Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Изходи, стопове и стратегии

Изходи, стопове и стратегии
29.04.06 18:43

January 2004

Всеки търси сигнали за влизане в позиция, но какво се случва след като вече сте в играта? Ето някои различни техники за елегантен и печеливш изход.

 
статията е превод от
"technical analysis of Stock & Commodities"

От Джефри Катс и Дона Маккормик

 

 

Важността на изхода от позиция

Добрият изход от сделка е много по-важен и труден за постигане от добрия вход. Помислете върху следното: докато изчаквате сполучливо ниво за откриване на позиция, не сте изложени на пазарен риск. Дори и да пропуснете възможност за вход, винаги можете да изчакате друг удобен момент – добрият, активен модел за търговия предоставя много такива възможности.

 

Веднъж влезли в позиция обаче, автоматично се излагате на пазарен риск. Ако нямате подходяща изходна стратегия това може да ви струва скъпо. Не можете да изчакате нова възможност за изход от сделка, обърнала се срещу вас. Бързото затваряне на позиции също не е добър вариант, тъй като с увеличаване броя на сделките, сметката ви прогресивно ще намалява поради ефекта на спреда. Проблемът е в реализиране на малки загуби от потенциално печеливши сделки, и твърде рано излизане от печеливши сделки преди реализиране на пълния им потенциал. Добра изходна стратегия трябва, преди всичко, стриктно да контролира загубите, без междувременно да жертва твърде много потенциално печеливши позиции, и да позволява пълна максимизация на печелившите сделки.

 

Колко важна изходната стратегия? Ако можете да контролирате риска си чрез навременен изход от губещи сделки, без същевременно да губите голяма част от печелившите си позиции, бихте могли да превърнете дори губеща система в печеливша. Солидна изходна стратегия може да направи една печеливша система още по-продуктивна, същевременно намалявайки волатилността и максималната капиталова загуба. И най–важното, по време на лош период, сполучлива изходна стратегия, която включва солиден money management (управление на капитала) и техники за капиталова защита, може да увеличи вероятността, че ще оцелеете до следващата печеливша сделка.

 

Формиране на изходна стратегия

При формиране на изходна стратегия, налице са няколко възможни типа изход. Обикновено се използва фиксиран стоп ордер, при който, ако позицията тръгне в негативна посока с повече от предварително установен размер, следва автоматичен изход и лимитиране на загубата. Често при изход от позиция на печалба се използва лимитиран ордер, с който при благоприятно движение с предварително установен размер се гарантира определена печалба. Друг тип изход е времево-базираният изход. При него след изтичане на определен период от време, позицията се затваря на пазарна цена, независимо от реализираната печалба или загуба.

 

Други методи за изход от позиция включват плаващи стопове (trailing stops), критични прагове, както и изходи базирани на волатилност или други сигнали.

Плаващ стоп, обикновено реализиран чрез стоп ордер може да се използва, когато пазарът се движи във ваша полза. Този стоп се мести нагоре (или надолу) заедно с пазара, за да гарантира част от текущите печалби, в случай, че пазарът смени посоката си. Ако това се случи, плаващият стоп ще бъде ударен и позицията закрита заедно с реализираната печалба.

 

Критичен праг. Този изход е базиран на технически нива и бариери, като тренд линии, подкрепи и съпротиви, Фибоначи корекции, линии на Ган, след които  настъпва промяна в интерпретацията на пазарната ситуация. Такива изходни стратегии се прилагат чрез стоп или лимит ордери, в зависимост от вида на позицията (дълга или къса) и дали пазарът се намира под или над тези критични прагове. При рязко покачване на пазарната волатилност или риска, добра идея е да затворите позициите си на база силна волатилност.

 

И най–накрая, изход базиран на очакван реверс на тренда се нарича сигнален изход. Пример за сигнален изход е затваряне на дълга позиция, защото системата ви генерира сигнал за продажба, или защото индикаторите ви показват повратна точка в тренда.

 

Изходи базирани на Money management (управление на капитала)

Всяка изходна стратегия трябва да включва и изход базиран на money management. Обикновено изходът се прилага чрез стоп ордер и следователно се нарича money management стоп. Такъв стоп обикновено ви изкарва от позиция при предварително дефинирано движение срещу вас, или на определена цена под пазарната (ако сте дълъг), или над пазарната (ако сте къс). Този стоп обикновенно не се мести. Целта му е да контролира риска, който сте готови да поемете. Разбира се, потенциалният риск може да надхвърли предварителните ви очаквания; чрез голям overnight гап например. Въпреки това, търговия без такъв стоп е еквивалентна на полет без парашут.

 

Въпросът тук не е дали да използвате money management стоп, а как да определите оптималната му позиция и размер. Най-лесният подход е просто да уточните максималната сума, която сте готови да рискувате по една позиция.

