Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Избрано

Избрано
10.02.06 01:42

Автор: Лари Уилиямс

- Вярата в бъдещи добри резултати ни подтиква да приемаме необоснован риск. Да постъпиш така в игра с толкова неблагоприятен шанс от самото начало е най-прекият път към катастрофата.
- Бъдете внимателни при избора на своите делови партньори (брокери, дилъри).
- Силните хора не уважават слабите.
- С бачкаторски труд богат не се става.
- Бедните хора развиват в себе си повече навици отколкото богатите.
- Когато става дума за оцеляване, правилата не важат. Трябва да се рискува за да се оцелее.
- Подобно на онзи ездач в родео, аз бях твърде ленив за да работя и твърде възпитан за да крада.
- Между мен и дейностите, където печалбата на пари изглежда "лесна" работа, веднага възниква влечение.
- От своя личен опит знам, че в сърцето на успешния спекулант може да се намерят следните три стимулатора: силно желание да направи много пари; стремеж да се докаже; вътрешно неудовлетворение от съществуващото материално положение.
- Проблемът в пазарните цикли е там, че всеки един момент могът да бъдат сменени с друг цикъл, различен от този, в който ние сме си вложили така ценните спестявания.
- Забравете за времевите цикли – това е един от най-преките пътища към бездната.
- Големите диапазони (на изменение на цените) се заместват от малки диапазони. Малките диапазони са по-продължителни и се заместват с големи диапазони. Това е като часовников механизъм и в него е ключът към печеливша краткосрочна търговия.
- Голяма част от краткосрочните трейдъри са неудачници. Те така и не проумяват, че печалба може да се търси само и единствено там, където пазарите са показали голяма волатилност, в момента се характеризират с малки дневни диапазони, но денят с големият диапазон, няма да се забави дълго.
- Не се опитвайте да купувате, когато има големи падания на цената спрямо цената OPEN (цена на откриване). Ако вече имате дълга позиция и цената падне значително (>10%) от OPEN цената, затворете своята позиция.
- Същото, но огледално за случая с къса позиция и покачване на цената над цената OPEN с 10%.
- Не се опитвайте да спорите с последните две правила. Те отразяват закона на гравитацията управляващ движението на цените на финансовите пазари.
- Не се опитвайте да хващате “падащите кинжали”. Изчакайте те да се отблъснат в пода и да спрът да треперят. Тогава и само тогава влезте в пазара. Това е най-добрия урок, който усвоих преди повече от 50 години!
- С времето се научих да не се опитвам да хващам дъната и върховете, но бяха необходими още много години за да мога напълно да осъзная какво действително става на пазара и как аз мога да се възползвам от предимствата да знаеш тази пазарна истина. Моите счетоводни баланси ме убедиха в безумието на покупките по време на падането на цените, но тогава не знаех защо това беше безумие. Сега го знам.
- Почти всички пазарни максимуми настъпват тогава или скоро след като пазарът е затворил на ниво MAX.
- Почти всички пазарни минимуми настъпват тогава или скоро след като пазарът е затворил на ниво MIN.
- Тайната е в това: колкото е по-малка продължителността на вашата търговска операция, толкова е по-малка вашата печалба.
- За ръста на печалбата е необходимо време.
- Трейдърите неудачници искат да търгуват в много малък интервал от време и по този начин автоматично ограничават потенциала на своята печалба.
- Затварянето на позициите в края на деня не е решение на проблема с риска. Вашият риск се намира под ваш контрол и единственият ви инструмент в този бизнес това е да поставяте stop-loss ордери.
- НЕУДАЧНИЦИТЕ СЕ ДЪРЖАТ ЗА ЗАГУБИТЕ, ПОБЕДИТЕЛИТЕ – НИКОГА.
- НЕУДАЧНИЦИТЕ ИЗЛИЗАТ ТВЪРДЕ РАНО ОТ ПЕЧЕЛИВША ПОЗИЦИЯ, ПОБЕДИТЕЛИТЕ СА СЕ НАУЧИЛИ ДА УДЪРЖАТ ТЪРПЕЛИВО СВОИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ ПОЗИЦИИ.
- Вие никога няма да направите големи пари, докато не се научите да спазвате горните две правила.

