за покупка или продажба би се базирало на това дали сте от групата на биковете или пък мечките на валутния пазар.
 
Може да печелите FOREX опции, независимо в коя посока се движи тренда.

Нагоре – ако фундаменталният и техническият анализ ви съветват, че движението на валутната двойка ще е възходящо, може както да купите кол опция, така и да продадете пут опция.
 
Надолу – ако фундаменталният и техническият анализ ви съветват, че движението на валутната двойка ще е низходящо, можете както да купите пут опция, така и да продадете кол опция.
 
Равновесие - ако фундаменталният и техническият анализ ви съветва, че движението на валутната двойка ще е в рейндж, можете както да продадете пут опция, така и да продадете кол опция. 
 
 
 
КОЛ
ПУТ
НАГОРЕ
ПОКУПКА
ПРОДАЖБА
НАДОЛУ
ПРОДАЖБА
ПОКУПКА
РАВНОВЕСИЕ
ПРОДАЖБА
ПРОДАЖБА

Покупката на кол или пут опция, позволява да вземете предимство с неограничена печалба, пропорционална на движението на тренда. Въпреки това, валутната двойка трябва да се придвижи достатъчно, в положителна посока, за да покрие първоначалната премия, която сте платили за опцията.
 
Продажбата на кол или пут опция, позволява да вземете предимство с първоначалната премия, която е във ваша полза. Печалбата е ограничена и тя ще се запази докато цената се движи под Strike цената за кол опция и над нея за пут опция. Въпреки това, ако Strike цената бъде подмината, то загубите могат да бъдат много повече от това, което сте взели първоначално при продажбата на опцията.
 
Нека да погледнем, как всяка от следващите сделки с опции ще реагира в различна пазарна ситуация: 

* Покупка на кол опция
* Покупка на пут опция
* Продажба на кол опция
* Продажба на пут опция 

Преди да видите как тези опционни сделки ще реагират, е необходимо да се запознаете с инструмента, който ще използваме за илюстрация на пазарното състояние в следващата глава:

Покупка на кол опция
 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

7.9007