Например, ако търгувате контракти на Standard & Poor's 500 и не искате да рискувате повече от $1500, поставяте money management стоп на $1500 от входа. По този начин ако пазарът тръгне срещу вас с повече от $1500, стопът ви се активира и позицията се затваря автоматично. Друг начин да поставите този тип стоп е базиран на пазарната волатилност. Най–добре е стопът да не е много тесен при волатилни пазари и периоди. Целта е избягване на автоматично затваряне със загуба на потенциално печеливши позиции.

 

Друг начин да поставите money management стоп е на базата на ценови праг, като трендова линия, подкрепа или съпротива, корекция на Фибоначи или други. Например, при наличие на трендова линия и подкрепа около 936.00 пункта на индекса Standard & Poor's 500, и имате открита дълга позиция от 937.00, можете да поставите стоп малко под 936.00, да речем 935.50. Това е логична позиция за защитен стоп; пробив под подкрепата индикира промяна на тренда, и не би било разумно да продължавате да сте дълъг на S&P 500. Чрез този стоп рискът е ограничен до $375, значително по-малко от $1500, които рискувате при money management стоп.

 

Поставянето на money management стоп изисква компромис. От една страна тесният стоп осигурява малки и безболезнени загуби, но приближавайки го до входната цена, увеличавате шанса за неговото активиране, дори и при високи шансове за обръщане на пазара във ваша полза. Ако поставите $50 стоп-лос, почти 100% от позициите ви в S&P ще завършат с ударен стоп, независимо от метода ви за вход в позиция.

 

Със стесняване на стоп ордерите, процентът печеливши сделки ще намалява. От друга страна ако стопът е твърде далечен, губещите позиции и обърналите се срещу вас печеливши сделки скоро ще направят загубите ви непоносими. Тайната е  в избор на стоп, който ефективно да контролира загубите, без да жертва твърде много печеливши сделки.

 

Плаващи стопове (trailing stops)

Основната цел на плаващия стоп е да заключи част от печалбата, или поне да ви позволи по-плътна защита от стандартния money management стоп, когато пазарът започне да се движи във ваша посока. Да предположим, че сте открили дълга позиция в S&P 500 и имате нереализирана печалба. Добра идея е да си гарантирате поне част от тази печалба в случай, че пазарът реверсира. Плаващият стоп е полезен точно в такива ситуации.

Ако имате money management стоп на $1500 от входното ниво и пазарът се придвижи с повече от $1500 във ваша вреда, стопът ви е тригиран и реализирате загуба в размер на $1500. В случай,  обаче, че пазарът си придвижи с $1000 във ваша полза е добра идея да преместите стария money management стоп по-близо до текущата пазарна цена, да речем на два S&P пункта по-ниско. Така ако пазарът реверсира и стопът ви е ударен, позицията ви ще бъде затворена с $500 печалба, вместо $1500 загуба! Докато пазарът продължава да се движи във ваша посока, можете да местите плаващия стоп нагоре (или надолу ако сте в къса позиция). Както можете да се уверите, веднъж поставен, добрият плаващ стоп служи като приспособим money management изход и тейк профит изход. Плаващите и money management стоповете вървят ръка за ръка. Често, добрите трейдъри използват и двата, стартирайки с money management стоп и в последствие премествайки този стоп заедно с пазара, конвертирайки го в плаващ стоп.

Как да определите къде да поставите плаващия стоп? Много от принципите валидни за money management стоповете се отнасят и за плаващите стопове. Може да разполагате стопа си на фисирано разстояние от достигнатат най-висока (или най-ниска ако сте къс) пазарна цена, или да го базирате в зависимост от волатилността. Можете също така да използвате и трендлиния или линии на Ган ако сте твърде близо до текущата пазарна цена. Фиксирани бариери като подкрепа/съпротива също могат да бъдат използвани; в този случай, стопът ще се измества от бариера на бариера, при движение на пазара във ваша полза, стремейки се да движите стопа с на комфортно разстояние след движението.

 

Тейк профит изходи (take profit exits)

Тейк профит изходите обикновено се осъществяват с лимитиран ордер, чиято цел е да затвори позицията, след придвижване на пазара във ваша полза. Лимитираният ордер може да бъде фиксиран, като money management стоп, или подвижен, като плаващ стоп. Ако профит таргета е на $500 над пазарната цена при дълга позиция при S&P 500, това означава, че е поставен сел-лимит ордер, така че ако пазарът се придвижи с $500 във ваша полза, позицията ви ще бъде незабавно закрита.

 

Използването на профит таргети е свързано с редица предимства и недостатъци. Основното предимство е постигане на висок дял печеливши сделки, докато главният недостатък е твърде ранното излизане от потенциални силни пазарни движения, особено ако входната ви стратегия не включва последващи влизания в посока на тренда.