- Краткосрочните колебания са много трудни за прогнозиране.
- Ние трябва да си ограничаваме загубите.
- Като краткосрочни трейдъри при взривни движения в наша полза ние само печелим.
- Времето е наш съюзник, то е необходимо за създаване на печалба.
- Ние правим пари само в дни с големи диапазони.
- Дни с големи диапазони обикновенно се закриват на ниво около цена MAX, когато имаме изкачване и на ниво около цена MIN, когато имаме понижение.

- Най-изгодната стратегия при избора на успешни сделки за краткосрочния трейдър е да се държи близо до цена CLOSE.
- Значението на това горно правило е трудно да се оцени. Най-доходоносната стратегия за краткосрочна търговия, която аз знам и постоянно използвам се състои в това да се отвори позиция, да се сложи защитен стоп, да се затворят очите, да се задържи дишането, да не се обръща внимание на пазара и да се чака изход в края на деня. Или даже по-късно! Ако ми потръгне да попадна на ден с голям диапазон, аз ще хвана голямо движение, което ще замести пасивноста ми в дните с малки диапазони.
- Постоянните опити за вход и изход от пазара са еднозначно по-губещи от това да се държиш до закриването.
- Истина е и това, че всеки път, когато дам воля на своята фантазия, последващата разплата е наистина болезнена.
- Именно по-дългото престояване на пазарите, а не честото влизане/излизане ще донесе печалба. Колкото е по-къс периода на престояване на пазара, толкова по-малко са възможностите за печалба. НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ТОВА ПРАВИЛО!
- Опитвам се да ви кажа, че само големите колебания, които съм успял да уловя, са ми позволили да натрупам милиони долари. Аз накрая разбрах, че трябва да позволя на печалбите ми да набъбнат, за да компенсират загубите, без които тази игра е невъзможна.
- Загубите са неизбежни за вас. Това е аксиома и това задължително ше се случи. Какво тогава можем да направим за да ги компенсираме? Има само две решения: или да имаме много нисък процент на лошите сделки, и/или сравнително по-висока средна печалба в сравнение със средната загуба. Времето и само времето ви дават голяма печалба. Не анализа, не въображението, не опитите да се купува и продава на всеки връх и дъно. Така играят глупаците. Това не е моята гледна точка. Представените от мен тестове и симулации с реални и разнообразни пазари в тази глава доказват това.
- Разликата между максимума и цена CLOSE на дневна графика ще наричаме диапазон. Тази величина показва колко волатилен е бил пазара всеки ден. Именно когато тази волатилност се увеличи неимоверно над неодавнашни значения, произтича изменение на тренда. Например съм установил, че много често самото сравнение с вчерашния диапазон е достатъчно. Ако днешния диапазон е по-голям/по-малък с определен процент от вчерашния това е сигнал за изменение на тренда.

- Нашата основна концепция или работна теория се състои в следното: има нещо, което предизвиква взривни движения на пазарите. Тези взривове вкарват пазарите в трендове, а тези трендове, необходими за нашите спекулации, продължават от 1 до 5 дни. Нашата цел: Да влезем на пазара, колкото може по-близо до началото на този взрив.
- Много отдавна аз разбрах, че АКО НЕ ОПРЕДЕЛИШ ПРОБЛЕМА, НИКОГА НЯМА ДА НАМЕРИШ НЕГОВОТО РЕШЕНИЕ.
- Само вашите загуби могат да ви отрезвят и да ви върнат на земята. ТЕ ЩЕ ВИ ПОКАЖАТ, ЧЕ НЕ СТЕ ТОЛКОВА ДЯВОЛСКИ УМЕН И СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ОГРОМНИ ЗНАНИЯ.
- Аз и до сега имам загуби, при това много сериозни. Затова все още се нуждая от допълнително образование. И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ВИНАГИ!
- Вероятно най-главната причина за тези взривове са новините. Но... Съдейки по почти половин вековния си опит на тях не бива да им се има голяма вяра. Хората са различни, имат различни интереси и често са повлияни от различни собствени интереси. Следователно представянето и интерпретацията на новините ще бъде различно и ние сами ще започнем да се лутаме между многото мнения. Аз се отказвам от това.

