Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Foreign Exchange (FOREX) като алтернатива за трейдърите

Foreign Exchange (FOREX) като алтернатива за трейдърите
04.02.06 18:18

  
FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ 

Възможностите за търговия на FOREX пазара заслужават да им се
обърне сериозно внимание като стратегия за диверсификация на
вашето портфолио

Докато онлайн търговията с акции и фючърси се радва на широка популярност през последните няколко години, от онлайн FOREX-а тепърва печели все повече почитатели сред сезонно активните трейдъри и други професионални валутни мениджъри. Докато доскоро големите международни банки доминираха на форекс пазара, само позволения достъп чрез телефонна търговия позволяваше да се изберат акции на една от хилядите компании, държавни ценни книжа и други. Но сега нещата се обърнаха и съществуват значителен брой инвестиционни посредници, които предлагат на отделните инвеститори директен онлайн достъп до най-големия и ликвиден финансов пазар в света. Диверсифицирай своята диверсификационна стратегия Като допълнение към пазарните възможности, които ви се предлагат, форекса може да бъде солиден диверсификационен компонент във вашият инвестиционен портфейл. Повечето стратегии включват комбинация от различни сектори, външни и национални акции и фиксирана доходност. Някои участници се насочват, а други разграничават от металите и енергийните продукти, но всички приемат че форекс търговията се разраства. Причината е може би в простия факт, че в САЩ инвеститорите се грижат международната валутна търговия да е максимално прозрачна.

Рискован бизнес? Дали Форекс е рискован както всички си мислят? Един от начините да се измери този риск е да се съпостави риска на финансовия продукт към неговата възвръщаемост. Ако се сравнят във времето инвестициите във форекс и най-разпространените инвестиции в акции и фиксирана доходност, ще забележите че форекс инвестициите отчитат респектираща възвръщаемост и могат да бъдат приети като инструмент за диверсификация на инвестиционния портфейл. Като пример може да посочим годишната волатилност на пазара за 2001-ва за Dow Jones Industrial Average (DJIA), 30-годишните държавни съкровищни бонове и валутната двойка USD/JPY, която отчита съответно 21,5% 10% и 10,5%. Инвестиция в кошница от водещите валути (или в случая USD/JPY) миналата година бе сравнена с 30-годишните държавни съкровищни бонове (които бяха един от най-възвръщаемите инструменти с фиксирана доходност години наред), и заедно компенсираха негативните резултати, генерирани от DJIA. Въпреки че форекс търговията може да доведе до много печеливши резултати, но включват и риск. Когато излизате да търгувате на форекс е необходимо да обърнете внимание на фактори като риск свързан с обменните нива, риск свързан с лихвените равнища, кредитен риск и риск свързан с геополитическата обстановка в самите държави, чиито валути се търгуват. Всичко това може да пренебрегнете на фондовитепазари.

