Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Завъртането на Ган и дневната търговия

Завъртането на Ган и дневната търговия
29.04.06 18:46

S&C October 1999
 
статията е превод от "technical
analysis of Stock & Commodities"

 
by Thom Hartle
Търговията със завъртане е един от най-старите технически методи, описан в литературата за техническа търговия. Макар, че е рядко използван в наши дни, и въпреки че е сравнително остарял, като концепция, може да бъде полезен в търговията на днешните пазари.

Според някои, днешните вече пренаситени пазари трябва да се разглеждат като стара на възможностите: просто стъпи в правилна посока, качи се на влака и спечели. За съжаление някои дни пазара по-скоро прилича на дерайлирал влак отколкото на екскурзия през уикенда до любимия курорт. Фактически раздвижването на някои пазари може да накара търговците на соя за сезона да си помислят, че търгуват зърно по време на голяма суша. Най-силните стоки се удвояват за няколко седмици, само за да намалеят обратно с 50% за няколко дни. Топ трейдърите знаят, че начинът да се справят - а това е чрез спечелване на пари - е да уловят движението чрез добре обмислен план на действие. Не се впускайте неподготвени в търговията, защото това ще ви се отрази на сметката.
Това означава, че трябва да си подготвите процедури, план за търговия със стъпките, които ще следвате, в зависимост от пазара.

Двудневно завъртане

Базата на Краусц, изготвил подобен план за търговия, бе оригинален документ от курса за търговия на У.Д.Ган. Самия курс "Механичен метод и трендови индикатор за търгуване със зърно", бе проведен 1993г. Най-интересни бяха няколко ръкописни поправки от 1955 преди смъртта на Ган. Една такава в частност, вписана в секцията, именувана "Тридневна графика или главен трендови индикатор" бе записката:"Използвай двудневни графики и правила, вместо тридневни", с подписа на Ган.

Краусц взе тази информация и задълбочено се разрови с своите книги, създавайки основите на план за търговия, изграден около правилата за двудневна търговия и използвайки свои собствени индикатори.

Фиг.1

Днешните пазари

При днешните свръх активни пазари, тенденции използващи седмици на пазара за да се развият, сега се нуждаят само от няколко дни. Това звучи като възможност, така че аз ще наложа концепцията за търговия върху един доста активен пазар - Amazon.com (фигура 1.)

Има две ключови концепции за търговията на завъртане. Първата е определянето на завъртането, а втората е определянето на тренда. Ето ги правилата:

1. Посоката на завъртане може да се промени само нагоре ако пазара направи два последователни върха.

2. Посоката на завъртане може да се промени само надолу ако пазара направи две последователни дъна.

3. Тенденцията може да се промени само нагоре ако пазара премине през най-близкия връх.

4. Тенденцията може да се промени само надолу ако пазара премине през най-близкото дъно.

Дъното е просто спадане последвано от възходящо движение. Върха е точно обратното: възход, следван от низходящо движение. Фигура 1 показва двулентово завъртане на Ган. Използвайте го, за да установите базовата концепция. Първо точка А е например дъно. Точка А е спад, последван от възход. Тук възходът се явява на линия, отбелязана като "3", като това е втория последователен по-висок връх. Следва връх в точка В, защото линии /тикове/ 4, 5 и 6 изразяват две последователни по-ниски дъна, което е определението за низходящото движение.

Придвижвайки се напред, след дъно С цената се връща плавно над върха в точка В. Според дефиницията това обръща тренда нагоре. В допълнение отбележете, че при фигура 1 пунктираната линия на завъртане на Ган, става плътна. Възходящия тренд е отбелязан с плътна зелена линия, докато низходящия е с прекъсната червена.

След като тенденцията се промени във възходяща в точка D, цената спада с две последователни дъна, изразено чрез тикове 7, 8 и 9. Това е отново движение надолу, но възходящата тенденция е още в сила, защото за да може да се промени тренда надолу е необходимо да се образува много ниско дъно подобно на долина. В точка Е ние имаме високо дъно, което е положителен сигнал, особено когато тренда е възходящ.

Фигура 2 е продължение на фигура 1. Върха от 154 долара от 11 май се появява във втория тридесет минутен тик след гапа /дупката/ при отваряне. Пазарът обръща посоката си, търгува се на по-ниски нива през деня, след това затваря плавно под средната цена за деня. На следващия ден пазара регистрира дневно дъно, което се явява долина в точка В на графиката.

Горното завъртане настъпва рано в търговската сесия на 13 май /имайте предвид, че тренда е все още възходящ/, когато се оформя върха. След това пазара се обръща, пресича нивото на предходното дъно и насочва тренда надолу. Това е изобразено с червена прекъсната линия. Имаме по-ниски върхове преди долината да бъде нарушена - внимавайте.