 

При равни други условия, колкото по-близо е профит таргета ви, толкова по-голяма е вероятноста той да бъде ударен и позицията ви да е печеливша. Колкото по-близо е този таргет обаче, толкова по-малка ще е средната реализирана печалба на сделка. Ако поставите профит таргет от $50 на сделка в S&P 500 и management stop от $5000, то дялът на печелившите сделки ще е над 95%! Печелившите сделки, обаче, ще носят ниски печалби, които ще бъдат анулирани от рядката загуба от $5000 – без да отчитаме комисионите.

 

От друга страна, ако профит таргета е твърде далеч, той ще бъде тригиран по-рядко, но когато това стане ще бъдат реализирани значителни печалби. И тук е нужен компромис; трябва да поставяте профит таргета си достатъчно близо, за да увеличите дела печеливши сделки, но не токлова близо, че печалбата ви на сделка да е прекомерно малка. Разбира се, стратегията ви за изход от позиция не е задължително да влкючва профит таргет ордер.

 

Някои други стратегии, като плаващ стоп, също могат да служат като тейк профит ордери, като съчетават и предимството за реализиране на значителни печалби при развитие на солиден тренд. Ако използвате профит таргет изход при същите обстоятелства, най-вероятно ще сте извън позиция много преди края на тренда и следователно няма да успеете да капитализирате върху по-голяма част от движението.

 

Стратегии с висок процент печеливши сделки имат ясни преимущества. Ако имате модел включващ многократни влизания в позиция по посока на тренда, можете да го съчетаете с ефективни профит таргет изходи. Предимствата и недостатъците на профит таргет изходите зависят от същността на стратегията за търговия, която използвате.

 

Един вид профит таргет, предназначен да ви изкара от замиращи позиции, които не са успели да задействат друг вид изходен ордер, се наричат стесняващ се таргет (shrinking target). Първоначално се стартира с много далечен профит таргет, който не е вероятно да бъде тригиран, след което изходът постепенно се приближава до текущите пазарни нива.

 

Времеви изходи (time based exits)

Този тип изход се използва за излизане от позиция чрез пазарен ордер след  изминаване на определен период от време. Ако след предварително дефиниран период пазарът не се е придвижил достатъчно във ваша полза до определен профит таргет, или друг тип изход, времевият изход се използва за освобождаване на блокирания маржин по тази инертна позиция. Целта тук е да затворите позицията и да започнете да търсите следващата възможност.

 

Волатилни изходи

Волатилният изход се използва при повишаване нивото на риска, поради растяща пазарна волатилност – потенциална или фактическа. Ако пазарът започне да се държи по начин, който рязко увеличава риска ви, благоразумно е да затворите позициите си и ограничите пазарната си експозиция.

 

При внезапно увеличение на волатилността, съпътствано от висок обем, при стабилен тренд например, най-вероятно сте станали свидетел на спайк в цената. Защо да не затворите дългите си позиции при паническите покупки? Не само ще избегнете рязка корекция, но и изпълнението на ордера ви най-вероятно ще е точно, без слипидж. Друга изходна точка може да е дата свързана с високо ниво на риск. Бихте могли да излезете от дълги позиции при индексни контракти на годишнини от исторически пазарни сривове. По-късно отново можете да влезете в позиция, или при спад в цената да откриете нова дълга позиция на по-изгодна цена!

 

Какво друго би могло да определи високо ниво на риск? Може би един от индикаторите ви сочи за възможен реверс на тренда. Защо да не затворите позициите си и да избегнете възможния обрат? Както и при други изходни стратегии, възможно е постепенното излизане от позиция.

 

Критични граници (critical barriers)

Този тип изход се предприема, когато пазарът докосне или пробие дадена критична граница – подкрепа/съпротива, тренд линия или Фибоначи корекция. При пробив на такава граница следва ревизия на пазарната конюнктура. Често такива ситуации позволяват използването на близки стопове, по този начин драматично намалявайки загубите при губещи позиции.

Много от предходните стопове могат да се използват и като критични граници. Money management стопът например, може да се постави при подкрепа или съпротива близка до входното ниво, като по този начин се контролира потенциалната загуба. Плаващият стоп се мести непосредствено под тренд линията.

 

Сигнални изходи

Този тип изход се предприема, когато системата ви подава сигнал противоположен на текущата ви позиция. Системата подала сигнала може да е различна от тази, която е генерирала входът в позицията. Всъщност системата може дори да не е толкова надежда, колкото входната система.

