Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Кондратиев и неговите икономически цикли

Кондратиев и неговите икономически цикли
30.08.09 18:42

Автор: Росен Цветков
Кондратиев и неговите икономически цикли

Николай Кондратиев е руски икономист, роден през 1892 година

Aвтор e на голям брой книги и e световноизвестен със своята работа по дефинирането и изучаването на дългите икономически цикли в икономикатаИзучавайки равнищата на цените и търговската статистика, Кондратиев открива съществуването на приблизително 50-60 годишни цикли, определяни от значителни технологични промени, социални катаклизми и периодичнo обновяване на основните капиталови стоки. Публикува теорията си в книгата “Главните икономически цикли” (1925). Кондратиев е обвинен за членство в нелегална работническа партия и след дълъг престой в съветските затвори, през 1938 е разстрелян.

Теорията на Кондратиев не е приета от ортодоксалните икономисти, но все пак набира доста популярност и намира приложение от историците изучаващи стопанството в миналото, както и в анализите на фондовите пазари.

Дългите цикли представени от Кондратиев са известни като Вълни на Кондратиев. Името им идва от формата им при графичното им изобразяване. Циклите се състоят от фази на висок растеж, редувани от периоди на забавяне. Всеки цикъл условно се разделя на четири периода: просперитет, рецесия, депресия, подобряване. Вълните на Кондратиев и четирите периода са изобразени на графиката.


Фигура 1 Вълни на Кондратиев


Въпреки, че повечето икономисти не вярват в съществуването на Вълните на Кондратиев, четири от тях са идентифицирани. Вълните преминават през четирите периода на просперитет, рецесия, депресия и подобряване. Тези фази са:

1) Индустриална революция (1787 -1842) – Периодът на икономическият бум започва през 1787 година и продължава около 14 години до ерата на Наполеон, а през 1814 икономиката навлиза в период на рецесия. От 1827 до 1842 година е периода на подобряване на икономиката. Технологията характерна за тази вълна е парната машина.

2) Буржоазната вълна (1843 - 1897) – Резултат от покриването на Северна Европа и Америка с железопътни линии и развитието на добива на въглища и метали. От 1857 до 1870 е фазата на рецесия, 1870-1885 е фазата на депресия, а възстановяването продължава до 1897 година.

3) Нео-меркантилна вълна (1898 - 1950) – Въвеждането на електричеството и развитието на автомобилната индустрия са двигателите на тази вълна. Фазата на просперитет е от 1898 до 1911, рецесията продължава до 1925 година, последвана от депресия до 1935 година. 1935 – 1950 е периода на възстановяване.

4) Четвърта вълна на Кондратиев (1950 - ?) Според някои изследователи в момента световната икономика се намира в края на четвъртата вълна и в началото на петата. Макар, че по въпроса се спори много, фазата на икономически просперитет се определя между 1950 и 1974 година. Рецесията взима връх в периода до 1981 година, следва фазата на депресия до 1992 година, когато започва фазата на възстановяване.

 5) Ако Вълните на Кондратиев съществуват наистина и са правилно идентифицирани, то световната икономика би трябвало да се намира на прага на вълна номер 5 и ни предстои фаза на икономически просперитет.  

FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ОПЦИИ, ФЮЧЪРСИ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1421