Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Видове фючърсни опции предлагани на СМЕ

Видове фючърсни опции предлагани на СМЕ
30.08.09 18:44

Автор: Росен Цветков
Видове фючърсни опции предлагани на СМЕ

СМЕ е най-разнообразният борсов пазар в света. СМЕ предлага търговия с фючърси и опции върху фючърси на базата на носещи инструменти като лихвени проценти, борсови индекси, чужда валута, селскостопански стоки, енергийни ресурси, както и алтернативни инвестиционни продукти като климат, недвижимо имущество и икономически индикатори (безработица, продажби на дребно и други). През 2005 година изтъргуваният брой фючърси и опции върху фючърси надхвърля 1 милиард, а стойността им надхвърля 638 трилиона щатски долара. Същата година броят на изтъргуваните опции върху фючърси е над 207 милиона.
 
Началото на СМЕ е поставено през 1898 година, когато е създаден Чикагски борд за масло и яйца, който през 1919 година прераства в Чикагска търговска борса (Chicago Mercantile Exchange). Първоначално се разменят само фючърсни контракти върху селскостопански продукти като месо и яйца. През 1972 година започва да предлага и фючърси върху седем чужди валути, а по-късно и върху редица други инструменти. Днес СМЕ предлага опции върху голям брой различни фючърси. Клиринг къщата на СМЕ е най-голямата в света. Тя разполага с резерви от над 4 милиарда долара. През 2006 година клиринг къщата на СМЕ е била страна по 2.1 милиарда сделки.
 
Опции върху стокови фючърси

СМЕ дава възможност на производители и потребители да хеджират риска от промяна в цената на стоките, като използват стокови фючърси. На борсата се търгува с опции върху фючърси издадени върху мляко, пшеница, дървен материал, уреа и десетки други стоки. Освен това компютърната система на борсата е интегрирана с компютърната система на друга борса - NYMEX. Посредством това е възможно да се търгува с опции върху фючърси на метали, нефт, газ, и други.
 
Опции върху икономически индикатори

СМЕ дава възможността на инвеститорите да търгуват с опции върху икономическите данните за икономиката на САЩ. По-специално опции се предлагат върху данните за неселскостопанската заетост, седмичните молби за помощи за безработица, продажбите на дребно без автомобили, а също и върху индекса на потребителските цени. По този начин инвеститорите могат да се хеджират от риска, на който са изложени при промяна на някои от тези икономически индикатори. Тези индекси се търгуват на аукционен принцип, само в деня на който предстои да бъде обявена новината, между 6 и 7 часа сутринта.
 
Опции върху индексни фючърси

На СМЕ е възможно да се осъществи и търговия с опции върху индекси. Сред големия брой индекси, които се използват за база, са S&P 500, NASDAQ 100, Russell 2000 и Nikkei 225. Този тип опции са от европейски тип.
 
Опции върху чужда валута

СМЕ е най-големият регулиран пазар, на който се търгува с фючърси и фючърсни опции. Днес борсата предлага опции за 31 различни чужди валути, сред които всички основни валути, плюс такива за полската злота, мексиканското песо, унгарският форинт, корейският вон, чешката крона и редица други. За всяка валута съществуват различни условия на търговия, но най-често минималният контракт е за 100 000 единици от базовата валута, а минималната стъпка в цената на контракта е 10 долара. За японската йена един контракт съдържа 10 милиона йени, а минималната стъпка на цената на опцията е 12.5 щатски долара.Дневният оборот на търговията с фючърси и фючърсни опции надхвърля 60 милиарда долара, което гарантира висока ликвидност. Над 90% от тази търговия се осъществява по електронен път, а останалите 10% чрез сделки на пода на борсата. Клиринг къщата на СМЕ елиминира кредитния риск и гарантира изпълнението на сделките.
В първото тримесечие на 2007 година среднодневният брой на търгувани фючърси и опции върху фючърси е 555,000 контракта със средна  нетна стойност от 67.9 милиарда долара. Това е с 36% повече от търговията за първото тримесечие на 2006 година. За 2006 година са изтъргувани общо 114 милиона валутни контракта на обща стойност 13.8 трилиона долара.
 
