Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Движения на финансовите пазари и планетарни цикли

Движения на финансовите пазари и планетарни цикли
11.12.05 19:32

Автор:Р. Караджов

Движения на финансовите пазари и планетарни цикли


 

Колкото повече навлизам в материята с която се занимавам, толкова повече се убеждавам, че природните закони, действащи навсякъде край нас, дават отражение върху всичко и всяка дейност на хората и човешкото поведение. Циклите в природата, планетарните и някой математически цикли, са цикли и на хората и техните действия като тълпа, като цяло, често лишени от всякаква логика в поведението.
 

На пръв поглед, през очите на един лаик, финансовият свят е сбор от случайни събития, движещи фундаменталния тренд, решения вземани на някакво по – високо ниво от централните банки, големите инвестиционни фондове, политика, решавана в нечий кабинет или стадния инстинкт на тълпата, но така ли в същност? Един, дори не задълбочен, поглед върху тренда, непредубеден от ограничения наложени ни от медии, и присмеха на някой икономисти би показал, че зад много от събитията случили се на борсовия под стоят много по- дълбоки причини, заложени в самите нас и света, в който живеем. Причини, заложени от законите на самата вселена . И след като самата вселена и животът са самоорганизиращи се и нетърпящи безредие структури, няма нищо чудно, че и финансовите пазари са подвластни на тази организация в поведението си . (Хаосът е нетърпим като среда от самата природа и всяка хаотична структура бива подредена от само себе си, симетрично за сравнително малко време) В работата си се стремя да прилагам астрономически анализ, след като забелязах, че всяко движение на планетите оказва влияние върху действията на хората и пазарите, които следя. Геокосмичеките фактори не са за пренебрегване, колкото и смешно да звучи това за ушите на някого. От две-три години следя лунния календар и за мое голямо учудване се оказа, че има зависимост между фазите на луната и цикличност в цените, която не може да бъде пренебрегвана. Циклите на луната и нейната гравитация, действаща върху океаните имат въздействие и върху хората, често определяйки вида поведение на пазара. Същото влияние оказват и планетарните цикли. Всяко преминаване на планета през диска на слънцето оказва фундаментално влияние върху пазарите в по-малка или по - голяма степен. Например, докато Меркурий преминава пред или зад Слънцето, пазарът, (който основно наблюдавам) променя посоката си, дори това да е временна промяна . Много по-голямо влияние оказва Венера, чието преминаване обръща посоките на тренда много по-дългосрочно и образува, дълготрайни дъна или върхове, предполагам, заради много по- голямата и маса и по- близкото и разположение до Земята, оказващо влияние върху поведението на хората. Подреждането на планетите в една линия усилва често слънчевата активност, а тя оказва влияние, както върху климата на земята, а вследствие на това и върху реколтите със селскостопански култури, търгуващи се на борсите, така и върху човешката психика, даваща отражение на пазарите и тяхната посока. 
 

Анализите основани върху движението на планетите, не са нито мистични, нито свързани със суеверия, както смятат болшинството мои колеги, а са изградени върху законите на природата, гравитацията и циклите. Цикличността на икономиката и финансовите пазари напълно съвпада с цикличността на самата ни вселена, орбитите на някой планети и законите на математиката, срещани навсякъде в заобикалящия ни свят. Образуването на квадрати, прави линии, триъгълници и градусите на разположение на планетите спрямо Слънцето и Земята, имат не по- малка роля върху определяне на тренда на пазара, отколкото изказването на някой управител на централна банка или току що излязла фундаментална новина. 

Високо-професионални, отговорни, поверителни консултантски услуги и стратегически съвети. Пълен набор от активни и количествени инвестиционни решения и алтернативни стратегии в местен и световен мащаб

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1532