- Най-голямата услуга, която можете да ми окажете ВИЕ като мой читател е не само да научите моите основни инструменти, но и да се научите да останете активни и възприемчиви към всичко произтичащо наоколо. Великите трейдъри, а аз се надявам вие да сте такъв, са достатъчно умни за да усетят изменението и навреме да реагират на него. ТЕ НЕ СЕ ПЪХАТ В “ЧЕРНИ КУТИИ” С НЕИЗМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ТЪРГОВИЯ.
- Има правила, които важът десетки години и в един хубав ден вече не важът. Просто е започнал нов период, с нови правила. За мнозина гениални преди това трейдъри, които не успяват да скъсат с предните правила, изхода се е оказвал трагичен. Аз уважавам балерините, те винаги стоят на пръсти.
- Разликата между победителите и губещите често е една. Победителите искат да работят, да виждат промените и да реагират на тях. НЕУДАЧНИЦИТЕ ИСКАТ ДА ПОЛУЧАТ ВСИЧКО БЕЗ ТРУД, затова стават жертва на “точна” система, гуру или индикатор, който са решили да следват неотстъпно. Губещите не се вслушват нито в другите, нито в пазара, те упорстват над своите анализи и сделки.
- В допълнение искам да кажа - губещите последователно нарушават основното правило на успешния бизнес: НИКОГА НЕ ЗАСТРАШАВАЙ УПРАВЛЯВАНИЯ ОТ ТЕБ КАПИТАЛ, А ПО ТОЗИ НАЧИН И ЦЕЛИЯТ ТВОЙ БИЗНЕС, ИЗМЪКВАЙ СЕ НАЙ-БЪРЗО ОТ ГУБЕЩИТЕ СДЕЛКИ И СЕ ДРЪЖ ЗДРАВО ЗА ДОБРИТЕ.
- Аз разсъждавам така: придържам се към фундаменталните фактори, така както е удобно да се интерпретират в настоящия момент с изключителната готовност да се приспособя към промените. АКО АЗ СЪХРАНЯ МОЯТА ГЪВКАВОСТ, НЕ МОЖЕШ ДА МЕ СЛОМИШ!
- Правилото на стария Гариман от 1912г.: “Ако искате да знаете моя секрет как да правите пари на финансовите пазари той е следния: УБИЙТЕ (УНИЩОЖЕТЕ) ВАШИТЕ ЗАГУБИ. Никога не позволявайте на акциите да вървят срещу вас с повече от три четвърти пункта, но ако тя е във вашата посока, пуснете я да бяга. Премествайте след нея своите стопове за да може да колебае и се придвижвайте нагоре. “
- Гариман е определил това правило след изучаване на хиляди баланси на клиенти на брокерската къща, в която е работел. Той установил, че губещите с по 5 до 10 фигури превъзхождат печелещите с по 5 и 10 фигури в съотношение 50 към 1. ВИНАГИ МЕ Е УЧУДВАЛО, КАК ДЕЛОВИ ХОРА УПОРИТО ДЪРЖЪТ СВОИТЕ ГУБЕЩИ ПОЗИЦИИ ФИГУРА СЛЕД ФИГУРА, С НАДЕЖДАТА, ЧЕ ЕЙ СЕГА ЩЕ ОБЪРНЕ, А КОГАТО ЦЕНАТА Е В ТЯХНАТА ПОСОКА, БЪРЗАТ ДА ЗАТВОРЯТ И НЕ МОЖЕ НИКОЙ ДА ГИ СПРЕ! Аз вече ви казах - фундаменталните фактори не се сменят.”


 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0706