Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Участници на Forex пазара

Участници на Forex пазара
11.12.05 19:37

Автор: Northfinance Ltd

Участници на Forex пазара Участници на този пазар (
forex) се явяват, преди всичко, големи търговски банки, чрез които се осъществяват основни операции по указание на износители и вносители, инвестиционни институти, застрахователни и пенсионни фондове, хеджеви и частни инвеститори. Също така, тези банки извършват операции и в свой интерес със собственни средства, при това при големите банки обемите на ежедневните операции достигат милиарди долари, а при някои банки даже основната част от печалбата се формира само за сметка на спекулативни операции с валута.

Освен банките, активни участници са брокерските къщи, изпълняващи ролята на посредници между голямото количество банки, фондове, комисионни къщи, дилингови центрове и пр. Търговските банки и брокерските къщи не само извършват операции по покупко-продажба на валута по цени, които предлагат другите активни участници, но и сами предлагат свои собствени цени. По такъв начин, те активно влияят на процеса на ценообразуване и работата на целия пазар, затова тях ги наричат маркет-мейкъри (market makers).

В отличие от активните участници, пасивните участници на пазара не могат да предлагат свои собствени котировки и извършват покупко-продажба на валута по цени, които предлагат активните участници на пазара. Пасивните участници на пазара обикновено преследват следните цели: плащания по експортно-импортни договори, чуждестранни производствени инвестиции, откриване на филиали в чужбина или създаване на съвместни предприятия, туризъм, спекулация на разликата във валутните курсове, хеджиране на валутните рискове и др.

Централните банки на държавите излизат на
FOREX, като правило, не с цел извличане на печалби, а с цел проверка на устойчивостта или корекция на существуващия курс на националната валута, тъй като последната оказва значително влияние на състоянието на икономикиата на страната. Централните банки също излизат на валутните пазари посредством търговските банки. Въпреки че печалбата не е основна цел на тези банки, губещи операции за тях също не са привлекателни, затова интервенциите на централните банки обикновено се маскират и осъщестяват через няколко търговски банкои едновременно. Централните банки на различните страни могат да осъществяват и съвместни координирани интервенции.

Ако активните участници извършват операции с големи сумаи от няколко милиона доларав, пасивните участници могат да използват маржин торговия, когато с помощта на неголям депозит те получават възможност временно да оперират с капитал, сотици пъти превишаващ този депозит. Такъв способ на търговия позволява на дребните инвеститори да работят на валутния пазар с малък капитал и при това да получат значителна печалба. Съставът на основните участници на пазара свидетелства за това, че този пазар активно се иползва от "сериозния бизнес" и за сериозни цели. Т.е. далече не всички участници на пазара използват
FOREX  за спекулативни цели.

Както вече казахме, изменението на курсовете на валутите може да доведе до огромни загуби при експортно-импортните операции. Опитите за защита от валутни рискове принуждават износителите и вносителите да използват за хеджиране едни или други инструменти на валутния пазар: форуърдни сделки, опциони, фючърси и пр. Нещо повече, даже бизнесът, който не е свързан с експортно-импортни операции, може да понесе загуби при изменение на валутните курсове. Затова изучаването на валутните пазари
FOREX е задължителна съставяща за всеки успешен бизнес.

ФОРЕКС (FOREX), АКЦИИ, ОПЦИИ, ФЮЧЪРСИ, ОБУЧЕНИЕ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

21.8043