Фигура 1 и 2 илюстрират нашите ключови компоненти - тласък нагоре и тласък надолу, върхове, долини, възходящи тенденции и низходящи тенденции, които са базови за търговията на завъртане, но се нуждаем и от други компоненти като сигнали за търговия.

Използвайте трилентов индикатор на движещи се средни при върхове и дъна. При софтуера на Фибоначи Трейдър, тези два индикатора може да бъдат приложени на постъпателна формация, и ако пазара затвори над индикатора за връх, само индикатора за движеща се средна за дъно ще се появи. Същевременно е валидна и обратната ситуация.

Ключов е факта, че затварянето е част от индикатора движеща се средна. Да погледнем още веднъж фигура 3, която показва точно това.

Фиг.2
Фиг.3

Основното

Сега се нуждаем от правила. Това, че тренда е на наша страна е първото условие. Поради тази причина, за да влезете на дълга позиция, линията на завъртане на Ган трябва да бъде възходяща и затварянето трябва да бъде над движещата се средна за връх, за да се подкрепи тренда. Имаме три правила за влизане:

Правила при възходящ тренд:

1. Купувай винаги когато цената затвори над движещата се средна на връх.

2. Купувай, когато се появи възходящия тренд - когато тренда е бил низходящ, но се е преминало към връх.

3. Купувай, когато най-близкия връх е преминал през два тика.

За влизане на къса позиция нашите условия са линията на завъртане на Ган да бъде насочена надолу:

Правила при низходящ тренд:

1.Продавай виначи, когато цената затвори под движещата се средна при дъно.

2. Продавай, когато низходящия тренд се появи - трендът е бил възходящ, но се преминава през долина.

3. Продавай, когато най-близката долина преминава през два тика.

Защита на печалбата или правилата на stop-loss:

Затвори къса или дълга позиция ако цената затвори над или под движещата се средна за връх или дъно.

Фиг. 4
Фиг.5
Фиг.6
Фиг.7

Примери

Представяме ви няколко примери за правила за търгуване чрез Amazon.com. Фигура 4 показва пример за правило 1 в силно подвижен пазар, при дъно от 2-ри юни, следвано от движение повече от 16 долара за един ден. Завъртането нагоре закъснява през деня и преминава през предходния връх и обръща тренда нагоре. Последващото движение надолу оформя дъно, по-високо от дъното от 2-ри юни на ниво 102 долара.

Следващ - линията отбелязана с "1" затваря над движещата се средна, което сигнализира за влизане на дълга позиция. Нивото на подкрепа определено от движещата се средна определя движещия си стоп на позицията.

Фигура 5 е пример за покупка когато низходящия се промевя във възходящ тренд. Линия 1 преминава и затваря над предишния връх, променяйки тренда във възходящ. Движещата се средна в момента е точката ни за движещ стоп.

Фигура 6 показва правило за влизане 3, съгласно което откривате позиция, когато тренда вече е възходящ и предишния връх е преминал.

Влизане на къса позиция. Запомни, търгувай само в посока на тренда; затова линията на завъртане на Ган трябва да бъде насочена надолу. Фигура 7 илюстрира правило 1 за търгуване чрез продажба: пазарът е с низходяща тенденция и цената затваря под движещата се средна. Нашата точка на излизане е затваряне над сегашната последваща средна на връх.

Фигура 8 е пример за правило за продажбе 2 и 3. Вашата точка на влизане е когато низходящия тренд се появи в точка А. Низходящият тренд е сигнализиран, когато тренда е нагоре и пазара търгува под предишното дъно.

Правило за продажба 3 ви инструктира за влезете на къса позиция когато тренда е надолу и предишното дъно е преминато. Линия В е пример за ценова търговия под предходното дъно. Когато пазарът е по-надолу, покрий своята позиция в линия С, защото цената затваря над индикатора за движеща средна за връх.

Фигура 9 е интересен пример защо движещата се средна е много важен пример за определянето на тенденция. Точка А е върха докато пазара е в движение надолу, и дъното в точка В е под предишното дъно. Пазарът продължава до точка С, която променя тренда нагоре защото нивото от предишния връх е преодоляно.

Както и да е, ние не можем да влезем на дълга позиция, защото движещата средна е над цената на затваряне преди връх С, и през следващия ден цената губи 6 долара.

Фиг. 8
Фиг. 9

Заключение

Завъртането на Ган е класически начин за следване на пазара за деня използвайки неговия труд в тази насока. Тази техника ще те постави винаги по движението на тренда. Въпреки това има начини за подобряване на изпълнението на този метод, включително използването на съставни времеви рамки, като например използването на дневни линии, двудневно завъртане на Ган до определяне на посоката на дневния тренд. Друга възможност е определянето на цел за частична печалба, базирана на исторически анализ от минала търговия. Съществуват много методи за усъвършенстване. Това е само началото.

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.071