Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Криви на доходността

Криви на доходността
11.02.06 14:49

Автор:П. Петков

Лихвите по държавните облигации с различен падеж се движат сравнително независимо едни от други, като понякога лихвите по дългосрочните и краткосрочните книжа се движат в противоположни посоки. В случая е важна основната посока на тези движения и какво предсказва за бъдещето на икономиката.

Кривите на доходността показват връзката между лихвата и падежа на облигациите. Обикновено краткосрочните облигации носят по-ниски лихви от дългосрочните, защото са с по-нисък риск. Съответно, ако поемаш риск за по-дълъг период, би трябвало да получиш по-висока доходност. При такива условия кривата е извита нагоре. Но понякога кривата придобива и по различни форми, всяка от които сигнализира за промяна в икономиката.

По-долу са представени четири вида криви на дохода и какво всяка една показва за промяната в очакванията за икономическото развитие.

Нормална крива на дохода

Когато инвеститорите в държавни облигации очакват икономиката да се развива с нормални темпове, без значими промени, кривата се извива леко нагоре. Тоест дългосрочните инвеститори получават по-висока лихва за по-големия риск. Тази крива се свързва с началото или средата на икономически и пазарен подем.

Стръмна крива на дохода

Обикновено 30-годишните държавни облигации са с 3 базисни точки над 3-месечните. Когато тази разлика започне да се разширява, наклонът на кривата става по-голям.

Тази форма е типична в края на период на рецесия, предшестваща икономическа експанзия. В този период на стагнация лихвите по краткосрочните облигации ще са на ниски нива, а дългосрочните инвеститори изискват по-висока лихва за риска, който поемат.

 

Обърната крива на дохода

Лихвите по дългосрочните облигации са по-ниски от тези на краткосрочните, от където идва и обратният наклон на кривата.

Дългосрочните инвеститори приемат по-нисък доход поради факта, че очакват лихвите да спаднат вследствие на забавяне и на икономиката.

Обърнатите криви са рядкост и винаги са последвани от икономическо забавяне или рецесия, както и ниски лихви.

 

Плоска крива на дохода

За да стане обратна, кривата на дохода трябва да мине през период, когато дългосрочните и краткосрочните лихви са равни. В тези случаи имаме плоска крива на дохода. Тя сигнализира за несигурност в икономиката. Не всички плоски криви преминават в обърнати. Но шансовете за забавяне в икономиката и по-ниски лихви не са за пренебрегване.

 

В момента разликата по доходността на щатските облигации е изключително малка, като кривата се доближава до последния вид - плоска крива с тенденция да премине към обърната. Това означава, че пазарните участници очакват забавяне на икономиката в бъдеще и съответно понижаване на лихвите. В таблицата по-долу можете да видите доходността по американските облигации към 02.02.2006 г.
 


3 м 6 м 1 г 2 г 3 г 5 г 10 г 30 г
2.02.06 г. 4,48% 4,62% 4,61% 4,59% 4,54% 4,51% 4,57% 4,69%

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

12.9612