Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Мравунякът Уолстрийт

Мравунякът Уолстрийт
29.12.05 10:05

Автор:Христо Мишков - Карол

Мравунякът Уолстрийт

При споменаването на думата "инвеститор" в съзнанието на повечето хора изниква образът на някакъв финансов титан от рода на Джордж Сорос или Уорън Бъфет. В действителност типичният инвеститор на американските фондови пазари почти не се различава от обикновения гражданин. Статистически идеалният инвеститор е на средна възраст 45 години, от които малко повече от 15 са преминали в учение, с годишен доход 47 800 долара. Съотношението мъже/жени е точно 50/50. В сравнение с него типичният американец е с три години по-млад (отнася се за населението над 21 години), прекарал е в училище малко по-малко от 13 години, а годишният му доход възлиза на 29 100 долара. Съотношението мъже/жени е 48 към 52 %.

Основната маса участници на фондовия пазар са именно тези типични индивидуални инвеститори. Те са милиони, държат най-голям дял от ценните книжа и когато не са силно ентусиазирани или уплашени, са объркани. Институционалните инвеститори, сред които пенсионните и взаимните фондове преобладават, разполагат с огромни средства. През последните две десетилетия техните действия имат все по-нарастващо значение за посоката на движение на пазара. Брокерите се занимават с намирането на най-изгодните цени за своите клиенти и с предоставянето на навременни и компетентни инвестиционни съвети. Само брокерите могат да изпълняват нареждания за покупката или продажбата на акции. Всеки, който купува или продава акции, плаща брокерски комисионни. Размерът им е предварително обявен, но подлежи на договаряне. Обикновено отстъпки се дават само за сделки с голям обем акции.

Институционалните инвеститори често прибягват до помощта на компютри, когато решават да купуват или продават акции. Някои от програмите се задействат автоматично, когато цената достигне някакво равнище, което подсилва резките движение в цените на акциите и може да доведе до сътресения на целия пазар, както това стана през 1987 г.

Съществуват няколко типа поръчки за покупка и продажба на акции. Най-използвани са пазарните ордери, при които сделката се изпълнява на най-добрата цена, която може да бъде получена в момента на подаването им. Когато инвеститорът има определена идея за движението на цените и иска да я реализира, може да зададе лимитирана поръчка. Тя се изпълнява само на изрично определената или по-добра цена. За купувачите "по-добра" означава по-ниска цена. За продавачите това означава по-висока цена. За да се защитят от по-големи загуби в случай на неблагоприятни изменения в цената, инвеститорите подават стоп-ордери. Те се активират щом цената достигне определено ниво и се превръщат или в пазарни, или в лимитирани поръчки. "Подвижните" стопове следват цената, когато тя се движи в очакваната посока, но се активират и ви "изваждат" от пазара веднага щом тенденцията рязко се обърне.

Поръчките могат да имат различна валидност. Някои важат до отмяна, други са валидни само в рамките на работния ден на борсата – от 9.30 до 16.00ч. (16:30-23.00ч. наше време). Лимитирани поръчки могат да бъдат изпълнявани и в "разширеното" време за търговия – от 8.00 до 20.00ч. (15:00 до 03:00 наше време).

Повечето сделки се извършват с количества, които са кратни на 100, но могат да бъдат подавани поръчки и за 103, 14, или 1 акция.

Какво става, когато някаква поръчка е валидна, но не може да бъде изпълнена? Тя остава при специализиран брокер, наречен маркет мейкър. Той държи при себе си списък с такива "висящи" поръчки и при движението на пазарната цена нагоре-надолу се стреми да осигури изпълнението на всяка от тях. Маркет мейкърите действат като брокери за самите брокери, като получават комисионна за всяка изпълнена сделка.

С развитието на извънборсовия пазар и напредъка на комуникационната техника ролята на маркет мейкъри се поема от електронни системи за комуникация. Те приемат едновременно поръчки и за покупка и за продажба. При съвпадение на цената те се изпълняват автоматично. Комисионната на електронните системи е фиксирана и е в рамките на около 1 долар за сделка. За сравнение комисионната за изпълнените на пода на борсата сделки е 1 цент на акция, което за по-големите поръчки прави солидна сума.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

31.3829