Няколко важни пункта трябва да се запомнят при вход и изход. При вход в позиция трябва да сте консервативни, да избирате само най-добрите възможности, дори и това да означава да пропуснете много потенциални входни точки. При изходите, обаче, трябва да сте либерални; да не пропускате реверсирания на тренда, дори на цената на фалшиви изходни сигнали. Пропуснатият вход е просто една от много възможности, докато пропуснат изход лесно може да доведе до значителни загуби. Изходи базирани на чартови формации, плъзгащи се средни и дивергинции спадат в тази категория

 

Фактори при използване на стопове

  • Gunning (удряне на стопове). Понякога е добра идея да не поставяте стоповете си на позиции, където има висока концентрация на стоп ордери, особено когато са близки до пазарните нива. Маркетмейкърите могат да опитат да тласнат цената към нива с висока концентрация на стопове. Обикновено пазарът се задържа само временно там и реверсира, позволявайки на маркетмейкърите да реализират печалби. Как да се защитите?

 

Ето един метод, който използвам, когато търгувам интрадей S&P 500. Поставям стоп, в случай, че не успея да реагирам при бързи пазарни движения или технически проблеми. Този тип стоп се поставя достатъчно далеч, за да не е обект на атака от страна на маркетмейкърите, и ме предпазва в случай, че пазарната ситуация се влоши критично. Реалният стоп е зададен в системата ми, и в случай, че пазарната цена достигне до стоп цената, веднага излизам от позиция посредством пазарен ордер.

 

  • Компромиси при употреба на стопове. Използването на стопове обикновено подобрява контрола върху риска, но в крайна сметка жертва част от печелившите сделки и намалява крайната печалба. Всеки би искал да използва $100 стопове при S&P 500, защото загубите ще са минимални, но ще представляват 95% от всички сделки. Някои системи, все пак, позволяват по-тесни стопове, поради естеството на пазара, в който оперират.

 

Ако системата ви е такава, можете да използвате тесни стопове, постигайки относително добър дял печеливши сделки. Когато се създава такива система, основна цел е тя да се оптимизира за употреба с тесни стопове. Такива системи често са базирани на подкрепа, съпротива или други критични прагове. Много системи не притежават тези характеристики и следователно изискват по-широки стопове. Трябва да се направи компромис между тесни стопове за контрол на риска и жертването на потенциални печеливши сделки. Широките стопове няма да спират много печеливши сделки, но губещите ще жертват по-голям относителен дял от капитала ви. Трябва да се спрете на компромисно решение, което зависи от природата на системата ви и пазарът, на който търгувате.

 

  • Слипидж (разликата между заявената цена и реалната цена на изпълнение). Слипиджът зависи от движението на пазара от момента, в който поставяте ордера си, до момента на изпълнение. От гледна точка на стоповете, скоростта на движение влияе на загубата ви. Ако пазарът се движи бързо срещу вас и стопът ви бъде ударен, ще понесете по-голяма загуба, отколкото ако пазарът се движи по-бавно.

 

Ако например имате стоп-лос ордер на S&P 500 на $500 от входа и пазарът започне да се движи бързо срещу вас, можете лесно да понесете $200 или $300 допълнителна загуба от слипидж, и обща загуба от $700 или $800, вместо очакваните $500. Ако пазарът се движи бавно срещу вас, слипиджът ви ще е $25 или $50 и в този случай общата загуба ще е само $525 или $550.

 

Слипидж се получава при всички пазарни или стоп ордери, като понякога той може да работи за вас, вместо срещу вас. Лимит ордерите нямат слипидж, но не могат да ви изкарат от позиция в критични ситуации.

 

Срещу тренда

Ако въобще е възможно, трябва да излизате от дълги позиции, когато повечето трейдъри купуват, и да затваряте къси позиции, когато масата продава. По този начин излизате от позиция на отлична цена, с минимален или никакъв слипидж. Старата поговорка “Купувай слуха, продавай новината”, също предполага да продавате, когато всички купуват. Разбира се, не всички изходни стратегии могат да дадат предимството за изход в ликвидна пазарна ситуация.

 

Заключение

Най-добре е да използвате няколко изходни стратегии едновременно. Всеки трейдър трябва да използва някакъв вид форс мажорен стоп и money management стоп, както и плаващ стоп (trailing stop), за да гарантира определена печалба, когато пазарът се движи в негова/нейна полза. Трейдърите, също така, имат нужда от волатилна изходна стратегия, която да ги изважда от позиция при рязко движение на пазарът, преди стопът им да бъде достигнат.

 

Изходните стратегии са валидни независимо от времевата рамка и конкретния пазар, който се търгува. Самите стратегии могат да се прилагат с определени различия, но основните принципи се запазват. Изходни стратегии могат да се създават точно както и входни такива, използвайки неврални мрежи (neural networks), генетични алгоритми и други способи.

 

Джефри Катс е професионален трейдър и консултант в Selden, NY. Неговата компания Scientific Consultant Services специализира в програмиране, предоставя експертни консултации в разработването на системи и работа с продукти на Omega Research, и разработва софтуер за трейдъри. Дона Маккормик е вицепрезидент на Scientific Consultant Services.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0804