Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Пивотни точки на пазара

Пивотни точки на пазара
11.02.06 14:41

Автор:П. Петков
В многобройните технически анализи се срещат нива на съпротива и подкрепа, при достигане на които се очаква значително движение на цената 

Нивата на подкрепа показват онази цена, при която повечето инвеститори очакват нейното повишение. Нивата на съпротива показват онази цена, при която повечето инвеститори смятат, че тя ще се понижи.

Има различни методи за калкулиране на тези важни нива, като по долу е описан метода използващ пивотни (опорни) точки (от англ.: pivot points).

Най-често се среща 5-точковата система. Тя използва най-висока, най-ниска и цена на затваряне от предишния ден, като се изчисляват и по две нива на съпротива и подкрепа. Ето формулите:

R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)
R1 = (P x 2) - L
P = (H + L + C) / 3
S1 = (P x 2) - H
S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

 Като:

Р – пивотна точка (пивот)

R1,2 – Нива на съпротива 1 и 2

S1,2 – Нива на подкрепа 1 и 2

H – Най-висока цена за деня

L - Най-ниска цена за деня

C – Цена на затваряне

Вариация на горния метод е включване на цената на отваряне в горната формула:

P = ((Today's O) + Yesterday's (H + L + C)) / 4

Нивата на подкрепа и съпротива се изчисляват по същите формули.

Пивотната точка е основно ниво на съпротива/подкрепа. Това означава, че най-голяма промяна в цената се очаква да настъпи на пивотното ниво.

Пивотните точки могат да бъдат използвани по различни начини. Помагат да се определи основният пазарен тренд. Ако цената е над пивотната точка, имаме „бичи” пазар, и обратно - ако цената е под пивота, имаме „мечи” пазар.

Нивата на съпротива и подкрепа могат да се използва като нива за влизане или излизане на пазара. Например закриване на дълги позиции(откриване на къси) при доближаване на ниво на съпротива или влизане на пазара при пробив на такова ниво. Обратното важи за нивото на подкрепа.

Пивотните точки са средство за бързо и лесно изчисляване на нива, които биха могли да предизвикат значимо ценово движение.

Разбира се, успехът на система, използваща пивотни точки, до голяма степен зависи от способността на инвеститора да я прилага, комбинирана с други форми на технически анализ и подходящо управление на риска. 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.104