Тренда е ваш приятел на Форекс

Приблизително 80% от всички валутни транзакции отнемат период от седем дни или по-малко, докато повече от 40% продължават по-малко от два дни. поради екстремално късия период на типичната търговия, техническите индикатори оказват силно влияние върху решенията за вход, изход или поставяне на ордери. Приблизително 85% от всички дневни FOREX сделки включват основните валути като щатски долар, японска йена, евро, британски паунд, швейцарски франк, канадски долар и австралийски долар. Дълбочината и концентрацията на пазара в седемте валути осигурява информационно статистическите данни при анализа им. Техническите индикатори работят по същия начин на валутните пазари както и на пазара за ценни книжа. На едночасова графика на валутната двойка британски паунд/ щатски долар на фигура 1 можете да видите как пазара следва тенденцията от точка А до точка В. Тази възходяща трендова линия - относителна стъпка едно, която индикира че тренда ще продължи - има значение на значително ниво на подкрепа. В точка В цената затваря под тази трендова линия за по-малко от два поредни дни, предсказвайки обръщане на тенденцията. Това ниво на подкрепа представлява цената, образно казано, при която може да има пробив. Когато бъде пресечена подкрепата, това е сигнал за отваряне на позиция. Веднъж като е пресечено това ниво, то се превръща в съпротива. Отбележете как, след като цената е спаднала до 1.4530, тя започва да се покачва отново формирайки нов възходящ тренд. В този пример цената не достига първата линия на тренда, въпреки че пазарните участници изглежда на няколко пъти се опитват да направят това. Втората трендова линия също бе пробита в посока надолу. Двете точки на пробив са добри нива за влизане в къса позиция. Друг пример за това как индикаторите, следващи тренда могат да бъдат приложени към дневното ценово движение е показан на едночасовата графика на евро/щатски долар на фигура 2. При възходящия тренд, метода на кросоувър на движещите се средни работи добре. Този пример използва 10- и 40-периодна движеща средна; ако сте влезли на пазара когато 10-периодната е пресякла над 40-периодната в точка 1 и сте излезли в точка 2, когато 40-перодната движеща средна е пресякла над 10-периодната, вие сте направили доста добра печалба. Тези примери показват използването на един индикатор или технически аналитичен инструмент за взимане на решение за търговия. Често вие ще използвате повече от един. Графиката на еврото на фигура 3 показва използването на съвкупни технически индикатори за приемане на сигнал. Тук виждате дивергенция между ценовото движение и движението на RSI (индекс на относителната сила) и MACD (конвергираща/дивергираща движеща се средна). Докато цената се движи възходящо, RSI и MACD имат низходящо движение. Това предвижда, че цената ще отбележе спад и това се вижда на пресичане на трендовата линия в точка 3. Природа на краткосрочния период Международния валутен пазар е уникален с това, че централните банки се намесват от време на време да повлияе върху ценовото движение на своите валутни единици (пример бе неотдавнашната интервенция на Японската Банка да намали стойността на йената). На пазара това може да наруши плановете на този, който използва фундаменталните новини за инвестиционните си решения, вярвайки че "невидимата ръка" направлява поведението на свободния пазар и не може да бъде манипулирана. Независимо от това е доказано неведнъж, че централната банка може да окаже само влияние върху валутния курсза краткосрочен период, в течение на времето пазара се приспособява към промяната. Това води до формиране на тенденция, при което вашата следваща тренда стратегия ще ви помогне да търгувате. Докато повечето валути се търгуват краткосрочно, спекулантите може да предизвикат непостоянни изменения върху нивата на търговия. Това може да видите на 15-минутна графика за юни 2002-ра при канадския долар на фигура 4. На 3-ти юни 2002-ра уволнението на финансовия министър на Канада Пол Мартин накара краткосрочните трейдъри чрез действията си на пазара да доведат канадския долар до дъно, доста отдалечаващо се от нивото на равновесие. Но котировката не може да стои далеч от това ниво за дълъг период и това може да се види изобразено чрез бързото връщане на графиките на текущите нива на търговия. Когато търгувате с валути не можете да пренебрегнете фундаменталните факори. Те включват: - Нива на лихвени проценти - Икономическа стабилност - Политическа стабилност - Търговски дефицит/излишък Тези фундаментални данни са достатъчно силни за да формират съществена тенденция и възможност за вас да приложите печеливша техническа стратегия за търговия. Дължината на тренда трябва да бъде достатъчна за вас за да го разпознаете и да имате възможност да извлечете предимство от пазарното колебание.

Заключение От повече от 1 млд. долара оборот на ден на Международните валутни пазари, установено е че 95% идват от спекулативна търговия. Докато големите международни банки са отговорни за основния дял на тези обеми, съществуват частни инвеститори по целия свят, търгуващи на дневна база. Активните търговци на акции и фючърси които са получили задоволителна ликвиндост, имат силни технически индикатори и множество търговски възможности за краткосрочна търговия ще открият FOREX пазара за доста атрактивен. Накрая търгуването на международните валутни пазари заслужава сериозно внимание като диверсификационен инструмент в инвестиционната стратегия на всеки държател на портфолио.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1652