Лихвени опции

СМЕ предлага опции върху лихвени фючърси с различна лихвена база. Ежедневно се търгуват над 1.5 милиона лихвени фючърсни контракта. Чрез тези инструменти банките и заемателите на средства по света хеджират лихвените рискове и понижават разходите си за финансиране.
В края на месец април 2007 година от Chicago Mercantile Exchange (CME), обявиха ръст на печалбата за първото тримесечие от 42% до 130 млн. долара. От институцията посочват, че добрите финансови резултати се дължат на нарасналия оборот с лихвени фючърси с 25% до 3,6 млн. контракта на ден.
 
Лихвени опции евродолар

Това са най-активно търгуваните борсови лихвени опции в света. Евродоларите, които представляват щатски долари, депозирани в търговски банки извън територията на САЩ, играят важна роля в международните капиталови пазари и от дълго време служат за барометър на равнищата на лихвените проценти, по които се отпускат заеми в целия свят.
Фючърсните цени за евродолар на СМЕ се определят на базата на тримесечен Либор. Цената на фючърса се получава, като от 100.00 се извади лихвения процент. Например, при лихвен процент 5.00%, фючърсната цена ще бъде равна на 95 (100.00 – 5.00=95.00). По този начин, когато лихвените проценти нарастват, цената на фючърсните контракти се понижава. Минималната промяната на цената на един фючърсен контракт се определя по следната формула: броят единици в контракта Х минималната стъпка в проценти Х срокът на лихвения фючърс в месеци/12. Опции върху евродоларови лихвени фючърси се търгуват 24 часа в денонощието, благодарение на електронната система на борсата. Опциите са от американски тип.
 
Опции за лихвени фючърси върху едномесечен Либор

Базират се върху едномесечен Либор за депозит от три милиона долара. Минималната промяна на цената на контракта е 6.25 долара на контракт.
Опции за лихвени фючърси върху 13-седмични американски съкровищни бонове: Американските съкровищни бонове представляват задължение на американското правителство и се считат за безрисков дългов инструмент. Минималната промяна в цената на един опционен контракт е 12.5 долара. Опции върху лихвени фючърси за евройена TIBOR: Тези опции са инструмент за хеджиране на риска от краткосрочното движение на лихвите за евройена. Евройените са депозити в йени, намиращи се извън територията на Япония. Базирани са върху лихвите по 3-месечен TIBOR за депозит, възлизащ на 100,000,000 японски йени. Минималната промяна на цената на опционния контракт е 1,250 йени. Месеците на падеж са март, юни, септември и декември.
 
Опции върху недвижимо имущество

От 2006 година СМЕ предлага възможността да се хеджира риска от промяна в цените на жилищата в САЩ, посредством фючърси и опции. Борсата е първата в света, която дава възможността да инвеститорите в този тип активи да ползват същите техники, както инвеститорите на стоковите и финансовите пазари. Един контракт е равен на 250 долара, умножени по индекса S&P/Case-Shiller, измерващ цените на жилищата. Датите на падеж на тези опции са месеците февруари, май, август и ноември. Опцията се предлага както върху осреднените цени на жилищата за цялата територия на САЩ, така и за цените в отделните градове (например Бостън, Чикаго, Маями, Сан Франциско, Ню-Йорк, Денвър, и други). СМЕ подготвя да пусне тази година опции, базирани върху цените на търговските имоти в страната. Те ще бъдат изчислявани въз основа на индекса GRA Crex, който измерва ценовата динамика на имотите, като ги разделя по вид и географско разположение. Потенциалът за тези опции е огромен. Към 2005 година цената на имотите с търговско предназначение в САЩ надхвърля 5.3 трилиона долара, което е над 1/3 от стойността на обектите за целия свят.
 
Опции за климат

СМЕ предлага изключително богат набор от опции за хеджиране на климатичния риск. Компаниите, бизнесът на които може да бъде засегнат от рязка промяна в температурата или снеговалежа, вече могат да хеджират този риск.
 
Пазарът на опции и фючърси за климат е най-бързо развиващият се пазар на деривати днес. Предлагането на тези инструменти по борсов принцип започва за първи път през 1999 година именно на СМЕ. Първоначално само компании от САЩ имат възможност да хеджират с тях, но интересът нараства в целия свят и днес борсата предлага опции и фючърси върху климата в девет европейски градове, а през 2004 година за още два в Азия. Предлагат се месечни, както и сезонни контракти.

ФОРЕКС (FOREX), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ - ОБУЧЕНИЕ
 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1947